Eucharystia

“Zwracam się teraz do was, drogie dzieci, dziewczynki i chłopcy, którzy dziś po raz pierwszy macie przyjąć do waszych serc Pana Jezusa jako Pokarm wiecznego zbawienia. Dzisiaj, gdy wasze dziecięce usta rozchylą się, aby przyjąć białą postać chleba, kapłan wypowie słowa: “Ciało Chrystusa”, a każdy i każda z was odpowie: “Amen”. – “Amen” to znaczy: “wierzę”, “przyjmuję z wiarą”. Sprawując Eucharystię, sprawujemy wielką tajemnicę wiary. I oto wy, mali chrześcijanie, dojrzeliście już do tego, aby w tej tajemnicy uczestniczyć w pełni. Komunia święta – to właśnie pełne uczestniczenie w Eucharystii, w Ofierze Chrystusa i Kościoła. Ta Ofiara została ustanowiona przez Pana Jezusa w tym także celu, aby być naszym duchowym pokarmem”
(Jan Paweł II, Homilia, Msza św. z I Komunią św., Łódź 13 czerwca 1987).

Odpowiedzialność za przygotowanie do I Komunii św. spoczywa na rodzicach dziecka. Obowiązek ten wynika z przyrzeczenia składanego w chwili zawarcia sakramentu małżeństwa i przy chrzcie dziecka. Już od najmłodszych lat powinni modlić się wspólnie w domu rodzinnym z dzieckiem i tym samym wyrabiać w nim nawyk codziennej, pobożnej modlitwy. Gdy dziecko jest starsze rodzice powinni przychodzić z nim do kościoła w każdą niedzielę i święta, by uczestniczyć we Mszy św. Ponadto już od najmłodszych lat powinni brać udział z dzieckiem w nabożeństwach paraliturgicznych np. w oktawie Bożego Ciała, w nabożeństwach majowych, różańcowych, Drodze Krzyżowej dla dzieci, itp. Gdy dziecko rozpoczyna naukę w szkole już w I klasie mają obowiązek interesować się jego postępami w nauce.

W II klasie bardzo intensywnie pod kierunkiem Ks. Katechety uczą dziecko prawd wiary w domu, prowadzą coraz żywsze życie religijne. Uczestniczą w obowiązkowych spotkaniach z Ks. Katechetą, jak również indywidualnie spotykają się z nim w celu jak najlepszego przygotowania dziecka. Uczestniczą razem z dzieckiem w poświęceniu różańców w miesiącu październiku, medalików w grudniu, książeczek do modlitwy w styczniu.

Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do I spowiedzi i Komunii św. w naszej parafii jest katecheta ks. Robert Filipowicz. W Szkole Podstawowej, w której uczy religii, przekazuje i wyjaśnia prawdy wiary, sprawdza poziom wiedzy religijnej jaką dzieci zdobywają w domu i na katechezie. Ponadto zachęca dzieci i ich rodziców do życia wiarą, na katechezie parafialnej przed nabożeństwami różańcowymi, majowymi i roratami.

Dzieci, które przystępują do I Komunii św. mają obowiązek nauczyć się podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoją obronę, tajemnic Różańca św., Stacji Drogi Krzyżowej, odpowiedzi i modlitwy wiernych ze Mszy św. Ponadto muszą nauczyć się z jak najlepszym zrozumieniem następujących, podstawowych prawd religijnych: 10 przykazań Bożych, 6 prawd wiary, 5 przykazań kościelnych, 5 warunków dobrej spowiedzi, przykazania miłości Boga i bliźniego, 7 sakramentów św., 7 grzechów głównych.

Rodzice dzieci ochrzczonych poza naszą parafią mają obowiązek we wrześniu złożyć u Ks. katechety świadectwo chrztu św. Szczegółowe informacje o przygotowaniu do I Komunii św. podaje dzieciom i rodzicom Ks. Katecheta na religii. Są one także z tygodniowym wyprzedzeniem podawane w informacjach duszpasterskich.