Dzień Matki w naszej parafii – 26.V.2022 r.

Dnia 26 maja 2021 roku obchodziliśmy Dzień Matki. W sposób szczególny modliliśmy się za wszystkie mamy podczas nabożeństwa majowego  oraz Mszy Świętej o godzinie 18.00.  Tej Najświętszej Ofierze Chrystusa przewodził ks. proboszcz Robert w asyście ks. Janusza.

Na zakończenie wspólnej modlitwy dzieci z klas młodszych recytacją pięknych wierszy i śpiewem pieśni, graniem na skrzypcach (Karolina Kozik – klasa V „A”) wyraziły ogromną wdzięczność wszystkim mamom oraz życzyły im dalszego błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej w realizacji macierzyńskiego powołania.

Wszystkie mamy zostały obdarowane specjalnym błogosławieństwem domu i symbolicznymi kartkami.

Boże Ojcze, dziękuję Ci za miłość do mojej mamy, która jest zaszczepiona w sercu moim. Nie dopuść, aby to uczucie kiedykolwiek wygasło we mnie; chroń mię od tego wszystkiego, co by ją zmartwić lub zasmucić mogło i nie pozwól, abym zapomniał, że jej życie, wychowanie i opiekę winien jestem. Nie mogę się jej odwdzięczyć za wszystkie dobro jakie mi wyświadczyła, Ty więc, o mój Boże, nagródź ją za mnie. Ześlij na nią wszystko co dobre, pozwól jej długo i szczęśliwie żyć, a mną tak kieruj, ażebym zawsze ją szanował i kochał, żadnej przykrości jej nie sprawił, a z czasem stał się podporą w jej starości.
Amen.