Drukuj
Kierunki działania Akcji katolickiej w Polsce

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

Kształtowanie chrześcijańskiego sumienia
TROSKA O RODZINĘ I WYCHOWANIE
ODNOWA MORALNA SPOŁECZEŃSTWA
TROSKA O SZERZENIE MIŁOSIERDZIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SPOŁECZNE I POLITYCZNE
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PODJĘCIE DZIAŁAŃ W SFERZE KULTURY
POZYSKANIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU DLA DZIEŁA EWANGELIZACJI .
Kierunki działania Akcji Katolickiej na rok 2001 Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej przypominając o realizacji kierunków działania stowarzyszenia proponuje, aby w roku 2001 DIAK-i podjęły pracę nad następującymi tematami:
Prezesem Akcji Katolickiej w parafii Zaczarnie jest pani Anna Gębica.