Dnia 6 lipca, w pierwszą sobotę miesiąca nasi parafianie uczestniczyli w pieszej pielgrzymce do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej. Wspólne pielgrzymowanie rozpoczęło się od modlitwy w kościele parafialnym i błogosławieństwa na drogę przez ks. Kazimierza. Pątnicy wyruszyli sprzed naszej świątyni wcześnie rano, ponieważ już o 3.30 rano, zgromadzonym przez całą drogę do Tuchowskiej Pani przewodniczył nasz rodak ks. Artur Stelmach. Pełni radości i zapału pielgrzymi w liczbie  ponad 20 osób wyruszyli najpierw do Szynwałdu, na trasie pielgrzymim dołączyli do nich parafianie z Jodłówki Wałki. W Szynwałdzie do obu grup dołączyli do obu grup miejscowi parafianie pod przewodnictwem ks. Marcina Górskiego. Wspólne pielgrzymowanie do najlepszej Matki było przeniknięte modlitwą, radosnym śpiewem i wdzięcznością wobec Boga za dar bycia razem.

Pielgrzymi przybyli do tuchowskiego sanktuarium zmęczeni trudami drogi, ale i szczęśliwi, bo przybyli do Matki, której w ufnej modlitwie powierzyli swoje rodziny oraz intencje, które nosili w swoich sercach.  Po oddaniu pokłonu Maryi w Jej cudownym wizerunku pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, a następnie w procesji eucharystycznej. Po skończonym nabożeństwie pątnicy z wielką radością udali się do swoich domów, przekonani o matczynej opiece Maryi.

 

Uroczystość Bożego Ciała przypada w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Jest to jedno z dziesięciu najważniejszych świąt katolickich. Z tego powodu przez kolejne osiem dni, zwane oktawą, trwają obchody głównego święta.

Podczas oktawy Bożego Ciała po Mszy św. wokół kościoła odbywają się procesje z Najświętszym Sakramentem. Jeszcze po wojnie w niektórych regionach Polski kościół obchodzono dwa razy w ciągu dnia: rano i wieczorem. Teraz odbywa się jedna procesja.

W naszej parafii w czasie tej Oktawy codziennie po Mszy św. wieczornej o godzinie 1800 odbywały się procesje Eucharystyczne wokół kościoła ze śpiewem pieśni. W niedzielę w Oktawie Bożego Ciała procesja Eucharystyczna miała miejsce po sumie o godzinie 1100. Wśród koncelebransów byli: ks. proboszcz Robert Filipowicz, ks. katecheta Kazimierz Kruczyński, ks. Artur Stelmach – nasz rodak przybyły z Glasgow (Szkocja) oraz ks. kan. Jan Pytka.

W czwartek na zakończenie Oktawy Bożego Ciała ks. proboszcz pobłogosławił przyniesione przez wiernych wianki splecione z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Wspólnie prosiliśmy Boga, aby swą wszechmocną opieką otaczał pola, łąki i lasy, strzegł przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił im wydać obfite owoce i plony. W ten dzień nastąpiło także specjalne błogosławieństwo małych dzieci. Po odmówieniu specjalnej modlitwy, na głowę każdego dziecka kapłani nałożyli swe ręce, kreśląc znak krzyża i wypraszając dla nich łaski. Na zakończenie nabożeństwa każde z dzieci, za swoje zaangażowanie w procesje, dostało garść słodyczy.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia Oktawy Uroczystości Bożego Ciała, a przede wszystkim strażakom za asystę podczas procesji, noszącym obrazy, feretrony, dziewczynkom sypiącym kwiaty i chłopcom dzwoniącym, panu organiście, panu kościelnemu oraz liturgicznej służbie ołtarza.

 

W poniedziałek, 17 czerwca 2019 roku Liturgiczna Służba Ołtarza, Grupa Młodzieżowa „Gloria” oraz Kolędnicy Misyjni wraz z rodzicami i nauczycielami, pod przewodnictwem księdza Kazimierza uczestniczyli w wyjeździe do centrum Jana Pawła II w Krakowie oraz do największego w Polsce Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.

