W niedzielę 23 czerwca 2019 r. gościliśmy w naszej parafii misjonarza ks. prałata Józefa Zyzaka. Ks. Józef od roku 1989 był proboszczem w pobliskiej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowej Jastrząbce, budowniczym kościoła pw. Matki Bożej z Guadalupe w tejże miejscowości. Po przejściu na emeryturę w 2009 roku wyjechał na misje na kontynent południowoamerykański, do odległej Boliwii. Tam obecnie pracuje w diecezji Oruro. Warto bliżej poznać ten kraj.

Boliwia leży na kontynencie Ameryki Południowej. Jest krajem 3 razy większym od Polski, zamieszkałym przez 10 mln ludzi. W dużym procencie mieszkańcy to Indianie. Są to ludzie niewysocy, krzepcy, bardzo otwarci, lecz tropikalny klimat sprawia, że bardzo leniwi. Temperatura latem osiąga 40 stopni, a zimą, zatrzymuje się na + 10 stopniach. Indianie są narodem bardzo biednym. Bieda dehumanizuje ludzi, którzy dają się poniżać nawet za marną zapłatę. Ogromnym pozytywem tych społeczności jest naturalny pęd do wiary. Oni zawsze mieli potrzebę wiary w Boga. Po raz pierwszy - przed 200 laty - kiedy Hiszpanie zaczęli kolonizować te ziemie i przynieśli tu Ewangelię. Indianie, zachowując swoją tradycję powoli wprowadzali elementy wiary chrześcijańskiej do swoich praktyk religijnych. Rozwinął się bardzo kult Maryi, szczególnie procesje z figurami, pięknie zdobionymi w kwiaty i bogate szaty. Bardzo silnie w tradycję wpisał się kult świętych, do tego stopnia, że znaczny procent nazw miejscowości ma w nazwie „święty”. Szczególnym kultem ogarnięci są zmarli. Charakterystyczne dla Boliwii jest również to, że wszędzie widać bardzo dużo dzieci. Są one na placach, skwerach miast i na ulicach.  

W wygłoszonej homilii ks. prałat Józef przedstawił problemy życia codziennego tamtejszej ludności, jak i swoją pracę misyjną wśród nich. Jest proboszczem w liczącej blisko 15 tysięcy parafii, budującym nowy kościół. Współtworzy radio diecezjalne, nadające codzienne swoje audycje religijne, będąc jego wicedyrektorem.  Jest także kapelanem sióstr zakonnych, pomagającym im  w prowadzeniu Domu Samotnej Matki. Jest również prezesem Stowarzyszenia Nowej Ewangelizacji, prowadzącym co piątek nabożeństwa formacyjne członków, organizującym wspólnie z nimi  sobotnie obiady dla ponad stu biednych i najuboższych oraz niedzielny obchód wśród chorych i cierpiących w miejscowym szpitalu. Pomaga także w pracy duszpasterskiej w Zakładzie Karnym, odprawiając dla skazańców comiesięczne Msze Święte. Wszystkie zebrane przez siebie ofiary, także i te z naszej parafii, zostaną przekazane na prowadzone inwestycje, na dalszy rozwój misji. Za ich złożenie wszystkim parafianom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dziękujemy Ci, Jezu! 
Za misjonarzy, braci i siostry misjonarki. 
Za ich oczy, które potrafią dostrzec nawet w najdalszym zakątku świata tych, którzy są opuszczeni przez wszystkich, biedni, cierpiący, upadający na duchu, pragnący słowa pociechy.

Dziękujemy Ci, Jezu! 
Za ich ręce spracowane, za noce nieprzespane, 
za ich trud, serce, miłość, dobroć, miłe słowa do cierpiących, 
ostatnią pomoc konającym i zrozumienie, 
składamy Tobie, Jezu, korne dziękczynienie.

 Joomla templates by a4joomla