Dnia 25 kwietnia 2019 roku, w trwającej oktawie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, w święto św. Marka, Ewangelisty, przez wstawiennictwo którego modlimy się do dobre urodzaje na naszym parafialnym cmentarzu w miejsce usuniętych starych drzew zostało posadzonych blisko 80 nowych krzewów. Jest to całkowity, bezinteresowny dar dla naszej parafii rodzin: Grażyny i Zbigniewa Królów oraz Haliny i  Stanisława Łuszczów wraz z synami. Składamy ich z serca płynące „Bóg zapłać” i  dziękujemy za ich ofiarowanie i zasadzenie. Przy tej okazji dziękujemy także naszemu grabarzowi panu Wiesławowi Stelmachowi za całoroczną troskę o parafialny cmentarz.

„Stworzycielu świata, rozkaż ziemi Twojej, aby była płodną i wydawała obfite dary. Niech ją Twoje rosy i słońce, deszcze i pogody uczynią urodzajną. Nie spuszczaj na nas plag Twoich, Boże! którzy na gniew Twój zasługujemy; ale wielkością Boskich darów Twoich, racz serca nasze do wdzięcznego Opatrzności Twojej wychwalania łaskawie zagrzewać. Prosimy Cię o to, Boże w Trójcy św. jedyny! Przez Chrystusa, Pana naszego, Syna Twego, któremu z Ojcem i z Duchem świętym cześć, chwała i dziękczynienie teraz i przez wieki wieków. Amen.

 Joomla templates by a4joomla