Po przyjeździe na miejsce, pielgrzymi zostali oprowadzeni przez panią przewodnik po Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. W dolnej części kościoła zwiedzili m.in. Kościół Relikwii, gdzie znajduje się relikwiarz krwi Jana Pawła II umieszczony wewnątrz marmurowego ołtarza znajdującego się pośrodku ośmiobocznej świątyni. W głównym ołtarzu widnieje obraz przedstawiający Jana Pawła II w otoczeniu  polskich świętych, wyniesionych przez Papieża Polaka na ołtarze. Są to m.in.: Jan z Dukli, Rafał Kalinowski, Kinga, Brat Albert, Królowa Jadwiga, Siostra Faustyna Kowalska, Edyta Stein, Maksymilian Maria Kolbe, bp Józef Pelczar, Siostra Urszula Ledóchowska. Na ścianach Kościoła znajdują się obrazy przedstawiające wizyty Jana Pawła II w sanktuariach: w Fatimie, Lourdes, Mariazell, Altötting, Częstochowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. Kościół Relikwii otacza 8 oratoriów, które stanowią miejsce modlitewnego skupienia. Oratoria poświęcone są Najświętszej Maryi Pannie, której losy swoje i całego świata zawierzył Jan Paweł II w papieskim zawołaniu „Totus Tuus”. Następnie uczestnicy pielgrzymki zobaczyli Kaplicę Kapłańską, w której znajduje się płyta z grobu Jana Pawła II pochodząca z Grot Watykańskich Bazyliki św. Piotra w Rzymie, którą po beatyfikacji Ojca Świętego otrzymało w darze krakowskie Centrum.  Jest tam również  relikwiarz z krwią papieża wykonany na wzór otwartego Ewangeliarza, którego strony przewracał wiatr w czasie pogrzebu Jana Pawła II. Pielgrzymi zwiedzili również kaplicę Św. Kingi, w jej centralnej części  znajduje się wykonana z soli figura świętej,  zaś ściany zdobią solne płaskorzeźby przedstawiające sceny z Ewangelii. W kościele górnym natomiast pielgrzymi podziwiali piękne mozaiki w ołtarzu głównym i na bocznych ścianach. Zobaczyli również znajdującą się tam w szklanej gablocie naznaczoną krwią sutannę, w którą święty Jan Paweł II ubrany był 13 maja 1981 r. W tym dniu podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra zamachowiec Mehmed Ali Agca próbował zabić papieża.

Po zakończeniu zwiedzania wraz z innymi pielgrzymami wszyscy uczestniczyli we Mszy Świętej, podczas której mogli powierzyć swoje intencje Matce Bożej przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II. Na zakończenie wizyty w centrum Jana Pawła II, wszystkie dzieci zostały obdarowane plecakami z niespodzianką w środku, co sprawiło im ogromną radość. Po krótkim odpoczynku, pielgrzymi udali się w dalszą drogę.

Drugą część dnia uczestnicy wyjazdu spędzili w Rodzinnym Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Był to czas spędzony na wspaniałej i niezapomnianej zabawie. Każdy mógł skorzystać z niesamowitych atrakcji, niejednokrotnie pokonując własny lęk. Wszyscy bardzo dobrze się bawili i jeszcze lepiej się poznali. Pomimo tak wielu atrakcji i intensywnie spędzonym dniu zadowoleni i pełni energii wrócili do domu.

 

 

Schola „Armia Matki Bożej” powstała ponad 2 lata temu, dokładnie dnia 8 kwietnia 2017 roku. W ciągu ostatniego roku działalności dzieci ze scholii wraz ze swoimi opiekunkami paniami Barbarą Kużdżał i Kingą Szostak bardzo aktywnie włączymy się w życie naszej parafii. Przygotowały m.in. następujące programy:

