Album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej” – 22.VI.2022 r.

W ostatnim czasie staraniem wydawcy „Ikona” z Bydgoszczy ukazała się książka pt. „Kościoły Diecezji Tarnowskiej. Nasze dziedzictwo”. We wstępie do tej książki ks. bp Andrzej Jeż napisał m.in. takie słowa: Świątynie chrześcijańskie stały się trwałym elementem wpisanym w polski krajobraz. Zauważa się, iż bez kościołów krajobraz naszych miast i miejscowości byłby niekompletny i pozbawiony swojego ośrodka, wokół którego koncentruje się reszta zabudowy. Przywykliśmy do widoku kościelnych wież, które górując nad domostwami wskazują pozaziemską perspektywę doczesnego życia… Duchowe i religijne piękno Diecezji Tarnowskiej wraz z wzniesionymi w niej na przestrzeni stuleci kościołami i kaplicami stanowi jej rzeczywiste bogactwo. Same świątynie są ponadto pomnikami zarówno dawnej, jak i współczesnej architektury sakralnej…. Świadomość potrzeby zachowania na przyszłość tego bogactwa, między innymi poprzez zabezpieczenie dostępnych wiadomości na temat istniejących świątyń wraz z dokumentacją fotograficzną, stała się podstawą przygotowania kilkutomowego wydawnictwa w formie albumu, w którym zaprezentowane zostały wszystkie kościoły w diecezji. Niech ten album służy pogłębieniu naszej wiedzy i znajomości rodzimego dziedzictwa architektury sakralnej, ale także, niech stanowi ważną spuściznę, którą chcemy przekazać następnym pokoleniom tarnowskich diecezjan”.

W I tomie tego albumu są ukazane kościoły z 6 następujących dekanatów: Tarnów – Południe, Tarnów – Północ, Tarnów – Wschód, Tarnów – Zachód, Dąbrowa Tarnowska i Szczucin. Wśród kościołów naszego dekanatu Tarnów – Północ jest także nasz kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej. Są w nim fotografie ukazujące piękno naszej świątyni oraz krótka historia miejscowości i kościoła napisana przez obecnego proboszcza ks. Roberta Filipowicza (str. 54 – 57). Zachęcamy do lektury.