Działania Szkolnego Koła Caritas i wolontariatu szkolnego – 30.X.2022 r.

Szkolny Wolontariat, jak i SKC prężnie działa od samego początku roku szkolnego przeprowadzając różne akcje charytatywne.

We wrześniu przystąpili do Akcji „Szkoło Pomóż i Ty” oraz zorganizowali kiermasz, na którym sprzedawali pomoce naukowe. Dochód z ich sprzedaży został przekazany na pomoc chorej Patrycji Ryś.

W październiku czasie obchodu Szkolnego Dnia Języków zorganizowali kiermasz ciast i potraw z różnych krajów europejskich. Dochód ze sprzedaży (ponad 2000 zł) został przekazany na dalsze leczenie pięciomiesięcznej Laury Krzak z Tarnowa.

Wszystkim rodzicom, uczniom i nauczycielom, którzy wparli nasze akcję serdeczne dziękujemy.