Od maja do października 1917 roku – gdy toczyła się pierwsza wojna światowa, kiedy w Portugalii sprawował rządy ostro antykościelny reżim, a w Rosji zaczynała szaleć rewolucja – na obrzeżach miasteczka Fatima, w miejscu zwanym Cova da Iria, Matka Boża ukazywała się trojgu wiejskim dzieciom nie umiejącym jeszcze czytać. Byli to Łucja dos Santos (10 lat), Hiacynta Marto (7 lat) i Franciszek Marto (9 lat). Łucja była cioteczną siostrą rodzeństwa Marto. Pochodzili z podfatimskiej wioski Aljustrel, której mieszkańcy trudnili się hodowlą owiec i uprawą winorośli.

Za ich pośrednictwem Maryja wzywała ludzi do modlitwy różańcowej, nawrócenia i pokuty. Przekazała dzieciom także trzy tajemnice fatimskie.

Pierwsza zapowiadała wczesną śmierć Hiacynty i Franciszka. Druga - wybuch II wojny światowej, nawrócenie Rosji i koniec komunizmu. Trzecia - zamach na życie papieża.

Rzeczywiście Franciszek i Hiacynta zmarli niedługo po objawieniach - w 1919 i 1920  roku. Łucja dos Santos natomiast została zakonnicą, w klasztorze miała kolejne wizje. Zmarła w 2005 roku, w wieku 98 lat. Za zgodą papieża Benedykta XVI w 2008 roku rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny, który trwa do dnia dzisiejszego. Do sanktuarium w Fatimie pielgrzymowało dotąd trzech papieży - Paweł VI, Jan Paweł II i Benedykt XVI. Szczególnie związany z objawieniami fatimskimi był papież Polak. Swoje ocalenie w zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku, przypisywał opiece Matki Boskiej Fatimskiej, strzały padły bowiem w rocznicę objawień. Kilka tygodni później publicznie ogłosił, że Matka Boża zmieniła bieg kul wystrzelonych w jego kierunku. Pocisk z pistoletu Ali Agcy wyjęty podczas operacji papieża został umieszczony jako wotum w koronie figury Matki Bożej Fatimskiej. W 2000 roku Watykan ujawnił trzecią część tajemnicy fatimskiej, zapowiadającą przelanie męczeńskiej krwi przez papieża. Franciszek i Hiacynta zostali beatyfikowani przez Ojca Świętego Jana Pawła II 13 maja 2000 roku. Dokładnie 17 lat później papież Franciszek podczas swej dwudniowej pielgrzymki do Fatimy ich kanonizował, ogłaszając nowymi świętymi Kościoła.

Łącząc się duchowo z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Fatimie, także i my zgromadzeni w naszej parafialnej świątyni  uroczyście świętowaliśmy 102 rocznicę rozpoczęcia Objawień Fatimskich. Program tego wyjątkowego dnia był następujący:

 1. Msza Święta połączona z odmówieniem aktu Zawierzenia się Matce Bożej papieża Jana Pawła II,
 2. Nabożeństwo majowe,
 3. Piękne misterium przygotowane przez dzieci ze scholii „Armia Matki Bożej” opowiadające o wydarzeniach sprzed 102 lat Było ono wspaniałą duchową ucztą oraz refleksją nad swoim postępowaniem w świetle Maryjnych słów. Warto w tym miejscu wymienić wszystkich zaangażowanych artystów:

Stelmach Martyna

Szostak Adrianna

Wardzała Karolina

Kużdżał Milena

Łuszcz Filip

Kużdżał Oliwia

Kiełbasa Zuzanna 

Szostak Iga

Stelmach Amelia

Kocoł Aleksandra

Kiełbasa Aleksandra

Wardzała Aleksandra

Pacher Natalia

Pacher Julia

Kużdżał Wiktoria

Okarma Aneta

Zając Kevin

Łuszcz Wiktor

Kuta Rafał

Łuszcz Filip

Oprócz dzieci występowały także osoby dorosłe: pani Barbara Kużdżał ( jako siostra Łucja w wieku dojrzałym), pan Krzysztof Duź (jako burmistrz miasta Vila Nova de Qerem, do którego  należała wioska Fatima oraz św. Józef) oraz ks. proboszcz Robert Filipowicz (jako narrator).

Składamy serdeczne „Bóg zapłać”, nie tylko dzieciom, ale przede wszystkim opiekunkom naszej scholii paniom: Barbarze Kużdżał i Kindze Szostak za ogromne zaangażowanie  i poświęcony, wielogodzinny czas na przygotowanie tego przedstawienia.

