Dnia 15 września obchodzimy w kościele liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przeżycie „odpustu wewnętrznego” w naszej parafii miało następujący przebieg:

  • odprawienie Drogi Krzyżowej w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska pod krzyżem” (prowadzenie młodzież naszej parafii pod przewodnictwem ks. Janusza),
  • odmówienie koronki do 7 boleści NMP w intencji całej naszej parafii,
  • Msze Święte celebrowane przez kapłanów: ks. proboszcza Roberta Filipowicza, ks. Janusza Drożdża oraz ks. kan. Jana Pytkę. Piękne słowo Boże wygłosił ks. Janusz ukazując nam Maryję stojącą pod krzyżem jako wzór naszego codziennego życia. Na zakończenie każdej Eucharystii nastąpiło ucałowanie krzyża jerozolimskiego.
  • kiermasz odpustowy prowadzony przez panie z Parafialnego Oddziału Caritas i dzieci ze Szkolnego Koła Caritas, w a nim m.in. koronka do 7 boleści NMP, różańce Fatimskie, różańce misyjne, kalendarze Rolników, kalendarze i bransolety wspierające misje święte, cenne książki o najwybitniejszych Polakach w historii narodu, wielkich polskich świętych, o naszych rodakach o. Marianie Lubelskim, ks. Józefie Kocole, ks. Edwardzie Kornausie oraz inne niespodzianki, także cukierki odpustowe.

Matczynej przemożnej opiece polecajmy całą naszą parafię wołając ze szczerą i z dziecięcą ufnością do Niej:

„Matko Bolesna stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać mężnie przy cierpiących i współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii. Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać cierpiącym tę łaskę, by nie marnowali cierpienia, lecz by zjednoczeni z Twym umęczonym Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego. Matko ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi, oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia – jak ofiarowałaś mękę Twego Syna i swój ból matczyny. Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata”.

 Joomla templates by a4joomla