Dnia 15 września obchodzimy w kościele liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przeżycie „odpustu wewnętrznego” w naszej parafii miało następujący przebieg:

  • odprawienie Drogi Krzyżowej w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska pod krzyżem” (prowadzenie młodzież naszej parafii pod przewodnictwem ks. Janusza),
  • odmówienie koronki do 7 boleści NMP w intencji całej naszej parafii,
  • Msze Święte celebrowane przez kapłanów: ks. proboszcza Roberta Filipowicza, ks. Janusza Drożdża oraz ks. kan. Jana Pytkę. Piękne słowo Boże wygłosił ks. Janusz ukazując nam Maryję stojącą pod krzyżem jako wzór naszego codziennego życia. Na zakończenie każdej Eucharystii nastąpiło ucałowanie krzyża jerozolimskiego.
  • kiermasz odpustowy prowadzony przez panie z Parafialnego Oddziału Caritas i dzieci ze Szkolnego Koła Caritas, w a nim m.in. koronka do 7 boleści NMP, różańce Fatimskie, różańce misyjne, kalendarze Rolników, kalendarze i bransolety wspierające misje święte, cenne książki o najwybitniejszych Polakach w historii narodu, wielkich polskich świętych, o naszych rodakach o. Marianie Lubelskim, ks. Józefie Kocole, ks. Edwardzie Kornausie oraz inne niespodzianki, także cukierki odpustowe.

Matczynej przemożnej opiece polecajmy całą naszą parafię wołając ze szczerą i z dziecięcą ufnością do Niej:

„Matko Bolesna stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać mężnie przy cierpiących i współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii. Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać cierpiącym tę łaskę, by nie marnowali cierpienia, lecz by zjednoczeni z Twym umęczonym Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego. Matko ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi, oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia – jak ofiarowałaś mękę Twego Syna i swój ból matczyny. Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata”.

 

Dnia 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, odbyła się ogólnopolska akcja modlitewna „Polska pod krzyżem”. Główne uroczystości miały miejsce na lotnisku w Kruszynie k. Włocławka, gdzie dnia 7 czerwca 1991 r. podczas Mszy Świętej homilię wygłosił papież Jan Paweł II. „Włocławek to ziemia męczenników – jak podkreślił bp Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej, która współorganizowała to wydarzenie. W tej diecezji czasie II wojny światowej zginęło aż 220 kapłanów, najwięcej z całej Polski, w tym błogosławiony biskup Michał Kozal. Tu poniósł śmierć męczeńską ks. Jerzy Popiełuszko. Błogosławiony Jerzy urodził się 14 września, tak więc w święto Podwyższenia Krzyża. W czasie „Polski pod Krzyżem” będziemy obchodzić jego urodziny”. Oprócz diecezji włocławskiej organizatorem była także Fundacja Solo Dios Basta, która wcześniej przeprowadzała także inne akcje modlitewne m.in. „Różaniec do granic” i „Wielką pokutę”.

Jeden z inicjatorów tej akcji Maciej Bodasiński zapowiadając jej zorganizowanie powiedział m.in. takie słowa: Trzeba być krótkowzrocznym, żeby nie zauważyć prób znieważenia krzyża, jego wyszydzenia. Dzisiaj toczy się potężna walka o to, jaka będzie Polska za rok, dwa, trzy. Toczy się wielka dyskusja o kształt naszego kraju. Konieczne jest, żeby każdy Polak, każdy, kto po polsku przeczytał historię naszego kraju, kto utożsamia się ze wszystkimi najważniejszymi momentami, kto w sercu nosi tę ziemię, pamięć o tych, którzy polegli za nasz kraj, wziął pełny, głęboki udział w tej walce o Polskę, która dziś się toczy… Nie ma frontu, nie używamy karabinów, nie ma wojny. Bitwa, w której bierzemy udział jest jeszcze trudniejsza niż tamta. Ona toczy się o duszę naszego kraju, o jego tożsamość. Cała nasza historia pokazuje, że Polska z Bogiem żyje, a Polska bez Boga ginie… Celem tego wydarzenia jest wyznanie wiary w Boga, odnowienie wiary w Polsce, świadectwo tego, kim jesteśmy, wyznanie naszej łączności z historią, że nie odrzucamy 1000 lat, które za nami. Wbrew pozorom Kościół, mechanizm wcale się nie zepsuł. To dalej jest naoliwiony, niesamowity szwajcarski zegarek, który doskonale funkcjonuje. Tu się nic nie zmieniło, mimo, że możemy mieć poczucie, że coś zgasło. To nie zgasł Bóg, tylko wiara w nas. Musimy tę wiarę odkopać i na nowo podłączyć od źródła życia. Jeśli to uczynimy z wiarą, to jest wielka nadzieja, granicząca z pewnością, że uratujemy nasz kraj przed katastrofą”.

