W dniach od 7 do 15 września 2019 roku w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie trwał  Wielki Odpust pod hasłem: „ Duchu prowadź nas gdzie wiara nie ma granic”. Warto bliżej poznać to święte miejsce.

Pierwsza wzmianka o parafii w Odporyszowie w „Liber beneficiorum” Jana Długosza pochodzi z okresu po 1470 i odnosi się do kościoła pw. św. Małgorzaty, który istniał do początku XVIII w. Wedle relacji Długosza, do kościoła należała rola i sadzawka, ponadto proboszcz pobierał dziesięcinę z Czarnych niw. Podczas najazdu szwedzkiego, gdy wojska Karola Gustawa spaliły pobliskie miasteczko Żabno, garść szlachty z rycerstwem i ludem, okopana w lesie niedaleko kościoła uderzyła na wojska szwedzkie, rozpraszając je i topiąc w pobliskich bagnach. Wedle do dzisiaj opowiadanej legendy, obrońcom Odporyszowa przyszła z pomocą Matka Boska, wyprowadzając zdrój czystej wody z siedmiu źródełek, tryskających z wyschniętej ziemi. W tzw. „studzience”, krystaliczne źródło bije po dziś dzień. W następstwie zwycięstwa nad innowiercami, obraz Matki Boskiej został otoczony kultem, który rozszerzał się i gromadził coraz większe rzesze pielgrzymów. Pątnicy, przybywający przed oblicze Pani Powiśla pozostawiali liczne wota i zapisy w kronikach. Wtedy pojawił się zamysł budowy nowej, jednonawowej świątyni w stylu barokowym, którą po 30 latach ukończono w 1702, a w jej głównym ołtarzu umieszczono cudowny obraz.

Nową świątynię konsekrował 16 września 1714 biskup Michał Szembek, opat z Mogiły i sufragan krakowski. Kościół otrzymał tytuł Najświętszej Maryi Panny, w późniejszych wiekach wzbogacany o różne tajemnice z życia Matki Bożej, obecnie Oczyszczenia NMP, święto popularnie zwane Matki Boskiej Gromnicznej. Podczas rozbiorów Polski, z rozkazu arcyksięcia Austrii Józefa II zrabowano wszystkie wota. Nastał okres oziębłości religijnej i spadku liczby pielgrzymów.

31 marca 1849 proboszczem połączonych parafii w Żabnie i Odporyszowie został ks. Stanisław Morgenstern, który przystąpił do przywracania świetności sanktuarium oraz budowy na terenie parafii 52 kapliczek na wzór kaplic palestyńskich. Rzeźby do nich, w liczbie ok. 500 wykonał miejscowy artysta ludowy Jan Wnęk..

W 1905 opiekę nad sanktuarium objęli księża misjonarze. W 1915 kościół został uszkodzony wskutek działań wojennych. Zniszczony od wybuchu armatniego dach budynku oraz dzwonnicę wyremontowano po zakończeniu I wojny światowej, a następnie w 1928 zbudowano nową zakrystię, pierwotną przekształcając na kaplicę boczną. 15 sierpnia 1937 uroczystej koronacji cudownego obrazu dokonał biskup tarnowski Franciszek Lisowski.

Obecnie, w miejscowym kościele znajdują się: ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ze św. Wojciechem i św. Stanisławem, ołtarze boczne z obrazami św. Katarzyny, Chrystusa Bolesnego, św. Józefa, chrzcielnica marmurowa, ambona rokokowa, organy 11-głosowe, stacje Męki Pańskiej, witraże wykonane w krakowskiej firmie Żeleńskich, barokowy krucyfiks. Na wprost wejścia głównego do świątyni znajduje się wolnostojąca dzwonnica, nakryta hełmem z latarnią. Zawieszony na niej dzwon został odlany w 1925 w miejscowości Udine, w północnych Włoszech. W latach 1866–1869, z zamocowanej na dzwonnicy platformy Jan Wnęk wykonywał swoje loty.

Nasza parafialna pielgrzymka (29 osób) udała się do Odporyszowa dnia 11 września 2019 roku. Została  ona zorganizowana przez parafialną Caritas dla seniorów naszej parafii.. Po przybyciu do Sanktuarium nasi pielgrzymi modlili się przed cudownym obrazem Matki Bożej, a następnie uczestniczyli we Mszy Świętej dla chorych, starszych, samotnych. Wśród koncelebrantów był także nasz ks. Janusz Drożdż, który ofiarował Najświętszą Eucharystię w intencji całej naszej parafii,  w szczególności wszystkich pielgrzymów oraz chorych i cierpiących.

Po homilii został udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych. Na zakończenie wspólnej modlitwy wobec Chrystusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie wszyscy odmówili Litanię do Matki Bożej Uzdrowicielki Chorych, powierzając się Jej szczególnej opiece  i wstawiennictwu. 

Najukochańsza w Cudownym Obrazie Matko Boża Odporyszowska * Ty od wieków jesteś naszą największą pomocą i radością. * Ocaleni kiedyś w cudowny sposób od narodowego wyniszczenia, * zwracamy się do Ciebie z tym większą ufnością * jako dzieci do najlepszej Matki. * Broń  jak wówczas Kościoła i Ojczyzny naszej. * Ochraniaj przed złem dzieci, młodzież i każdą rodziną naszą. *  Tych, którzy zbłądzili * przyprowadź na ścieżki prawdy i wewnętrznego pokoju. * Każdy z nas *  stojąc przed Tobą, * niesie w sercu pragnienie otrzymania jakiejś łaski. * Wysłuchaj nas Matko Boża Odporyszowska w naszych potrzebach, *  abyśmy w całym życiu mogli Ci dziękować, *  wielbić * i wysławić.

 Joomla templates by a4joomla