Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych oraz Diecezjalny Apostolat Trzeźwości zorganizował już XXXVIII Diecezjalną Pielgrzymkę o charakterze przebłagalnym i wynagradzającym za grzechy pijaństwa oraz w intencji trzeźwości naszego narodu do Szczepanowa, miejsca narodzin św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona naszych diecezjalnych dzieł trzeźwościowych. W tym roku ta pielgrzymka była pod hasłem: „Młodzi, trzeźwi, wolni”. Jesteśmy jednym z nielicznych narodów w Europie,  w których spożycie alkoholu w ostatnich latach wciąż rośnie.

W naszej pielgrzymce do  sanktuarium w Szczepanowie uczestniczyła grupa wiernych (21 osób)  z Dekanatu Tarnów – Północ:  z parafii: Tarnów pw. Matki Bożej Fatimskiej oraz Zaczarnia  ( zdecydowana większość pielgrzymów – 17 osób) pod przewodnictwem Dekanalnego Duszpasterza Trzeźwości naszego proboszcza ks. Roberta Filipowicza.

Najpierw pielgrzymi wzięli udział w przebłagalnej za grzechy pijaństwa Drodze Krzyżowej, a następnie w transmitowanej przez radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz uroczystej Mszy Świętej oprawianej pod przewodnictwem  księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego przy udziale dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych księdza prałata Zbigniewa Guzego oraz dekanalnych duszpasterzy trzeźwości. Ks. arcybiskup wygłoszonej homilii mówił o znaczeniu wspólnoty dla prawidłowego rozwoju człowieka. Powiedział m.in. słowa: Nie ma ludzi nieobdarowanych. Każdy z nas otrzymał dar wolności, który jeśli dobrze wykorzystany, przyczynia się do pełnego rozwoju naszego człowieczeństwa. Jeśli źle korzystamy z wolności, narażamy się na wielkie niebezpieczeństwo zniewolenia, a nawet utraty życia wiecznego. Bardzo boli fakt, że instytucje, które powinny stać na straży zdrowia i życia obywateli naszego kraju, nie walczą w wystarczający sposób z zalewem alkoholu, a nawet zdają się popierać tę sytuację, otwierając punkty sprzedaży niemal wszędzie . Jest więc o co walczyć - w imię dobra całej wspólnoty”.

Po zakończeniu Mszy Świętej pielgrzymi mogli wysłuchać świadectwa małżonków Jana i Marii, którzy przez 10 lat zmagali się z problemem alkoholowym.

Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku, módl się za nami 
Kapłanie Jezusa Chrystusa,
Światło Kościoła Bożego,
Pasterzu owieczek Chrystusowych,
Apostole ludu wiernego,
Patronie Ojczyzny naszej,
Od dzieciństwa w doskonałości postępujący,
Mężu do stanu duchowego przeznaczony,
Mężu w stanie duchowym przykładny,
Wzorze doskonałości świątobliwej,
Wzorze biskupiej godności,
Ozdobo kapłanów,
Ozdobo Narodu Polskiego,
Kaznodziejo prawdy,
Mową i dziełami przed Bogiem wielki,
Obrońco i karmicielu ubogich,
Naśladowco wierny Jana Chrzciciela,
Eliaszowi w żarliwości podobny,
Pogromco występków,
Cnót nauczycielu,
Umarłych wskrzesicielu,
W wierze wątpiących utwierdzających,
Nadzieję zmartwychwstania umacniający,
Bogu ofiaro przyjemna,
W różnych chorobach lekarzu,
Opiekunie całej Ojczyzny,
Patronie we wszystkich potrzebach,
Patronie na cały świat chrześcijański łaskami słynący.

K.: Módl się za nami, św. Stanisławie.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, za którego cześć św. Stanisław poniósł śmierć męczeńską z rąk ludzi bezbożnych; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, odnieśli zbawienny skutek swojej prośby. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 Joomla templates by a4joomla