Gminne Dożynki w naszej parafii – 28.VIII.2022 r.

W niedzielę 28 sierpnia 2022 roku w naszej parafii odbyły się Gminne Dożynki. Przybyłe delegacje poszczególnych miejscowości naszej gminy wraz ze swoimi wieńcami zebrały się na placu kościelnym. Tutaj wszystkich powitał ks. proboszcz Robert, pobłogosławił przyniesione wieńce, a następnie w uroczystej procesji wszyscy udali się do świątyni. Po liturgicznej służbie ołtarza i duchownych (oprócz ks. proboszcza był obecny także ks. kan. Jan Pytka) szli starostowie tegorocznego święta plonów: Marta Flis i Wacław Bochenek. O godzinie 1330 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta dziękczynna za szczęśliwie zebrane plony ziemi i zachowanie od wszelkich burz i innych kataklizmów.

Po Mszy św. przy dźwiękach orkiestry „Śmigusy”, został uformowany orszak, który wyruszył na miejscowy stadion sportowy klubu „Zorza” Zaczarnie. Tam miał miejsce ceremoniał powitania chlebem z tegorocznych zbiorów i solą przez włodarza lisiogórskiej ziemi – wójta gminy Arkadiusza Mikułę i księdza proboszcza. Krótką rotę powitania i przekazania chleba wygłosili starostowie dożynek. Bochen chleba został wręczony wójtowi na powitanie i został przez niego przekrojony na pół. Czynność ta ma wymiar symboliczny i jest wyrazem społecznego pełnomocnictwa do sprawiedliwego zarządzania dobrami materialnymi będącymi wspólnym dorobkiem gminnej wspólnoty. Kolejną czynnością o znaczeniu symbolicznym było przekrojenie jednej z połówek przez księdza proboszcza. Czynność ta bezpośrednio nawiązuje do Eucharystii i jest wyrazem apoteozy chleba będącego owocem ziemi, pracy rąk ludzkich jak również Mistycznym Ciałem Chrystusa.
Po tej ceremonii starostowie przy dźwiękach orkiestry pokroili chleb na małe kawałeczki, które następnie rozdali w geście powitalnym uczestnikom dożynek. Po powitaniu obecnych  miał miejsce blok wystąpień publicznych, które otworzyło wystąpienie wójta.
Następna część dożynek to prezentacja wieńców poszczególnych miejscowości, która  odbyła się według od lat obowiązującego schematu.
Tylko nasze sołectwo przedstawiło program artystyczny przygotowany przez dzieci klas młodszych szkoły pod kierunkiem nauczycieli nawiązujący treścią do obrzędu dożynkowego.

Po prezentacji i wręczeniu nagród 1000,00 zł dla każdej miejscowości, na scenę wkroczyła kapela działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury „Old Boys Band”, a po niej kolejne kapele „Z pod Dęba” z Zalasowej, „Ciupaga” z Łącka oraz zespół instrumentalno – wokalny „Alfa”.

U stóp twych stoimy Boże nieskończony,

Dzięki Ci składamy za ten dar, za plony.

Dzięki Ci składamy za te złote kłosy,

Co je słonko grzało i kąpały rosy.

 Uwiliśmy wieniec z kłosów naszego zboża,

Niech nam błogosławi Święta Matka Boża.

Przynieśliśmy plony wszyscy wspólnie razem,

Z serca Boże je składamy przed Twoim ołtarzem.

 Przyjmij dobry Boże wieniec dożynkowy,

Racz pobłogosławić dziś rolników stopy,

Oni się trudzili aby zebrać zboże,

I swe dary wraz z modlitwą składają w pokorze.

Panie Boże przyjmij świeży bochen chleba pobłogosław nas tu wszystkich z wysokiego nieba. Ty nam dałeś zdrowie i siły aby zebrać zboże. My Ci za to dziękujemy – dobry Boże. Niech ten chleb owoc pracy rolnika, zapachnie w każdym polskim domu, by nie zabrakło Go nikomu. Ucz nas Boże dzielić się chlebem, z wszystkimi co będą w potrzebie. Wszystkich o Panie od głodu zachowaj. Pod ojcowski płaszcz nas schowaj. CHLEBA daj Panie, rolnikom na całym świecie. Krajom dotkniętym głodem od lat. Rodzinom i sierotom. Zdrowym i chorym. Daj i nam abyśmy mogli dzielić się nim z innymi”.