 1. Ostatnim elementem naszych obchodów było ucałowanie relikwii świętych dzieci fatimskich: Franciszka   i Hiacynty.

Obecna na naszym misterium redaktorka Tarnowskiego „Gościa Niedzielnego” pani Beata Malec – Suwara w artykule zatytułowanym „Deszcz kwiatów i cud słońca w Zaczarniu” napisała:

W kościele w Zaczarniu 13 maja grupa dziecięca "Armia Matki Bożej" wystawiła misterium przywołujące historię objawień fatimskich. Nie zabrakło deszczu kwiatów i cudu słońca. Scenariusz opracował miejscowy proboszcz ks. Robert Filipowicz, a jego realizacją zajęły się panie Barbara Kużdżał i Kinga Szostak, opiekujące się grupą młodych artystów. W misterium włączył się także kościelny, wcielając się najpierw w rolę burmistrza, który aresztował dzieci, a potem św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Wieczór zakończył się ucałowaniem relikwii świętych dzieci fatimskich - Franciszka i Hiacynty Marto. Parafia posiada je od kilku lat. W zdobyciu ich z Fatimy i sporządzeniu pisma w języku portugalskim pomógł miejscowemu proboszczowi ks. Jan Lorek. - Mamy także relikwie św. Jana Pawła II, św. s. Faustyny, św. Matki Teresy z Kalkuty, św. Ojca Pio, które otrzymaliśmy od naszego rodaka o. Mariana Lubelskiego, który był przeorem na Jasnej Górze. W ołtarzu są wmurowane relikwie bł. Karoliny - wylicza ks. Robert Filipowicz. „Armię Matki Bożej" tworzy 20 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Grupa przede wszystkim pełni charakter scholii parafialnej, ale nieraz dała już popis swoich zdolności aktorskich, który mieszkańcy Zaczarnia mogli podziwiać podczas pantomimy „Set me free - Uwolnij mnie", „Gdzie jest Betlejem" czy „Święci w dziejach narodu polskiego".- Kiedy obchodziliśmy 100. rocznicę objawień fatimskich, przez 6 miesięcy dzieci z "Armii Matki Bożej" szczegółowo prezentowały przebieg tego, co działo się w Fatimie. Teraz w skróconej wersji zaprezentowały misterium w całości - wyjaśnia proboszcz w Zaczarniu, gdzie nabożeństwa fatimskie odbywają się od 7 lat. Grupą opiekują się Barbara Kużdżał i Kinga Szostak. Założyły ją 2 lata temu. Pięcioro dzieci z "Armii" to ich własne. - Zaczęło się od śpiewania na chórze z panem organistą. Inne dzieci to słysząc, zaczęły dołączać do grupy - opowiada pani Barbara. - Potem ksiądz proboszcz udostępnił nam salkę, gdzie spotykamy się co najmniej dwa razy w tygodniu nie tylko na próby, ale także wspólną zabawę. To okazja, by dzieci spędziły zwyczajnie czas ze sobą, a nie przed komputerem - dodają panie.

Pani Aniołów,
Potężna Niebios Królowo,
Matko Boża i Matko nasza Fatimska;
Tobie Bóg powierzył posłannictwo i władzę,
abyś starła głowę szatana,
i osłaniała swoje ziemskie dzieci
przed jego złowrogim wpływem.
Ciebie Syn Twój a Pan Nasz Jezus Chrystus
dał nam jako Przedziwną Pomoc i Obronę,
Ty zaś, Pełna Ducha Świętego, uzdrawiasz nas
lekarstwem pokuty i orężem modlitwy różańcowej
umacniasz do walki z mocami ciemności.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami!
Niepokalane Serce Maryi – bądź naszym ratunkiem!

 

Święto to obchodzone jest corocznie w Kościele katolickim w IV Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza. Zostało ustanowione przez papieża Pawła VI  dnia 23 stycznia 1964 r. Jest ono również dniem patronalnym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, które troszczy się o rozwój powołań w krajach misyjnych. Obecnie to dzieło  opiekuje się ponad 79 000 seminarzystami na całym świecie.

Papież Franciszek w orędziu na ten dzień napisał, że trzeba kochać Kościół także wtedy, gdy na jego obliczu są „zmarszczki kruchości i grzechu". Wezwał młodzież, by nie ulegała strachowi i nie pozwoliła uwikłać życia w „sieć bezsensu…. Pragnieniem Boga jest bowiem to, by nasze życie nie stało się więźniem tego, co oczywiste, by z powodu opieszałości nie było wciągnięte w codzienne nawyki i nie pozostawało bierne w obliczu tych decyzji, które mogłyby mu nadać znaczenie. Pan nie chce, abyśmy się poddawali, żyjąc chwilą i myśląc, że w gruncie rzeczy nie ma nic takiego, dla czego warto byłoby się angażować z pasją, gasząc wewnętrzny niepokój poszukiwania nowych dróg dla naszej żeglugi….. Nie bądźcie głusi na wezwanie Pana. Jeśli powołuje On was na tę drogę, nie ciągnijcie wioseł w łodzi i zaufajcie Mu. Nie dajcie się zarazić strachem, który paraliżuje nas w obliczu wysokich szczytów”.

