Duszpasterze

Ksiądz proboszcz Robert Filipowicz

Urodzony dnia 23.X.1964 roku w Nowym Sączu. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w II LO w Nowym Sączu, które ukończył maturą w maju 1983 roku. We wrześniu tego rozpoczął studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 4.VI.1989 roku z rąk ks. abpa Jerzego Ablewicza Jako wikariusz pracował w następujących parafiach:
1989 – 1991 – Parafia Łęg Tarnowski
1991 – 1996 – Parafia Bystra k. Gorlic
1996 – 1999 – Parafia Olesno
1999 – 2009 – Parafia Ujanowice
Od 16.II. 2009 roku został administratorem parafii Zaczarnie, a od 1.VII.2010 roku jej proboszczem.

  

 

 

Ksiądz mgr Janusz Drożdż

Decyzją ks. bpa ordynariusza Andrzeja Jeża, od niedzieli 1 września 2019 roku pracę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął ks. mgr Janusz Drożdż.  Ks. Janusz  pochodzi  z parafii pw. św. Michała Archanioła w Szalowej. Został wyświęcony na kapłana dnia 27.05. 1984 roku przebiskupa Jerzego Ablewicza.