Również polscy biskupi gorąco zachęcali wszystkich wiernych do aktywnego włącznie się do tej modlitewnej akcji m.in. ks. abp Marek Jędraszewski – metropolita krakowski w specjalnie wydanym komunikacie napisał słowa: „Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, umiłowani bracia kapłani! Z oczywistych względów tylko nieliczni z waszych parafii pojadą do Włocławka, by wziąć udział w tej wielkiej modlitwie. Dlatego proszę Was, dołóżcie wszelkich starań, aby w tegoroczne święto Podwyższenia Krzyża Świętego w każdej  parafii Archidiecezji Krakowskiej zostało zorganizowane czuwanie modlitewne, w którego planie znajdzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej lub adoracja krzyża (taka, jak w Wielki Piątek) oraz Msza święta z adoracją Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wszystko to uczyńcie w duchu miłości do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który odkupił nas przez dobrowolną mękę na krzyżu. Nam, chrześcijanom, znak krzyża przypomina o Jego nieskończonej miłości do każdego człowieka. Jednakże krzyż wskazuje również na to, że ta Nieskończona Miłość jest ciągle blisko nas. Jezus zmartwychwstały, który umarł na krzyżu z miłości do nas, jest obecny w naszych świątyniach w Eucharystii – z całym swoim bóstwem i majestatem, prawdziwie i rzeczywiście. Nie możemy być obojętni na taką Miłość. Tylko zbliżenie się do Niej da każdemu z nas siłę i pokój ducha. Dziś, gdy tyle sił duchowego zła uderza w Kościół i w ludzi wierzących, dajmy się zaprowadzić Maryi pod krzyż Chrystusa. Ona stamtąd poprowadzi nas do naszych świątyń, gdzie Jej Syn, a nasz Pan i Bóg cierpliwie na nas czeka”.

Także nasza parafia czynnie włączyła się do tej akcji. O godzinie 2000 w naszej świątyni została odprawiona Droga Krzyżowa prowadzona przez kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania uczniów klas VII i VIII przygotowanych przez księdza katechetę Janusza. Następnie w uroczystej Mszy Świętej odprawianej przez naszych kapłanów modliliśmy się o wierność Chrystusowi i Jego Krzyżowi, przez którego przyszło dla nas zbawienie. Modlitwa nasza zakończyła się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego, prosząc Maryję w przede dniu wspomnienia Jej boleści, aby uczyła nas poszanowania Krzyża Świętego i wiernego trwania przy nim w naszym życiu. Ostatnią częścią nabożeństwa była adoracja krzyża jerozolimskiego przez jego ucałowanie.

 

  1. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany

Za żadne skarby świata,

Bo na nim Jezus ukochany

Grzeszników z niebem brata.

 

Ref.: Nie zdejmę Krzyża z mego serca,

Choćby mi umrzeć trzeba,

Choćby mi groził kat, morderca,

Bo Krzyż to klucz do nieba.

 

  1. Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy,

Nie wyrwę go z sumienia,

Bo Krzyż szatana wniwecz kruszy,

Bo Krzyż to znak zbawienia.

 

Ref.: A gdy zobaczę w poniewierce

Jezusa Krzyż i ranę,

Która otwiera Jego Serce,

W obronie Krzyża stanę.

 

W niedzielę 8 września 2019 roku nasza parafia przeżywała Uroczystość odpustową ku czci świętej patronki - Matki Bożej Bolesnej. Kaznodzieją odpustowym był ks. dr Mieczysław Pyrek.