W naszej parafii gościliśmy diakona WSD w Tarnowie Sylwestra Mroczka. Pochodzi on z parafii pw. Narodzenia NMP w Dobrkowie, dekanat Pilzno. Za 2 tygodnie (26.V.) wraz z innymi diakonami w tarnowskiej katedrze przyjmie święcenia kapłańskie, aby służyć wiernym swoją posługą. Na wszystkich Mszach Świętych wygłosił piękne słowo Boże, przewodził także nabożeństwu majowemu.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Dobry Pasterzu, który byłeś obietnicą pasterza wg Bożego serca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Dobry Pasterzu, przez Ojca powołany na stróża dusz naszych,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego Bóg wywiódł spomiędzy umarłych na mocy krwi przymierza wiecznego,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego Ojciec powołał dla jedności wiary,
Jezu, Dobry Pasterzu, który z owczarnią zawierasz przymierze pokoju, aby była bezpieczna,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego Bóg powołał do budowania wspólnoty ludu Bożego - Mistycznego Ciała,
Jezu, Dobry Pasterzu, który wypełniasz wszystkie pragnienia i oczekiwania Boga, swego Ojca,
Jezu, Dobry Pasterzu, który dajesz życie swoje za owce,
Jezu, Dobry Pasterzu, który składasz ofiarę krzyżową,
Jezu, Dobry Pasterzu, który litowałeś się nad tłumami, które były jak owce nie mające pasterza,
Jezu, Dobry Pasterzu, który przyszedłeś, aby owce miały życie i miały je w obfitości,
Jezu, Dobry Pasterzu, któremu zależy na owcach, bo krwią Twoją zostały wykupione,
Jezu, Dobry Pasterzu, który wszystkie swoje owce z całą gorliwością wprowadzasz do owczarni,
Jezu, Dobry Pasterzu, który wiedziesz swoje owce po właściwych ścieżkach,
Jezu, Dobry Pasterzu, który czuwasz nad trzodą,
Jezu, Dobry Pasterzu, który słabe owce wzmacniasz, dbasz o zdrowie chorej, zbłąkaną sprowadzasz z powrotem, zagubioną odszukujesz,
Jezu, Dobry Pasterzu, który w pasterskiej łaskawości nigdy się nie zniechęcasz ani nie tracisz cierpliwości,
Jezu, Dobry Pasterzu, który troszczysz się o owce zagubione, i chcesz, aby słuchały głosu Twego,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego głosu słuchają owce,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyć ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen. 

 

Dnia 5 maja 2019 roku, w III Niedzielę Wielkanocy w naszej parafii miała miejsce piękna uroczystość I Komunii Świętej dzieci klasy III. Dzieci te zostały przygotowane do I spowiedzi i I Komunii Świętej przez ks. katechetę Kazimierza Kruczyńskiego. Do I Komunii Świętej przystąpiły następujące dzieci:

 

 1. Galus Kacper
 2. Gojko Ksawery
 3. Kajpust Józef
 4. Kańka Filip
 5. Kapustka Martyna
 6. Kasprzyk Szymon
 7. Krakowski Kacper
 8. Książek Dominik
 9. Lewandowski – Mechla Hubert
 10. Łakoma Julia
 11. Masłowski Kacper
 12. Myjkowski Mateusz
 13. Nytko Nikolas
 14. Nytko Oliwier
 15. Partyka Klaudia
 16. Ptak Milena
 17. Rokocz Zuzanna
 18. Sowa Oliwier
 19. Stelmach Bartosz
 20. Zaucha Patryk

 

Dziękując Chrystusowi, który pozostał z nami pod postacią chleba i wina aż do skończenia świata, ciesząc się, że ON – Chleb na życie wieczne zagościł po raz pierwszy w czystych sercach dziecięcych, módlmy się, nasze dzieci zawsze godnie i jak najczęściej w dalszym swoim życiu posilały się tym Niebieskim Pokarmem. Uczyńmy to słowami śpiewanej przez nich podczas uroczystości pierwszokomunijnej pięknej pieśni religijnej:

Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu,
Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu.
Dniem i nocą, Panie Jezu, będziesz z nami,
Bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy.
Dniem i nocą, Panie Jezu, będziesz z nami,
Bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy.

