Drukuj

chrzestChrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4: PG 36, 361 C).

 1. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC w przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 2. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 3. Rodzicami chrzestnymi mogą być - praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.
 4. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby: 
  • Niepraktykujące 
  • Pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
 5. Prosimy o punktualne przybycie oraz zabranie ze sobą:
 6. Białej szaty
 7. Świecy chrzcielnej

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas sakramentu chrztu świętego.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może być odłożony.