Schola „Armia Matki Bożej” powstała ponad 2 lata temu, dokładnie dnia 8 kwietnia 2017 roku. W ciągu ostatniego roku działalności dzieci ze scholii wraz ze swoimi opiekunkami paniami Barbarą Kużdżał i Kingą Szostak bardzo aktywnie włączymy się w życie naszej parafii. Przygotowały m.in. następujące programy:

  1. śpiew podczas najważniejszej w historii parafialnej uroczystości Dedykacji naszej świątyni na wyłączną własność Panu Bogu, która miała miejsce 1 lipca 2018 roku przez posłuję J.E. ks. bpa Andrzeja Jeża.
  2. przedstawienie ukazujące historię objawień Matki Bożej w Fatimie z okazji ich 102 rocznicy. Wykonane dnia 13 maja 2019 roku było wspaniałą duchową ucztą oraz refleksją nad swoim postępowaniem w świetle Maryjnych słów. Zostało ono opisane przez panią Beatę Malec – Suwarę w artykule pt. „Deszcz kwiatów i cud słońca w Zaczarniu” i umieszczone na łamach Tarnowskiego „Gościa Niedzielnego”. Pani redaktor napisała m.in. takie słowa: W kościele w Zaczarniu 13 maja grupa dziecięca "Armia Matki Bożej" wystawiła misterium przywołujące historię objawień fatimskich. Nie zabrakło deszczu kwiatów i cudu słońca. Scenariusz opracował miejscowy proboszcz ks. Robert Filipowicz, a jego realizacją zajęły się panie Barbara Kużdżał i Kinga Szostak, opiekujące się grupą młodych artystów. ….„Armię Matki Bożej" tworzy 20 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Grupa przede wszystkim pełni charakter scholii parafialnej, ale nieraz dała już popis swoich zdolności aktorskich, który mieszkańcy Zaczarnia mogli podziwiać podczas pantomimy „Set me free - Uwolnij mnie", „Gdzie jest Betlejem" czy „Święci w dziejach narodu polskiego".- Kiedy obchodziliśmy 100. rocznicę objawień fatimskich, przez 6 miesięcy dzieci z "Armii Matki Bożej" szczegółowo prezentowały przebieg tego, co działo się w Fatimie. Teraz w skróconej wersji zaprezentowały misterium w całości - wyjaśnia proboszcz w Zaczarniu, gdzie nabożeństwa fatimskie odbywają się od 7 lat. Grupą opiekują się Barbara Kużdżał i Kinga Szostak. Założyły ją 2 lata temu. Pięcioro dzieci z "Armii" to ich własne. - Zaczęło się od śpiewania na chórze z panem organistą. Inne dzieci to słysząc, zaczęły dołączać do grupy - opowiada pani Barbara. - Potem ksiądz proboszcz udostępnił nam salkę, gdzie spotykamy się co najmniej dwa razy w tygodniu nie tylko na próby, ale także wspólną zabawę. To okazja, by dzieci spędziły zwyczajnie czas ze sobą, a nie przed komputerem - dodają panie”
  3. inscenizację „Święci w dziejach narodu” – 25.XI. 2018 r. Ukazała nam przykłady zaledwie kilku wspaniałych polskich świętych i błogosławionych, którzy odegrali doniosłą rolę w historii naszego narodu. Wśród przedstawionych postaci byli: św. Wojciech, św. Stanisław ze Szczepanowa, św. Jadwiga, Królowa, św. Stanisław Kostka, św. o. Rafał Kalinowski, św. o. Albert Chmielowski, św. Maksymilian Maria Kolbe, bł. ks. Jerzy Popiełuszko i św. Jan Paweł II. To oni byli i są naszym wzorem w dążeniu do świętości, szczególnie w trudnych chwilach naszego narodu wskazywali nam drogę do zwycięstwa, nie tylko narodowego, ale także osobistego nad swoimi słabościami, grzechami i przywarami.
  4. programy związane z jubileuszami kapłańskimi. W niedzielę 9 czerwca 2019 roku podczas jubileuszu 30 – lecia kapłaństwa naszego proboszcza ks. Roberta Filipowicza (wcześniej w lutym w 10 rocznicę jego „proboszczowania” w naszej parafii) i 10 lecia posługi kapłańskiej ks. katechety Kazimierza Kruczyńskiego oraz 48 rocznicę święceń ks. kan. Jana Pytki, pomagającego w pracy duszpasterskiej.
  5. programy związane z Mszami prymicyjnymi. Najpierw dnia 10 czerwca 2018 roku podczas prymicji ks. Łukasza Gazdy odbywającego w naszej parafii praktykę pastoralną, a następnie 16 czerwca 2019 roku w czasie Eucharystii odprawianej przez neoprezbitera ks. Sylwestra Mroczka.
  6. prowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej – 22.III. 2019 r.. Pięknie ukazujące ludzi, których spotkał cierpiący Chrystus na swojej drodze boleści.
  7. program związany z Dniem Matki – 26.V. 2018 r.Recytacja wierszy i śpiew pieśni, które wyraziły ogromną wdzięczność wszystkim mamom oraz składane życzenia dalszego błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej w realizacji macierzyńskiego powołania.
  8. śpiew pieśni podczas Mszy Świętych w ciągu całego roku liturgicznego. Wśród nich w czasie nabożeństw Fatimskich odprawianych w naszej parafii w każdą III sobotę miesiąca oraz rekolekcji wielkopostnych.

Choćby z samych, tylko tych wyliczeń bardzo dobrze widać, że ten ostatni rok był bardzo owocny i przyniósł duży wkład i zaangażowanie się dzieci w życie naszej parafii, za co jesteśmy ich wdzięczni i szczere gratulujemy. Składamy również serdeczne „Bóg zapłać” opiekunkom naszej scholii paniom: Barbarze i Kindze  za ogromne zaangażowanie  i poświęcony, wielogodzinny czas na przygotowanie dzieci do kolejnych wystąpień. Wierzymy, że dalsza współpraca będzie wspaniała i  zaowocuje wieloma nowymi inicjatywami „ad maiora Dei gloriam”, na większą chwalę Boga i ku pożytkowi naszej wspólnoty parafialnej.

 Joomla templates by a4joomla