Pochodzi on z pobliskiej Lisiej Góry,  święcenia kapłańskie otrzymał dnia 6 czerwca 1976 roku w Tarnowie z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza. Przez wiele lat pracował w duszpasterstwie w Niemczech. Przed dwoma laty wrócił w rodzinne strony i pomaga w rodzinnej parafii w Lisiej Górze.   

W pięknej homilii odpustowej ukazał nam wzór Maryi, wiernie trwającej pod krzyżem Swojego Syna Jezusa Chrystusa, której powinniśmy każdego dnia  powierzać swoje życie i przez godne dziecka Bożego postępowanie dążyć do świętości.

Po sumie przy udziale 25 księży naszego dekanatu Tarnów – Północ oraz licznie zgromadzonych parafian odbyła się uroczysta procesja Eucharystyczna. Podczas niej oddawaliśmy cześć Chrystusowi, który pozostał z nami pod postacią chleba.

Matczynej, przemożnej opiece polecajmy całą naszą parafię wołając ze szczerą  i z dziecięcą ufnością do Niej:

Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.
Duszę Jej, co łez nie mieści,
pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win.

O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona,
której Synem niebios Król!
Jak płakała Matka miła,
jak cierpiała, gdy patrzyła
na boskiego Syna ból.

Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma,
gdy mu stanie przed oczyma
w mękach Matka ta bez skaz?
Kto się smutkiem nie poruszy,
gdy rozważy boleść duszy
Matki z Jej Dziecięciem wraz?

Za swojego ludu zbrodnię,
w mękach widzi tak niegodnie,
zsieczonego Zbawcę dusz.
Widzi Syna wśród konania,
jak samotny głowę skłania,
gdy oddawał ducha już.

Matko, coś miłości zdrojem,
spraw, niechaj czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg.
Spraw, by serce me gorzało,
by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg.

 

W dniach od 7 do 15 września 2019 roku w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie trwał  Wielki Odpust pod hasłem: „ Duchu prowadź nas gdzie wiara nie ma granic”. Warto bliżej poznać to święte miejsce.

Pierwsza wzmianka o parafii w Odporyszowie w „Liber beneficiorum” Jana Długosza pochodzi z okresu po 1470 i odnosi się do kościoła pw. św. Małgorzaty, który istniał do początku XVIII w. Wedle relacji Długosza, do kościoła należała rola i sadzawka, ponadto proboszcz pobierał dziesięcinę z Czarnych niw. Podczas najazdu szwedzkiego, gdy wojska Karola Gustawa spaliły pobliskie miasteczko Żabno, garść szlachty z rycerstwem i ludem, okopana w lesie niedaleko kościoła uderzyła na wojska szwedzkie, rozpraszając je i topiąc w pobliskich bagnach. Wedle do dzisiaj opowiadanej legendy, obrońcom Odporyszowa przyszła z pomocą Matka Boska, wyprowadzając zdrój czystej wody z siedmiu źródełek, tryskających z wyschniętej ziemi. W tzw. „studzience”, krystaliczne źródło bije po dziś dzień. W następstwie zwycięstwa nad innowiercami, obraz Matki Boskiej został otoczony kultem, który rozszerzał się i gromadził coraz większe rzesze pielgrzymów. Pątnicy, przybywający przed oblicze Pani Powiśla pozostawiali liczne wota i zapisy w kronikach. Wtedy pojawił się zamysł budowy nowej, jednonawowej świątyni w stylu barokowym, którą po 30 latach ukończono w 1702, a w jej głównym ołtarzu umieszczono cudowny obraz.

Nową świątynię konsekrował 16 września 1714 biskup Michał Szembek, opat z Mogiły i sufragan krakowski. Kościół otrzymał tytuł Najświętszej Maryi Panny, w późniejszych wiekach wzbogacany o różne tajemnice z życia Matki Bożej, obecnie Oczyszczenia NMP, święto popularnie zwane Matki Boskiej Gromnicznej. Podczas rozbiorów Polski, z rozkazu arcyksięcia Austrii Józefa II zrabowano wszystkie wota. Nastał okres oziębłości religijnej i spadku liczby pielgrzymów.

