Od maja do października 1917 roku – gdy toczyła się pierwsza wojna światowa, kiedy w Portugalii sprawował rządy ostro antykościelny reżim, a w Rosji zaczynała szaleć rewolucja – na obrzeżach miasteczka Fatima, w miejscu zwanym Cova da Iria, Matka Boża ukazywała się trojgu wiejskim dzieciom nie umiejącym jeszcze czytać. Byli to Łucja dos Santos (10 lat), Hiacynta Marto (7 lat) i Franciszek Marto (9 lat). Łucja była cioteczną siostrą rodzeństwa Marto. Pochodzili z podfatimskiej wioski Aljustrel, której mieszkańcy trudnili się hodowlą owiec i uprawą winorośli.

Za ich pośrednictwem Maryja wzywała ludzi do modlitwy różańcowej, nawrócenia i pokuty. Przekazała dzieciom także trzy tajemnice fatimskie.

Pierwsza zapowiadała wczesną śmierć Hiacynty i Franciszka. Druga - wybuch II wojny światowej, nawrócenie Rosji i koniec komunizmu. Trzecia - zamach na życie papieża.

Rzeczywiście Franciszek i Hiacynta zmarli niedługo po objawieniach - w 1919 i 1920  roku. Łucja dos Santos natomiast została zakonnicą, w klasztorze miała kolejne wizje. Zmarła w 2005 roku, w wieku 98 lat. Za zgodą papieża Benedykta XVI w 2008 roku rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny, który trwa do dnia dzisiejszego. Do sanktuarium w Fatimie pielgrzymowało dotąd trzech papieży - Paweł VI, Jan Paweł II i Benedykt XVI. Szczególnie związany z objawieniami fatimskimi był papież Polak. Swoje ocalenie w zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku, przypisywał opiece Matki Boskiej Fatimskiej, strzały padły bowiem w rocznicę objawień. Kilka tygodni później publicznie ogłosił, że Matka Boża zmieniła bieg kul wystrzelonych w jego kierunku. Pocisk z pistoletu Ali Agcy wyjęty podczas operacji papieża został umieszczony jako wotum w koronie figury Matki Bożej Fatimskiej. W 2000 roku Watykan ujawnił trzecią część tajemnicy fatimskiej, zapowiadającą przelanie męczeńskiej krwi przez papieża. Franciszek i Hiacynta zostali beatyfikowani przez Ojca Świętego Jana Pawła II 13 maja 2000 roku. Dokładnie 17 lat później papież Franciszek podczas swej dwudniowej pielgrzymki do Fatimy ich kanonizował, ogłaszając nowymi świętymi Kościoła.

Łącząc się duchowo z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Fatimie, także i my zgromadzeni w naszej parafialnej świątyni  uroczyście świętowaliśmy 102 rocznicę rozpoczęcia Objawień Fatimskich. Program tego wyjątkowego dnia był następujący:

  1. Msza Święta połączona z odmówieniem aktu Zawierzenia się Matce Bożej papieża Jana Pawła II,
  2. Nabożeństwo majowe,
  3. Piękne misterium przygotowane przez dzieci ze scholii „Armia Matki Bożej” opowiadające o wydarzeniach sprzed 102 lat Było ono wspaniałą duchową ucztą oraz refleksją nad swoim postępowaniem w świetle Maryjnych słów. Warto w tym miejscu wymienić wszystkich zaangażowanych artystów:

Stelmach Martyna

Szostak Adrianna

Wardzała Karolina

Kużdżał Milena

Łuszcz Filip

Kużdżał Oliwia

Kiełbasa Zuzanna 

Szostak Iga

Stelmach Amelia

Kocoł Aleksandra

Kiełbasa Aleksandra

Wardzała Aleksandra

Pacher Natalia

Pacher Julia

Kużdżał Wiktoria

Okarma Aneta

Zając Kevin

Łuszcz Wiktor

Kuta Rafał

Łuszcz Filip

Oprócz dzieci występowały także osoby dorosłe: pani Barbara Kużdżał ( jako siostra Łucja w wieku dojrzałym), pan Krzysztof Duź (jako burmistrz miasta Vila Nova de Qerem, do którego  należała wioska Fatima oraz św. Józef) oraz ks. proboszcz Robert Filipowicz (jako narrator).