  1. śpiew podczas najważniejszej w historii parafialnej uroczystości Dedykacji naszej świątyni na wyłączną własność Panu Bogu, która miała miejsce 1 lipca 2018 roku przez posłuję J.E. ks. bpa Andrzeja Jeża.
  2. przedstawienie ukazujące historię objawień Matki Bożej w Fatimie z okazji ich 102 rocznicy. Wykonane dnia 13 maja 2019 roku było wspaniałą duchową ucztą oraz refleksją nad swoim postępowaniem w świetle Maryjnych słów. Zostało ono opisane przez panią Beatę Malec – Suwarę w artykule pt. „Deszcz kwiatów i cud słońca w Zaczarniu” i umieszczone na łamach Tarnowskiego „Gościa Niedzielnego”. Pani redaktor napisała m.in. takie słowa: W kościele w Zaczarniu 13 maja grupa dziecięca "Armia Matki Bożej" wystawiła misterium przywołujące historię objawień fatimskich. Nie zabrakło deszczu kwiatów i cudu słońca. Scenariusz opracował miejscowy proboszcz ks. Robert Filipowicz, a jego realizacją zajęły się panie Barbara Kużdżał i Kinga Szostak, opiekujące się grupą młodych artystów. ….„Armię Matki Bożej" tworzy 20 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Grupa przede wszystkim pełni charakter scholii parafialnej, ale nieraz dała już popis swoich zdolności aktorskich, który mieszkańcy Zaczarnia mogli podziwiać podczas pantomimy „Set me free - Uwolnij mnie", „Gdzie jest Betlejem" czy „Święci w dziejach narodu polskiego".- Kiedy obchodziliśmy 100. rocznicę objawień fatimskich, przez 6 miesięcy dzieci z "Armii Matki Bożej" szczegółowo prezentowały przebieg tego, co działo się w Fatimie. Teraz w skróconej wersji zaprezentowały misterium w całości - wyjaśnia proboszcz w Zaczarniu, gdzie nabożeństwa fatimskie odbywają się od 7 lat. Grupą opiekują się Barbara Kużdżał i Kinga Szostak. Założyły ją 2 lata temu. Pięcioro dzieci z "Armii" to ich własne. - Zaczęło się od śpiewania na chórze z panem organistą. Inne dzieci to słysząc, zaczęły dołączać do grupy - opowiada pani Barbara. - Potem ksiądz proboszcz udostępnił nam salkę, gdzie spotykamy się co najmniej dwa razy w tygodniu nie tylko na próby, ale także wspólną zabawę. To okazja, by dzieci spędziły zwyczajnie czas ze sobą, a nie przed komputerem - dodają panie”
  3. inscenizację „Święci w dziejach narodu” – 25.XI. 2018 r. Ukazała nam przykłady zaledwie kilku wspaniałych polskich świętych i błogosławionych, którzy odegrali doniosłą rolę w historii naszego narodu. Wśród przedstawionych postaci byli: św. Wojciech, św. Stanisław ze Szczepanowa, św. Jadwiga, Królowa, św. Stanisław Kostka, św. o. Rafał Kalinowski, św. o. Albert Chmielowski, św. Maksymilian Maria Kolbe, bł. ks. Jerzy Popiełuszko i św. Jan Paweł II. To oni byli i są naszym wzorem w dążeniu do świętości, szczególnie w trudnych chwilach naszego narodu wskazywali nam drogę do zwycięstwa, nie tylko narodowego, ale także osobistego nad swoimi słabościami, grzechami i przywarami.
  4. programy związane z jubileuszami kapłańskimi. W niedzielę 9 czerwca 2019 roku podczas jubileuszu 30 – lecia kapłaństwa naszego proboszcza ks. Roberta Filipowicza (wcześniej w lutym w 10 rocznicę jego „proboszczowania” w naszej parafii) i 10 lecia posługi kapłańskiej ks. katechety Kazimierza Kruczyńskiego oraz 48 rocznicę święceń ks. kan. Jana Pytki, pomagającego w pracy duszpasterskiej.
  5. programy związane z Mszami prymicyjnymi. Najpierw dnia 10 czerwca 2018 roku podczas prymicji ks. Łukasza Gazdy odbywającego w naszej parafii praktykę pastoralną, a następnie 16 czerwca 2019 roku w czasie Eucharystii odprawianej przez neoprezbitera ks. Sylwestra Mroczka.
  6. prowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej – 22.III. 2019 r.. Pięknie ukazujące ludzi, których spotkał cierpiący Chrystus na swojej drodze boleści.
  7. program związany z Dniem Matki – 26.V. 2018 r.Recytacja wierszy i śpiew pieśni, które wyraziły ogromną wdzięczność wszystkim mamom oraz składane życzenia dalszego błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej w realizacji macierzyńskiego powołania.
  8. śpiew pieśni podczas Mszy Świętych w ciągu całego roku liturgicznego. Wśród nich w czasie nabożeństw Fatimskich odprawianych w naszej parafii w każdą III sobotę miesiąca oraz rekolekcji wielkopostnych.

