Dzień solidarności i modlitwy w intencji Ukrainy – 26.II.2023 r.

Dnia  24 lutego 2023 roku minął  rok od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Do tej pory wojna pochłonęła setki tysięcy osób, nie tylko żołnierzy, ale również cywilów, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze. Miliony osób straciły domy i zostały zmuszone do ucieczki w poszukiwaniu pomocy i bezpiecznego schronienia.

Jak poinformował w swoim orędziu arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski: Polacy w ewangelicznym geście miłosiernego samarytanina, otworzyli z hojnością swoje domy i serca. Granice Polski przekroczyło 8,5 mln uchodźców wojennych, a duża część z nich znalazła w naszej ojczyźnie pomoc i schronienie. Osoby prywatne oraz instytucje przystąpiły do niesienia pomocy potrzebującym. Kościół w Polsce, za pośrednictwem Caritas Polska i Caritas diecezjalnych udzielił wsparcia w różnej formie ponad 2 mln uchodźców. Wartość pomocy w postaci udzielenia schronienia, posiłków, paczek żywnościowych i darów rzeczowych oraz wsparcia integracyjnego wyniosła ok. 337 mln zł. Od pierwszych dni wojny Caritas udziela wsparcia rzeczowego w Ukrainie, wysyłając transporty pomocy humanitarnej o wartości ok. 260 mln zł”.

Również w to wielkie dzieło pomocy jest włączona nasza diecezja. Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Zbigniew Pietruszka podał dokładne dane:

ROK POMOCY CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ NA RZECZ UKRAINY

24 lutego 2022 – 24 lutego 2023

 

OBSZAR POMOCY CARITAS DANE
LICZBA OSÓB KTÓRA UZYSKAŁA POMOC W DIEECZJI TARNOWSKIEJ  
liczba osób dorosłych 4500
w tym liczba osób seniorów 480
liczba osób w Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom 320
liczba osób, które uzyskały wsparcie edukacyjne 140
liczba osób, które uzyskały pomoc psychologiczną 30
liczba osób, które uzyskały pomoc w schronieniu 3800
liczba osób, które uzyskały pomoc administracyjno-prawną 80
liczba osób, która uzyskała pomoc w zatrudnieniu 10
liczba osób z Ukrainy zatrudnionych w Caritas 6
liczba paczek żywnościowych wydanych w Polsce 500
liczba zaangażowanych wolontariuszy 100
WARTOŚĆ FINANSOWA POMOCY W POLSCE [PLN]
wartość wsparcia: posiłki w placówkach Caritas i diecezjalnych 1500000
cash assistance 40000
wartość wsparcia: paczki żywnościowe 50000
wartość wsparcia rzeczowego (m.in. środki czystości, higieniczne, ubrania,

sprzęty, wyposażanie mieszkań)

180000
wartość dotacji przekazanych parafiom 625000
SUMA

wartość pomocy rzeczowej i finansowej, której na rzecz uchodźców z Ukrainy

udzieliła Caritas Diecezji Tarnowskiej w okresie 24.02.22-24.02.23

 

2 395 000

POMOC W UKRAINIE  
liczba przekazanych Paczek dla Ukrainy [szt.] 6000
wartość Paczek dla Ukrainy (szacunek: 350 zł jedna paczka x 6000 szt.) 2100000
wartość pomocy humanitarnej wysyłanej na Ukrainę (m.in. agregaty prądotwórcze, żywność, pomoc rzeczowa) 430000
SUMA

wartość pomocy humanitarnej, której w Ukrainie udzieliła Caritas Diecezji Tarnowskiej w okresie 24.02.22-24.02.23

 

2 530 000

SUMA

Wartość pomocy na rzecz Ukrainy udzielonej w Polsce i za granicą przez Caritas Diecezji Tarnowskiej w okresie 24.02.22-24.02.23

 

