Dekanalna pielgrzymka o charakterze trzeźwościowym do Sanktuarium św. Stanisława biskupa i męczennika do Szczepanowa – 25.IX.2022 r.

W ostatnią niedzielę września w naszej diecezji w sposób szczególny modliliśmy się o trzeźwość naszego narodu. Jesteśmy jednym z nielicznych narodów w Europie,  w których spożycie alkoholu w ostatnich latach wciąż rośnie.

Także Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Diecezjalny Apostolat Trzeźwości zorganizował już XLI Diecezjalną Pielgrzymkę o charakterze przebłagalnym i wynagradzającym za grzechy pijaństwa oraz w intencji trzeźwości naszego narodu do Szczepanowa, miejsca narodzin św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona diecezjalnych dzieł trzeźwościowych. W tym roku ta pielgrzymka była pod hasłem: „Trzeźwi, wolni, posłani”. W tej pielgrzymce uczestniczyła również grupa wiernych (17 osób)  z Dekanatu Tarnów – Północ: z parafii: Tarnów pw. Matki Bożej Fatimskiej oraz Zaczarnia  (zdecydowana większość pielgrzymów – 15 osób) pod przewodnictwem Dekanalnego Duszpasterza Trzeźwości naszego proboszcza ks. Roberta Filipowicza.

Najpierw pielgrzymi wzięli udział w przebłagalnej za grzechy pijaństwa Drodze Krzyżowej przygotowanej przez rodziny osób uzależnionych. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz  ks. dr hab. Jan Bartoszek. W homilii powiedział m.in. słowa: „950 lat mija w tym roku kiedy to św. Stanisław wywodzący się ze Szczepanowa został biskupem Krakowa. Pamięć o nim nie zamarła. Tylu było bogatych w tym czasie, tylu możnych, tylu dzielnych, a Stanisław stał się najbardziej sławnym. Jakim sposobem przetrwała o nim pamięć? W czym tkwi tajemnica św. Stanisława? Św. Stanisław był wierny Bogu. Był wierny Ewangelii Chrystusowej. Św. Stanisław staje się wierny Bogu do końca, aż do męczeństwa. Wierny Bogu walczy o Jego Prawo….. Przyszliśmy dzisiaj do św. Stanisława, patrona ładu moralnego, aby zawierzyć mu jeden z najistotniejszych czynników budujący ład moralny jakim jest trzeźwość. Trzeźwość to wielka idea i trzeba na nią odpowiedzieć w sposób godny, na jaki nas stać jako ludzi XXI wieku. Tą odpowiedzią jest m.in. tegoroczna pielgrzymka, która odbywa się w tym Sanktuarium już po raz 41. pod hasłem: „Trzeźwi, wolni, posłani”. A św. Stanisław jest ojcem ojczyzny, strażnikiem i obrońcą porządku moralnego w narodzie, w rodzinie, w społeczeństwie i w ludzkim sercu. Wierny Bogu, wierny ojczyźnie i wierny człowiekowi. Takiego mamy świętego patrona i idźmy jego śladami”.

Po Mszy św. świadectwami walki z nałogiem pijaństwa podzieliły się rodziny osób od niego uzależnionych.

Boże, za którego cześć św. Stanisław poniósł śmierć męczeńską z rąk ludzi bezbożnych; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, odnieśli zbawienny skutek swojej prośby. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.