31 marca 1849 proboszczem połączonych parafii w Żabnie i Odporyszowie został ks. Stanisław Morgenstern, który przystąpił do przywracania świetności sanktuarium oraz budowy na terenie parafii 52 kapliczek na wzór kaplic palestyńskich. Rzeźby do nich, w liczbie ok. 500 wykonał miejscowy artysta ludowy Jan Wnęk..

W 1905 opiekę nad sanktuarium objęli księża misjonarze. W 1915 kościół został uszkodzony wskutek działań wojennych. Zniszczony od wybuchu armatniego dach budynku oraz dzwonnicę wyremontowano po zakończeniu I wojny światowej, a następnie w 1928 zbudowano nową zakrystię, pierwotną przekształcając na kaplicę boczną. 15 sierpnia 1937 uroczystej koronacji cudownego obrazu dokonał biskup tarnowski Franciszek Lisowski.

Obecnie, w miejscowym kościele znajdują się: ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ze św. Wojciechem i św. Stanisławem, ołtarze boczne z obrazami św. Katarzyny, Chrystusa Bolesnego, św. Józefa, chrzcielnica marmurowa, ambona rokokowa, organy 11-głosowe, stacje Męki Pańskiej, witraże wykonane w krakowskiej firmie Żeleńskich, barokowy krucyfiks. Na wprost wejścia głównego do świątyni znajduje się wolnostojąca dzwonnica, nakryta hełmem z latarnią. Zawieszony na niej dzwon został odlany w 1925 w miejscowości Udine, w północnych Włoszech. W latach 1866–1869, z zamocowanej na dzwonnicy platformy Jan Wnęk wykonywał swoje loty.

Nasza parafialna pielgrzymka (29 osób) udała się do Odporyszowa dnia 11 września 2019 roku. Została  ona zorganizowana przez parafialną Caritas dla seniorów naszej parafii.. Po przybyciu do Sanktuarium nasi pielgrzymi modlili się przed cudownym obrazem Matki Bożej, a następnie uczestniczyli we Mszy Świętej dla chorych, starszych, samotnych. Wśród koncelebrantów był także nasz ks. Janusz Drożdż, który ofiarował Najświętszą Eucharystię w intencji całej naszej parafii,  w szczególności wszystkich pielgrzymów oraz chorych i cierpiących.

Po homilii został udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych. Na zakończenie wspólnej modlitwy wobec Chrystusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie wszyscy odmówili Litanię do Matki Bożej Uzdrowicielki Chorych, powierzając się Jej szczególnej opiece  i wstawiennictwu. 

Najukochańsza w Cudownym Obrazie Matko Boża Odporyszowska * Ty od wieków jesteś naszą największą pomocą i radością. * Ocaleni kiedyś w cudowny sposób od narodowego wyniszczenia, * zwracamy się do Ciebie z tym większą ufnością * jako dzieci do najlepszej Matki. * Broń  jak wówczas Kościoła i Ojczyzny naszej. * Ochraniaj przed złem dzieci, młodzież i każdą rodziną naszą. *  Tych, którzy zbłądzili * przyprowadź na ścieżki prawdy i wewnętrznego pokoju. * Każdy z nas *  stojąc przed Tobą, * niesie w sercu pragnienie otrzymania jakiejś łaski. * Wysłuchaj nas Matko Boża Odporyszowska w naszych potrzebach, *  abyśmy w całym życiu mogli Ci dziękować, *  wielbić * i wysławić.

 

Dnia 4 września 2019 roku został zakupiony nowy telebim typu Manta Led TV 60 ‘’. Zastąpił on poprzedni, służący już ponad 6 lat. Jest on szczególnie pomocny podczas wyświetlania tekstów pieśni śpiewanych przez wiernych  podczas Mszy Świętych i innych nabożeństw liturgicznych, jak również pokazywania obrazów czy filmów religijnych.

Dziękujemy pracownikom firmy „Hakpool” państwa Marty i Mariana Brożek za jego zamontowanie w kościele oraz panu Rafałowi Nowakowi za uruchomienie i dostosowanie do użytku.Joomla templates by a4joomla