4 925 000

W wywiadzie dla agencji PAP  metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki zaznaczył, że Dzięki wsparciu humanitarnemu, które strumieniem szło z Polski, mogliśmy przetrwać ten trudny czas. Od początku wojny Caritas archidiecezji lwowskiej przywiózł z Polski blisko 1 tys. tirów, nie licząc mniejszych transportów busami, które organizowali poszczególni kapłani, zakony czy mniejsze organizacje. Otrzymane dary, w tym żywność, lekarstwa oraz sprzęt medyczny, przekazywaliśmy ośrodkom, które przyjęły uchodźców oraz do miejscowości, które ucierpiały w skutek działań wojennych. Bardzo duże wsparcie ofiarowali Rycerze Kolumba z Polski i z USA. Do tej pory otrzymaliśmy od nich blisko 500 tirów z pomocą humanitarną, w tym m.in. lekarstwa. Dzięki pomocy finansowej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not) udało się utrzymać funkcjonowanie parafii katolickich w Ukrainie – siedem diecezji. Każdy kapłan i osoba konsekrowana otrzymali od Kirche in Not po 500 euro.  Dużym wsparciem była także pomoc, którą przekazywały konkretne parafie w Polsce parafiom w Ukrainie, czy wspólnoty zakonne w ramach danego zgromadzenia. Duże wsparcie humanitarne ofiarował polski rząd, który wybudował miasteczko białych kontenerów, w którym zamieszkali uchodźcy wewnętrzni. Pomieszczenia wyposażone są w szafki i łóżka. Każdy miał także dostęp do kuchni i pomieszczeń sanitarnych. Jedno z miasteczek z ocieplonymi kontenerami na 1600 miejsc stoi na osiedlu Sychowie we Lwowie. Obecnie korzysta z nich 800 osób. Drugie miasteczko jest w Parku Stryjskim. Także Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w ośrodku w Jazłowcu przyjęło czasowo 60 sierot ze wschodniej Ukrainy. Caritas lwowski na stałe przyjął 40 sierot, które zamieszkały w wyremontowanym klasztorze w Rawie Ruskiej, w pobliżu przejścia w Hrebennem. Część pomocy nie szła tylko przez Kościół, ale również miasta w Polsce niosły pomoc miastom partnerskim w Ukrainie. Dzięki wspólnie podejmowanym działaniom ludzie w Ukrainie zbliżyli się do siebie, stali się bardziej solidarni“.

Jak poinformował wójt naszej Gminy pan Arkadiusz Mikuła: „ Już w marcu i kwietniu 2022 r. przebywało  na terenie gminy Lisia Góra około 160 osób. W marcu  zaczęły docierać do nas całe rodziny, które znalazły schronienie zarówno w obiektach użyteczności publicznej jak i  w prywatnych domach. Momentami liczba sięgała ponad 200 uchodźców. Często  były to jednodniowe pobyty w hotelach lub kilkugodzinne postoje dla osób przemieszczających się dalej w głąb Polski lub innych krajów europejskich. W chwili obecnej, w hotelach i w budynkach użyteczności publicznej przebywa 39 obywateli Ukrainy. Z informacji jakie posiadamy w domach prywatnych mieszka 12 osób. Liczby ciągle się zmieniają, bo część wraca do swoich domów, inni wyjeżdżają na zachód Europy”.

Po roku bohaterskiej obrony Ukrainy, mimo wielu humanitarnych akcji,  niestety wojna trwa nadal, przynosząc kolejne ofiary i dalsze zniszczenia. Codziennie przekazywane informacje o kolejnych nalotach, bombardowaniach, ofiarach inwazji rosyjskiej są przerażające i ukazują ogrom cierpień narodu ukraińskiego. Ukraińcy wciąż potrzebują naszej pomocy Stąd z potrzeby serca także i w naszej parafii modlimy się o jak najszybsze zakończenie tego konfliktu, aby na ziemi zapanował upragniony pokój. W ciągu tego roku nasza modlitwa wyraziła się i nadal będzie trwała poprzez:

  1. Odprawiane przez naszych kapłanów Msze Święte w intencji pokoju na świecie i  na Ukrainie.
  2. Codzienny śpiew Godzinek do Maryi, Królowej Pokoju, naszej Świętej Patronki.
  3. Odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego ( przed każdą Mszą Świętą popołudniową).
  4. Odmawiany I sobotę miesiąca przez dzieci różaniec w intencji pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie.
  5. Składane ofiary do puszek na rzecz uchodźców z Ukrainy (ostatnia w I Niedzielę Wielkiego Postu – 26.II. zebrano kwotę 2 256 zł, która została przekazana do Caritas Diecezji Tarnowskiej).
  6. Wysyłane do punktu zbiorczego przy parafii Dobrego Pasterza w Tarnowie, paczki z konkretnymi, najbardziej potrzebnymi produktami przygotowywane przez panie z Parafialnego Oddziału Caritas: Annę Mondel, Wiolettę Sobol i Katarzynę Chłopek (ostatnio w sobotę 25.II. przesłano kolejnych 5 paczek po 15 kg).

                                            Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

“Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.”