Choćby z samych, tylko tych wyliczeń bardzo dobrze widać, że ten ostatni rok był bardzo owocny i przyniósł duży wkład i zaangażowanie się dzieci w życie naszej parafii, za co jesteśmy ich wdzięczni i szczere gratulujemy. Składamy również serdeczne „Bóg zapłać” opiekunkom naszej scholii paniom: Barbarze i Kindze  za ogromne zaangażowanie  i poświęcony, wielogodzinny czas na przygotowanie dzieci do kolejnych wystąpień. Wierzymy, że dalsza współpraca będzie wspaniała i  zaowocuje wieloma nowymi inicjatywami „ad maiora Dei gloriam”, na większą chwalę Boga i ku pożytkowi naszej wspólnoty parafialnej.

 

W niedzielę 23 czerwca 2019 r. gościliśmy w naszej parafii misjonarza ks. prałata Józefa Zyzaka. Ks. Józef od roku 1989 był proboszczem w pobliskiej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowej Jastrząbce, budowniczym kościoła pw. Matki Bożej z Guadalupe w tejże miejscowości. Po przejściu na emeryturę w 2009 roku wyjechał na misje na kontynent południowoamerykański, do odległej Boliwii. Tam obecnie pracuje w diecezji Oruro. Warto bliżej poznać ten kraj.

Boliwia leży na kontynencie Ameryki Południowej. Jest krajem 3 razy większym od Polski, zamieszkałym przez 10 mln ludzi. W dużym procencie mieszkańcy to Indianie. Są to ludzie niewysocy, krzepcy, bardzo otwarci, lecz tropikalny klimat sprawia, że bardzo leniwi. Temperatura latem osiąga 40 stopni, a zimą, zatrzymuje się na + 10 stopniach. Indianie są narodem bardzo biednym. Bieda dehumanizuje ludzi, którzy dają się poniżać nawet za marną zapłatę. Ogromnym pozytywem tych społeczności jest naturalny pęd do wiary. Oni zawsze mieli potrzebę wiary w Boga. Po raz pierwszy - przed 200 laty - kiedy Hiszpanie zaczęli kolonizować te ziemie i przynieśli tu Ewangelię. Indianie, zachowując swoją tradycję powoli wprowadzali elementy wiary chrześcijańskiej do swoich praktyk religijnych. Rozwinął się bardzo kult Maryi, szczególnie procesje z figurami, pięknie zdobionymi w kwiaty i bogate szaty. Bardzo silnie w tradycję wpisał się kult świętych, do tego stopnia, że znaczny procent nazw miejscowości ma w nazwie „święty”. Szczególnym kultem ogarnięci są zmarli. Charakterystyczne dla Boliwii jest również to, że wszędzie widać bardzo dużo dzieci. Są one na placach, skwerach miast i na ulicach.  

W wygłoszonej homilii ks. prałat Józef przedstawił problemy życia codziennego tamtejszej ludności, jak i swoją pracę misyjną wśród nich. Jest proboszczem w liczącej blisko 15 tysięcy parafii, budującym nowy kościół. Współtworzy radio diecezjalne, nadające codzienne swoje audycje religijne, będąc jego wicedyrektorem.  Jest także kapelanem sióstr zakonnych, pomagającym im  w prowadzeniu Domu Samotnej Matki. Jest również prezesem Stowarzyszenia Nowej Ewangelizacji, prowadzącym co piątek nabożeństwa formacyjne członków, organizującym wspólnie z nimi  sobotnie obiady dla ponad stu biednych i najuboższych oraz niedzielny obchód wśród chorych i cierpiących w miejscowym szpitalu. Pomaga także w pracy duszpasterskiej w Zakładzie Karnym, odprawiając dla skazańców comiesięczne Msze Święte. Wszystkie zebrane przez siebie ofiary, także i te z naszej parafii, zostaną przekazane na prowadzone inwestycje, na dalszy rozwój misji. Za ich złożenie wszystkim parafianom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dziękujemy Ci, Jezu! 
Za misjonarzy, braci i siostry misjonarki. 
Za ich oczy, które potrafią dostrzec nawet w najdalszym zakątku świata tych, którzy są opuszczeni przez wszystkich, biedni, cierpiący, upadający na duchu, pragnący słowa pociechy.

Dziękujemy Ci, Jezu! 
Za ich ręce spracowane, za noce nieprzespane, 
za ich trud, serce, miłość, dobroć, miłe słowa do cierpiących, 
ostatnią pomoc konającym i zrozumienie, 
składamy Tobie, Jezu, korne dziękczynienie.

 Joomla templates by a4joomla