TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK - PAMIĄTKA USTANOWIENIA SAKRAMENTU

EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA

        
Obchody tego dnia w naszej parafii rozpoczęły się wystawieniem misterium pt. „Powołanie Mateusza” przygotowanego przez ministrantów, lektorów oraz młodzież pod przewodnictwem ks. Kazimierza przy śpiewie dzieci ze scholii „Armia Matki Bożej”. Pięknie ono wprowadziło nas wszystkich do przeżywania  Mszy Świętej „Wieczerzy Pańskiej”. Jest ona sprawowana na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i sakramentu święceń. Wspomina Ostatnią Wieczerzę, w czasie której Pan Jezus ofiarował Bogu Ojcu swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina, i dał Apostołom, aby je spo­żywali, a następnie polecił im oraz ich następcom w kapłaństwie składać tę ofiarę na wieczną pamiątkę aż do skończenia świata. W czasie śpiewania hymnu „Chwała na wysokości" biją dzwony, a po jego skończeniu milkną aż do Wigilii Paschalnej. Podobnie i organy przestają grać.

Głównym celebransem tej uroczystej Eucharystii, podczas której wierni mogli spożyć Pana Jezusa pod dwoma postaciami Ciała i Krwi Pańskiej, był ks. wikariusz Kazimierz w asyście księży: proboszcza Roberta Filipowicza i kanonika  Jan Pytki. Na koniec Mszy w uroczystej procesji Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy przechowania, nazywanej Ciemnicą, pięknie przygotowanej przez mieszkańców Okręglika. Od tego momentu rozpoczęła się adoracja. Równocześnie na zakończenie obrzędów Wielkiego Czwartku został obnażony ołtarz. Czynność ta symbolizuje obnażenie z szat Jezusa.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ - DZIEŃ ŚMIERCI PANA JEZUSA

W Wielki Piątek, w dniu, w którym Pan nasz Jezus Chrystus wziął na swe ramiona krzyż i poniósł na nim śmierć dla naszego zbawienia od najdawniejszych czasów Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Eucharystycznej. Przepiękne i pełne wymowy obrzędy Wielkiego Piątku rozpoczęły się w naszym kościele o godzinie 1700 Nowenną przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Potem nastąpiła Droga Krzyżowa inscenizowana przez młodzież naszej parafii, przy współudziale LSO oraz śpiewie dzieci ze scholii „Armia Matki Bożej”. O godzinie 1800 rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku, składająca się z następujących części: liturgia Słowa Bożego, adoracja krzyża, obrzęd Komunii Świętej oraz przeniesienie Pana Jezusa do grobu. Pełnej wymowy liturgii wielkopiątkowe przewodniczył ks. proboszcz Robert Filipowicz. On też wygłosił homilię, ukazując krzyż Chrystusa jako znak chrześcijańskiego zwycięstwa. Na zakończenie liturgii nastąpiło  procesyjne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, także pięknie przygotowanego przez mieszkańców Okręglika, następnie obnażenie głównego ołtarza oraz dalsza adoracja Pana Jezusa w Grobie. Kościół pozostał dziś z Panem podejmującym mękę za zbawienie świata. Jest z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym, prze­żywa z Nim pojmanie i sąd, idzie ze Zbawicielem krzyżową drogą, pozostaje przy Nim na Kalwarii i przeżywa milczenie grobu.

WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

W Wielką Sobotę Kościół błogosławi pokarmy na stół wielkanocny. Błogosławimy: chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym Chrystus nakarmił tłumy na pustkowiu; błogosławimy mięso, wędliny i wszelkie pokarmy na pamiątkę baranka paschalnego i potraw spożywanych przez Chrystusa z apostołami w czasie Ostatniej Wieczerzy; błogo­sławimy jajka, znak nowego życia, jakie otrzymaliśmy w Chrystusie.

W naszej parafii błogosławieństwo pokarmów miało miejsce o godzinie 9:00, 10:00, 11:00 i 12:00.

Obrzędy liturgii Wielkiej Soboty, Wigilii Paschalnej  rozpoczęły się w naszej parafii o godzinie 1800.  Zgodnie z bardzo dawną tradycją, ta noc wigilii paschalnej jest czuwaniem na cześć Pana. Liturgia, którą się odprawia tej nocy wspominając świętą i wielką noc Zmartwychwstania Chrystusa, jest uważana za „matkę wszystkich świętych Wigilii”. W czasie tej nocy Kościół czuwając oczekuje Zmartwychwstania Chrystusa i celebruje to zmartwychwstanie przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Treścią obchodu wigilii wielkanocnej jest całe misterium paschalne, to jest przejście z cierpienia i śmierci do życia i chwały Zmartwychwstania. Dlatego liturgia nocy paschalnej pełna jest symboli życia: światło - słowo - woda - uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych elementów wigilii paschalnej: liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej oraz liturgii Eucharystycznej.

Obrzędom wigilii paschalnej przewodniczył ks. proboszcz Robert w asyście ks. wikariusza Kazimierza i ks. kan. Jana.

WIELKA NIEDZIELA - DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA

Rozpoczęła się ona o godzinie 600 przy biciu dzwonów kościelnych procesją rezurekcyjną wokół naszej parafialnej świątyni. Następnie podczas uroczystych Mszy Świętych w naszej parafialnej wspólnocie uwielbialiśmy chwalebne zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, zwycięzcę śmierci, piekła i szatana.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w naszej parafii, a w szczególności wyznaczonym mieszkańcom Okręglika za przygotowanie pięknej ciemnicy i grobu Pańskiego, przyozdobienie krzyża misyjnego oraz sprzątanie kościoła i wokół niego, strażakom za służbę przy grobie Pańskim i pomoc w czasie procesji rezurekcyjnej, niosącym obrazy i feretrony, różom różańcowym za adorację w ciemnicy i przy Grobie Pańskim, panu kościelnemu i organiście, dzieciom ze scholii „Armia Matki Bożej i ich opiekunkom paniom Barbarze i Kindze. Z całego serca dziękujemy ks. wikariuszowi Kazimierzowi za przygotowanie Liturgicznej Służby Ołtarza na poszczególnie dni Triduum Paschalnego oraz ks. kanonikowi Janowi za obecność i wszelką okazaną pomoc. Wszystkim jeszcze raz „Bóg zapłać”.

 

1. Wesel się ludu strapiony

Bo dziś został pocieszony

Zmartwychwstał Zbawca Nasz Pan

Syn Boży z nieba nam dan.

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

2. Co tak srodze cierpiał za nas

Co na krzyżu umarł dla nas

Dziś zmartwychwstał uroczyście

Aby nam rządził wieczyście.

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

3. I Ty Matko coś płakała,

Coś pod krzyżem Syna stała

Dziś wesel się razem z nami

Śpiewając wraz z Aniołami

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

4. I wy trwożliwi Uczniowie

Zbliżcie się ku świętej Głowie

Weselcie się razem z nami

Śpiewając wraz z Aniołami

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

 Joomla templates by a4joomla