Składamy serdeczne „Bóg zapłać”, nie tylko dzieciom, ale przede wszystkim opiekunkom naszej scholii paniom: Barbarze Kużdżał i Kindze Szostak za ogromne zaangażowanie  i poświęcony, wielogodzinny czas na przygotowanie tego przedstawienia.

  1. Ostatnim elementem naszych obchodów było ucałowanie relikwii świętych dzieci fatimskich: Franciszka   i Hiacynty.

Obecna na naszym misterium redaktorka Tarnowskiego „Gościa Niedzielnego” pani Beata Malec – Suwara w artykule zatytułowanym „Deszcz kwiatów i cud słońca w Zaczarniu” napisała:

W kościele w Zaczarniu 13 maja grupa dziecięca "Armia Matki Bożej" wystawiła misterium przywołujące historię objawień fatimskich. Nie zabrakło deszczu kwiatów i cudu słońca. Scenariusz opracował miejscowy proboszcz ks. Robert Filipowicz, a jego realizacją zajęły się panie Barbara Kużdżał i Kinga Szostak, opiekujące się grupą młodych artystów. W misterium włączył się także kościelny, wcielając się najpierw w rolę burmistrza, który aresztował dzieci, a potem św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Wieczór zakończył się ucałowaniem relikwii świętych dzieci fatimskich - Franciszka i Hiacynty Marto. Parafia posiada je od kilku lat. W zdobyciu ich z Fatimy i sporządzeniu pisma w języku portugalskim pomógł miejscowemu proboszczowi ks. Jan Lorek. - Mamy także relikwie św. Jana Pawła II, św. s. Faustyny, św. Matki Teresy z Kalkuty, św. Ojca Pio, które otrzymaliśmy od naszego rodaka o. Mariana Lubelskiego, który był przeorem na Jasnej Górze. W ołtarzu są wmurowane relikwie bł. Karoliny - wylicza ks. Robert Filipowicz. „Armię Matki Bożej" tworzy 20 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Grupa przede wszystkim pełni charakter scholii parafialnej, ale nieraz dała już popis swoich zdolności aktorskich, który mieszkańcy Zaczarnia mogli podziwiać podczas pantomimy „Set me free - Uwolnij mnie", „Gdzie jest Betlejem" czy „Święci w dziejach narodu polskiego".- Kiedy obchodziliśmy 100. rocznicę objawień fatimskich, przez 6 miesięcy dzieci z "Armii Matki Bożej" szczegółowo prezentowały przebieg tego, co działo się w Fatimie. Teraz w skróconej wersji zaprezentowały misterium w całości - wyjaśnia proboszcz w Zaczarniu, gdzie nabożeństwa fatimskie odbywają się od 7 lat. Grupą opiekują się Barbara Kużdżał i Kinga Szostak. Założyły ją 2 lata temu. Pięcioro dzieci z "Armii" to ich własne. - Zaczęło się od śpiewania na chórze z panem organistą. Inne dzieci to słysząc, zaczęły dołączać do grupy - opowiada pani Barbara. - Potem ksiądz proboszcz udostępnił nam salkę, gdzie spotykamy się co najmniej dwa razy w tygodniu nie tylko na próby, ale także wspólną zabawę. To okazja, by dzieci spędziły zwyczajnie czas ze sobą, a nie przed komputerem - dodają panie.

Pani Aniołów,
Potężna Niebios Królowo,
Matko Boża i Matko nasza Fatimska;
Tobie Bóg powierzył posłannictwo i władzę,
abyś starła głowę szatana,
i osłaniała swoje ziemskie dzieci
przed jego złowrogim wpływem.
Ciebie Syn Twój a Pan Nasz Jezus Chrystus
dał nam jako Przedziwną Pomoc i Obronę,
Ty zaś, Pełna Ducha Świętego, uzdrawiasz nas
lekarstwem pokuty i orężem modlitwy różańcowej
umacniasz do walki z mocami ciemności.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami!
Niepokalane Serce Maryi – bądź naszym ratunkiem!

 Joomla templates by a4joomla