Jesienią roku 2017 w naszej parafii rozpoczęła działalność Grupa Młodzieżowa Gloria. Skupia ona ludzi młodych, którzy pragną dzielić się swoją wiarą, świadczyć o swojej przynależności do Chrystusa i być Jego świadkami we współczesnym świecie. Grupa rekrutuje się spośród uczniów szkoły podstawowej w Zaczarniu (klasy: VII i VIII) oraz ze szkół ponadgimnazjalnych. Opiekunem grupy jest ksiądz wikariusz Kazimierz Kruczyński.

Spotkania formacyjne odbywają się raz w tygodniu, w piątek w godzinach wieczornych. Młodzi dzielą się swoją wiarą, uczestnicząc w czytaniu i rozważaniu słów Pisma Świętego. W czasie tych spotkań także podejmowana jest dyskusja na temat ważnych zagadnień teologicznych oraz związanych z życiem Kościoła i chrześcijańską moralnością. Każdy uczestnik ma możliwość zadawania pytań   i znalezienia na nie odpowiedzi, które wzmacniają jego ciekawość poznawczą. Poza tym nie brakuje seansów ciekawych filmów, które podejmują ważne  tematy dotykające spraw życiowych  i zachęcających do dokonywania właściwych wyborów życiowych.

Działalność Grupy Młodzieżowej ma na celu ożywienie ducha wspólnoty parafialnej i zwrócenia uwagi na wagę modlitwy. Nieodzowne są w tej materii czuwania modlitewne w obecności Pana Jezusa Eucharystycznego, w których młodzi chętnie uczestniczą, prowadząc rozważania. Skupienie modlitewne jest szczególnie wymowne w dniach Świętego Triduum Paschalnego, w których adoracja jest prowadzona także przez naszą młodzież.

Warto wspomnieć również o tym, że nasza grupa przygotowała już kilka misteriów na święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego, które wpływają na głębsze przeżycie tych najważniejszych misteriów naszej wiary przez wszystkich parafian.

Poza wyżej wymienionymi formami aktywności nasza grupa aktywnie uczestniczyła w akcji robienia kartek świątecznych dla chorych i starszych parafian, oraz odwiedzania ich po domach z życzeniami świątecznymi.

Nie brakuje również zajęć integracyjnych, spotkań przy grillu, wycieczek w plener, udziału w wycieczkach i pielgrzymkach do świętych miejsc. Wszystkie opisane tutaj formy spędzania wolnego czasu są okazją do pogłębiania wiary, relacji międzyludzkich i wzrostu Bożej chwały, czemu służy również nazwa naszej Grupy Młodzieżowej Gloria.

 Joomla templates by a4joomla