W piątek 24 maja 2019 roku naszej parafii podczas Mszy Świętej o godzinie 1800 oraz nabożeństwa majowego w sposób szczególny modliliśmy się za wszystkie mamy i tatusiów. Tej Najświętszej Ofierze Chrystusa przewodniczył ks. proboszcz Robert Filipowicz w asyście ks. wikariusza Kazimierza Kruczyńskiego i ks. kanonika Jana Pytki – rezydenta w Lisiej Górze.

Na zakończenie wspólnej modlitwy dzieci młodsze z klasy I, II „A”, II „B” i III  ze Szkoły Podstawowej pięknie przygotowane przez swoje wychowawczynie: panie mgr Barbarę Ziaja, mgr Teresę Czosnyka, mgr Danutę Świątek i mgr Monikę Starzyk, przez recytację pięknych wierszy i śpiew pieśni wyraziły jeszcze raz naszą ogromną wdzięczność wszystkim mamom i tatom oraz życzyły im dalszego błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej w realizacji życiowego powołania.

Wszyscy rodzice zostały obdarowani upominkami przygotowanymi przez swoje dzieci.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, któryś człowiekowi dał przykazanie, aby czcił swego ojca i swoją matkę – dziękujemy Ci za rodziców i prosimy za nimi. Kochamy ich całym sercem i chcemy, żeby szczęśliwi żyli jak najdłużej.

Po Tobie, Boże, zawdzięczamy im najwięcej. Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu nam życia ciała i nadprzyrodzonego życia duszy. Wiele włożyli oni, i wkładają, troski o nasze zdrowie, wykształcenie i wychowanie.

Boże Ojcze, spraw, abyśmy umieli docenić ich starania i umieli być im za wszystko wdzięczni. Ty zaś łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj im, Panie, zdrowie i wszystkie łaski, które im są potrzebne do szczęścia i do zbawienia. Wam zaś, Boże Ojcze, daj być dla nich pociechą, wspomóż nas, abyśmy ich kochali, szanowali oraz im dopomagali.

Boże Ojcze, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i ziemi, wysłuchaj modlitwy swoich dzieci i błogosław we wszystkim naszym rodzicom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 Joomla templates by a4joomla