W 2019 roku minęło 100 lat od ogłoszenia listu apostolskiego Maximum Illud papieża Benedykta XV, poprzez który Ojciec Święty pragnął na nowo rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego głoszenia Ewangelii. Aby uczcić tę rocznicę, a zarazem pobudzić Kościół, by z nową energią podejmował dzieło misyjne i odpowiedzialność za misje w świecie, Papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Mottem tego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego były słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Jego obchody miały pomóc przede wszystkim w ponownym odkryciu wiary darmo otrzymanej jako dar w sakramencie Chrztu św.i płynącego z stąd wezwania do dzielenia się tym darem, ponieważ w chrzcie zawarte jest posłanie wyrażone przez Jezusa w nakazie paschalnym: jak Mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam pełnych Ducha Świętego dla pojednania świata (Orędzie a Światowy Dzień Misyjny 2019).

W tym Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym w naszej parafii modliliśmy się poprzez:

  1. Nabożeństwa różańcowe w których polecaliśmy opiece Matki Bożej wszystkich misjonarzy, szczególnie pochodzących z naszej diecezji oraz tych do których zostali posłani, prowadzone m.in. przez dzieci ze Szkolnego Koła Caritas, kolędników Misyjnych, dzieci ze scholii „Armia Matki Bożej”, róże misyjne, dzieci pierwszokomunijne czy Parafialny Oddział Caritas.
  1. Uroczyste przeżycie Niedzieli Misyjnej (20.X.). Aktualnie posługuje na misjach 1903 polskich misjonarzy i misjonarek. Przebywają oni w 99 krajach na 5 kontynentach. (dane Komisji Episkopatu Polski ds. Misji z dn. 01 października 2019 r.). Najwięcej polskich misjonarzy i misjonarek pracuje w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - 766. W  Afryce i na Madagaskarze – jest 730 misjonarzy, w Azji -  328, w Oceanii – 62, a w  Ameryce Północnej - 17 misjonarzy. W działalność misyjną jest bezpośrednio zaangażowanych 57 kapłanów diecezjalnych (fideidonistów) i jedna osoba świecka z diecezji Tarnowskiej. Jednakże z samej diecezji tarnowskiej pochodzi ponad 200 misjonarzy i misjonarek, reprezentujących także różne zgromadzenia zakonne. Nasi kapłani fideidoniści pracują m.in. w Czadzie, Republice Konga, Republice Środkowoafrykańskiej, Kazachstanie, Argentynie, Peru, Boliwii, Brazylii i na Kubie.
  1. Spotkanie uczniów naszej szkoły z misjonarzem o. Mariuszem Jachymem ze Zgromadzenia Redemptorystów (CSsR) , pracującym obecnie w Argentynie (18.X.).
  1. Udział przedstawicieli naszej parafii w XIX Diecezjalnym Spotkaniu Misyjnym w Mielcu w 21 rocznicę męczeńskiej śmierci kapłana Diecezji Tarnowskiej ks. Jana Czuby (26.X.).

 

Modlitwa papieża Franciszka
na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019


Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.

Amen

 Joomla templates by a4joomla