W niedzielę 8 września 2019 roku nasza parafia przeżywała Uroczystość odpustową ku czci świętej patronki - Matki Bożej Bolesnej. Kaznodzieją odpustowym był ks. dr Mieczysław Pyrek.

Pochodzi on z pobliskiej Lisiej Góry,  święcenia kapłańskie otrzymał dnia 6 czerwca 1976 roku w Tarnowie z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza. Przez wiele lat pracował w duszpasterstwie w Niemczech. Przed dwoma laty wrócił w rodzinne strony i pomaga w rodzinnej parafii w Lisiej Górze.   

W pięknej homilii odpustowej ukazał nam wzór Maryi, wiernie trwającej pod krzyżem Swojego Syna Jezusa Chrystusa, której powinniśmy każdego dnia  powierzać swoje życie i przez godne dziecka Bożego postępowanie dążyć do świętości.

Po sumie przy udziale 25 księży naszego dekanatu Tarnów – Północ oraz licznie zgromadzonych parafian odbyła się uroczysta procesja Eucharystyczna. Podczas niej oddawaliśmy cześć Chrystusowi, który pozostał z nami pod postacią chleba.

Matczynej, przemożnej opiece polecajmy całą naszą parafię wołając ze szczerą  i z dziecięcą ufnością do Niej:

Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.
Duszę Jej, co łez nie mieści,
pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win.

O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona,
której Synem niebios Król!
Jak płakała Matka miła,
jak cierpiała, gdy patrzyła
na boskiego Syna ból.

Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma,
gdy mu stanie przed oczyma
w mękach Matka ta bez skaz?
Kto się smutkiem nie poruszy,
gdy rozważy boleść duszy
Matki z Jej Dziecięciem wraz?

Za swojego ludu zbrodnię,
w mękach widzi tak niegodnie,
zsieczonego Zbawcę dusz.
Widzi Syna wśród konania,
jak samotny głowę skłania,
gdy oddawał ducha już.

Matko, coś miłości zdrojem,
spraw, niechaj czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg.
Spraw, by serce me gorzało,
by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg.

 Joomla templates by a4joomla