Uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele - ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.

W Uroczystość Wszystkich Świętych w naszej parafii kazania na Mszach Świętych dopołudniowych wygłosił ks. proboszcz Robert Filipowicz, natomiast na Eucharystii o godzinie 1400 wikariusz ks. Kazimierz Kruczyński Wśród celebransów, oprócz naszych duszpasterzy, byli obecni także ks. kan. Jan Pytka oraz o. Filip Buczyński, franciszkanin, dr psychologii, założyciel i dyrektor Lubelskiego Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia.

Po ostatniej Mszy Świętej udaliśmy się na parafialny cmentarz, aby modlić się za naszych zmarłych.

.Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych, prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników, hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Dzień Zaduszny i pozostałe dni oktawy Wszystkich Świętych

Dnia 2 listopada, Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już  z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu.

W ten dzień i w pierwszym tygodniu listopada można zyskać odpusty zupełne, aby w ten sposób pomóc duszom czyśćcowym.

W oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych w naszej parafii za naszych bliskich zmarłych modliliśmy się przez:

  • codzienne odmawianie przed Mszą Świętą koronki do Bożego Miłosierdzia,
  • Msze Święte o godzinie 1700, szczególnie w intencji zmarłych członków i członkiń róż Różańcowych,
  • odmawianie po Mszy Świętej różańca świętego połączonego w czytaniem wypominek listopadowych,
  • nawiedzanie grobów najbliższych na naszym parafialnym cmentarzu i prywatnej modlitwie.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dnia 9 listopada 2018 został także rozstrzygnięty przeprowadzony wśród dzieci przedszkolnych i szkolnych konkurs „Mój ulubiony święty”. Wyniki tego konkursu są następujące:

PRZEDSZKOLE

Grupa I

I miejsce - Krzysztof Kilian

II miejsce – Kacper Żmuda

III miejsce – Franciszek  Skicki, Filip Banaś, Emma Mucha, Kinga Szeliga, Aleksandra Ciochoń.

Grupa II

I miejsce – Zuzia Bezkosty, Adam Kozik

II miejsce – Amelia Sysło, Antoni Wodzisz

III – Piotr Szeliga, Ewelina Wójcik, Ania Gasiciel, Zuzia  Gasiciel, Nadia Pinas.

Udział: Kornelia Gojko, Wojtek Marek

Grupa III

I miejsce – Jakub Kasprzyk

II miejsce – Adam Chłopek

III miejsce – Magda Jarowska, Antonina Ul, Michał Ul, Gabriela Żmuda

Udział: Iza Saładyga, Kacper Łuszcz; Iga Szostak, Miłosz Gieracki, Martyna Marszałek.

SZKOŁA PODSTAWOWA

klasa I
I miejsce - Zuzia Sałek

II miejsce - Jolanta Kozik

III miejsce - Nikodem Stono, Patrycja Nowak.

klasa II „A”
 
I miejsce - Karolina Kozik, Filip Łuszcz, Zuzia Wróbel

 II miejsce - Agnieszka Bezkosty, Liliana Mucha.

klasa  II „B”

I miejsce - Bartek Ciochoń, Bartek Ciochoń, Kevin Zając,

II miejsce – Oliwia Kużdżał, Milena Kużdżał. Emilia Marek.

klasa III

I miejsce- Hubert Lewandowski -Mechla, Martyna Kapustka.

klasa IV

I miejsce - Aleksander Boruta, Piotr Sobol

II miejsce - Eryk Giża

III miejsce - Oliwia Grela, Martyna Książek.

klasa V „A”
I miejsce - Jagoda Wróbel

II miejsce - Oskar Humienny, Wiktor Łuszcz

III miejsce - Agnieszka Kwapniewska.

klasa V „B”
I miejsce - Kacper Flis, Wiktoria Kużdżał

II miejsce - Emilia Lewandowska-Mechla,  Dariusz Cichoń, Aleksandra Żołądź. 

klasa VI
I miejsce - Natalia Pacher

II miejsce - Klaudiusz Nytko

III miejsce - Adrianna  Szostak, Aleksandra  Wardzała. 

klasa VII

I miejsce – brak

II miejsce – brak
III miejsce – Julia Giża, Wiktoria Giża,  Marlena Madej i Magdalena  Łakoma.

Wszyscy wyróżnieni zostali obdarowani pięknymi nagrodami, ufundowanymi przez księży naszej parafii.  Zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom gratulujemy.

Za zorganizowanie tego konkursu dziękujemy głównemu organizatorowi ks. katechecie Kazimierzowi oraz wolontariatowi szkoły.

 Joomla templates by a4joomla