Razem z Tobą będzie u nas Twoja Mama,
Żeby nasza nigdy już nie była sama.
Święty Józef tatusiowi dopomoże
I grzeczniejsze będą dzieci z Tobą, Boże.
Święty Józef tatusiowi dopomoże
I grzeczniejsze będą dzieci z Tobą, Boże.

Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu,
Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu.
Dniem i nocą, Panie Jezu, będziesz z nami,
Bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy.
Dniem i nocą, Panie Jezu, będziesz z nami,
Bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy.

 

Dnia 10 maja 2019 roku dzieci klasy III naszej parafii, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły do swojego serca Pana Jezusa wraz z ks. katechetą Kazimierzem Kruczyńskim, panią wychowawczynią mgr Moniką Starzyk oraz ze swoimi rodzicami uczestniczyły w pielgrzymce do Odporyszowa oraz Pacanowa.

Pielgrzymka rozpoczęła się od modlitwy w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej  w Odporyszowie. Tam dzieci uczestniczyły wraz ze swoimi rodzinami w Najświętszej Eucharystii, sprawowanej przez naszego księdza katechetę Kazimierza. Na jej koniec modląc się przed cudownym obrazem Maryi, Pani Powiśla słowami Litanii Loretańskiej wszyscy poświęciliśmy się Jej dalszej, nieustannej opiece.

Następnie udaliśmy się do Pacanowa, do Europejskiego Centrum Bajki. Tam razem z koziołkiem matołkiem i innymi bohaterami poznawaliśmy wspaniały, dziecięcy świat bajek. Ostatnim etapem naszej wycieczki były odwiedziny w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, gdzie mogliśmy bliżej zobaczyć maszyny niegdyś używane w transporcie i przy budowie dróg. Po wspólnej zabawie w pobliskim parku wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni wrócili do swoich domów.

 

 

Dnia 5 maja 2019 roku, w III Niedzielę Wielkanocną podczas Mszy Świętej o godzinie 900, w sposób szczególny modliliśmy się za naszych strażaków z OSP z okazji wspomnienia ich patrona św. Floriana.

Warto bliżej poznać życie tego świętego.. Urodził się w Enns w 250 r. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan.  W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego Dioklecjana (284-305). W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci.  4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (ówcześnie Anizy), na terenie dzisiejszej Austrii. 
Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów, a później klasztor Kanoników laterańskich wg. reguły św. Augustyna. W roku 1184 Idzi, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. W dzielnicy Krakowa Kleparz, znajduje się kościół pw. św. Floriana, fundacji biskupa krakowskiego Gedki, gdzie według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie świętego na Wawel. 
Konie tak długo nie chciały się ruszyć z miejsca, aż zadecydowano o wybudowaniu świątyni. Św. Florian jest opiekunem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. W ikonografii przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego oficera, z naczyniem z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego pożar.

W naszym kościele Mszy Świętej w intencji wszystkich członków OSP i ich rodzin oraz zmarłych naszych strażaków przewodził ks. proboszcz Robert Filipowicz. Koncelebransem był ks. kan. Jan Pytka. Ks. proboszcz podziękował strażakom za ich bezinteresowną i ofiarną służbę na rzecz całej naszej, społeczności. Wspomniał także o ich zaangażowaniu w życie naszej parafii. Objawia się ono poprzez ich służbę przy Grobie Pańskim oraz pomoc w różnych innych uroczystościach liturgicznych w ciągu całego roku, jak chociażby w czasie procesji rezurekcyjnej, procesji Bożego Ciała i jej oktawy oraz uroczystości odpustowej  ku czci Matki Bożej Bolesnej.

Boże, który rozświetlasz niebo i uśmierzasz żywioły, rozpal w naszych sercach wieczny płomień ofiary.

Uczyń gorętszą od płomienia krew, która płynie w naszych żyłach, szkarłatną jak śpiew zwycięstwa.

Kiedy syrena rozbrzmiewa na ulicach naszych wsi i miast, usłysz bicie naszych serc, które się poświęciły.

Kiedy w zawodach z orłami ku Tobie się wznosimy, niech podtrzymuje nas Twoja dłoń przebita.

Panie jesteśmy nosicielami Twego krzyża i niebezpieczeństwo jest naszym chlebem codziennym.

Dzień bez niebezpieczeństwa, ryzyka, nie jest dniem przeżytym, ponieważ dla nas wierzących śmierć jest życiem i światłem.

W terrorze trzęsienia ziemi, furii wody, piekle pożarów nasze życie niech będzie płomieniem, naszą wiarą niech będzie Bóg.

Przez wstawiennictwo Świętego Floriana niech się tak stanie.

Amen...

 Joomla templates by a4joomla