Dnia 20 czerwca 2019 roku w kościele przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało). Jest to szczególny dzień wdzięczności Chrystusowi, za największy Jego dar – Sakrament Eucharystii. Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: "To jest Ciało moje ... To jest krew moja" (Mk 14,22.24). Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż "sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy... W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście  i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus." (KKK 1374).

W naszej parafii uroczystą Mszę Świętą o godzinie 1000 koncelebrowali kapłani: ks. proboszcz parafii Robert Filipowicz, ks. wikariusz Kazimierz Kruczyński oraz ks. kanonik Jan Pytka.

Po zakończeniu Mszy Świętej, wyrazem naszego uwielbienia Pana Jezusa, który pozostał z nami pod postacią chleba i wina była procesja do 4 polowych ołtarzy. Zostały one w tym roku pięknie przygotowane przez mieszkańców naszej parafii ze strony południowej kościoła parafialnego:

  1. I ołtarz ( koło szkoły) – od rodziny Ewy Bogacz do rodziny Jana Łakoma;
  2. II ołtarz (koło krzyża u rodziny Pinas) – od rodziny Kazimierza Biskupa do    rodziny Anny Świątek;
  3. III ołtarz (koło OSP) – od rodziny Anny Juza do rodziny Alicji Madej;
  4. IV ołtarz (na placu przykościelnym) – od rodziny Barbary Martuszewskiej do rodziny Anny Mietelskiej.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia Uroczystości Bożego Ciała, a przede wszystkim rodzinom, które przygotowały piękne ołtarze, strażakom za dopilnowanie porządku na drodze publicznej i asystę podczas procesji, niosącym obrazy, feretrony, dziewczynkom sypiącym kwiatki i małym chłopcom dzwoniącym, panu organiście, panu kościelnemu oraz liturgicznej Służbie Ołtarza.

Twoja cześć chwała, nasz wieczny Panie,
Na wieczne czasy niech nie ustanie.
Tobie dziś dajem z wojskiem tych ludzi
Pokłon i pienie, my Twoi słudzy,
Dziękując wielce Twej wielmożności
Za ten dar zacny Twej wszechmocności,
Żeś się darował nam, nic niegodnym.
W tym Sakramencie nam tu przytomnym
Raczyłeś zostać w takiej osobie
Dla nas grzeszników nie folgując Sobie.
Ciało Twe święte, co krzyżowali,
I Krew najświętsza, którą przelali.
Przyszedłszy na świat, Pan wiecznej chwały
Użyłeś wiele nędzy niemałej.
Dałeś się potem z wielkiej miłości,
Na srogie męki bez Twej litości.
Wstępując potem do chwały wiecznej
Zostawiłeś nam ten to dar zacny.
Na co my patrzym w tym Sakramencie,
Z pociechą wielką serce nam rośnie.
Tobie my, Boże, teraz śpiewamy,
Przed Twą światłością nisko padamy.

 

 Joomla templates by a4joomla