Dnia 5 kwietnia 2019 r. w ramach rekolekcji szkolnych dzieci Szkoły Podstawowej i młodzież Gimnazjum wraz z duszpasterzami ks. proboszczem Robertem Filipowiczem i ks. katechetą

Kazimierzem Kruczyńskim oraz swoimi nauczycielami i wychowawcami udała się do Ciężkowic. Głównym celem pielgrzymki było istniejące od 2003 roku Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego. W ołtarzu głównym tego sanktuarium znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa zwany „Ecce Homo”.

Warto bliżej poznać jego historię.: Prowadzona od wielu lat Księga łask potwierdza, iż wielu wiernych, zanosząc ufną modlitwę przed cudownym wizerunkiem, zostało obdarowanych licznymi łaskami. Przy obecnym stanie znajomości dokumentów nie można dokładnie określić daty sprowadzenia obrazu. (Historia obrazu upamiętniona jest we freskach zdobiących wnętrze kościoła parafialnego w Ciężkowicach.).

Pierwsza wersja podaje rok 1682. Według tej wersji papież Innocenty XI ofiarował obraz kapłanowi z Ciężkowic. Druga wersja, podarowanie obrazu kapłanowi z Ciężkowic przypisuje papieżowi Urbanowi VIII i podaje rok 1632. Wersję tę podawały dotychczas roczniki diecezji tarnowskiej. Wobec braku dokumentu potwierdzającego, przez kogo obraz został podarowany, trudno dzisiaj stwierdzić, która wersja jest prawdziwa. Wydaje się jednak, że większą wartość historyczną mają dokumenty starsze, a zwłaszcza dokument z 1800 roku. Obraz został namalowany na płótnie w stylu wczesnobarokowym. Prowadzona od wielu lat Księga łask potwierdza, iż wielu wiernych, zanosząc ufną modlitwę przed cudownym wizerunkiem, zostało obdarowanych licznymi łaskami. Potwierdził to również w liście pasterskim na Wielki Post 1984 r. ówczesny Biskup tarnowski Jerzy Ablewicz, gdzie napisał: „Jest w naszej diecezji obraz, przed którym wierni śpiewają pieśń zaczynającą się od słów O, Boże wielki w tym małym obrazie. Jest to rzeczywiście obraz mały co do rozmiarów 71×53 [cm], ale w sposób wymowny wyraża on wielkość Boga w Jego cierpieniu i miłosierdziu. Przedstawia on Chrystusa pokrytego ranami, z rękami związanymi, z koroną cierniową na głowie, z płaszczem purpurowym na ramionach i trzciną w ręku”.

Nasza pielgrzymka rozpoczęła się od Mszy Świętej w Sanktuarium, której przewodniczył proboszcz ks. Robert Filipowicz w asyście katechety ks. Kazimierza. Dzieci aktywnie brały w niej udział poprzez śpiew pieśni śpiewanych przez naszego pana organistę Ryszarda Kutę, czytanie Słowa Bożego, śpiew psalmu responsoryjnego, modlitwy powszechnej. W wygłoszonej homilii kustosz Sanktuarium i proboszcz parafii ks. prałat Jan Zając uświadomił wszystkim potrzebę rekolekcji i wskazał Jezusa Miłosiernego jako wzór całkowitego zawierzenia Bogu Ojcu, także w chwilach prób i doświadczeń życiowych.

Uwieńczeniem naszej modlitwy była wspólnie odprawiona Droga Krzyżowa przy stacjach znajdujących się na placu kościelnym wokół Sanktuarium.

 

 1. O Boże Wielki w tym małym obrazie
  Cudami sławny dla nędznych w złym razie
  Do Ciebie Panie biegniemy, do Ciebie
  Abyś ratował nas w każdej potrzebie

 2. II. My Ci zaś za to służyć będziem, Boże,
  Dopóki duch w nas utrzymać się może,
  A po szczęśliwym każdego z nas zgonie
  Niechaj Ci służym w niebieskiej koronie.

 Joomla templates by a4joomla