Uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele - ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.
W Uroczystość Wszystkich Świętych w naszej parafii kazania na Mszach Świętych  wygłosił ks. Janusz Drożdż.  Wśród celebransów, oprócz naszych duszpasterzy, był obecny także ks. kan. Jan Pytka.

Po ostatniej Mszy Świętej udaliśmy się na parafialny cmentarz, aby modlić się za naszych zmarłych.

.Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych, prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników, hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Dzień Zaduszny i pozostałe dni oktawy Wszystkich Świętych

Dnia 2 listopada, Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już  z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu.

W ten dzień i w pierwszym tygodniu listopada można zyskać odpusty zupełne, aby w ten sposób pomóc duszom czyśćcowym.

             W oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych w naszej parafii za naszych bliskich zmarłych modliliśmy się przez:

  • Codzienne odmawianie przed Mszą Świętą różańca świętego połączonego w czytaniem wypominek listopadowych,
  • Msze Święte o godzinie 1800, szczególnie w intencji zmarłych członków i członkiń róż Różańcowych,
  • nawiedzanie grobów najbliższych na naszym parafialnym cmentarzu i prywatnej modlitwie.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 



Joomla templates by a4joomla