W niedzielę dnia 11 listopada 2018 roku w całej naszej Ojczyźnie obchodziliśmy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Polska po 123 latach niewoli odzyskała swoją suwerenność.

W naszej miejscowości główne obchody tej uroczystości miały miejsce nieco wcześniej, 18 października. Rozpoczęły się one w kościele parafialnym od Mszy św. koncelebrowanej przez naszego proboszcza ks. Roberta Filipowicza, o. Piotra Pacurę - proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Brzozówce i ks. Kazimierza Kruczyńskiego w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu wszyscy przemaszerowali na plac szkolny, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie Znaku Pamięci, ufundowanego przez mieszkańców Zaczarnia. W tej historycznej chwili uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej podnieśli flagę państwową na maszt znajdujący się obok pomnika. W części artystycznej licznie zebrani mieszkańcy mieli możliwość wysłuchania pięknego koncertu pt. „Drogi wolności”.

Dnia 9 listopada w szkole podstawowej miała miejsce uroczysta akademia. Dzieci klas II przygotowane przez swoje wychowawczynie panie: Teresę Czosnyka i Danutę Świątek w pięknej inscenizacji, ukazały historię naszego zniewolenia oraz wyraziły swoje przywiązanie do ukochanej Ojczyzny. O godzinie 1111 wszyscy odśpiewaliśmy nasz hymn narodowy. Następnie przy Znaku Pamięci wszystkie klasy i nauczyciele zrobili pamiątkowe zdjęcia.

W sam dzień 11 listopada w kościele parafialnym o godzinie 1100 została odprawiona uroczysta Msza Święta dziękczynna w intencji naszej Ojczyzny, której przewodził ks. proboszcz Robert Filipowicz. Po jej zakończeniu wobec Chrystusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie dziękowaliśmy Bogu za odzyskaną wolność poprzez śpiew hymnu „Ciebie Boga wysławiamy”, przepraszaliśmy za  nasze grzechy osobiste i narodowe i prosiliśmy o dalsze błogosławieństwo i pomyślność naszej Ojczyzny.

„Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,  a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna - chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

 Joomla templates by a4joomla