Dnia 18 listopada 2019 roku przeżywaliśmy 105 rocznicę śmierci córki naszej tarnowskiej ziemi  – bł. Karoliny Kózka. Zamęczona przez rosyjskiego żołdaka na początku I wojny światowej, przez swój heroiczny czyn wypełniła słowa Jezusa: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą". W chwili śmierci miała zaledwie szesnaście lat.

Niedługo po jej męczeństwie na miejscu odnalezienia ciała postawiono krzyż oraz tablicę marmurową z napisem: "Ku pamięci szesnastoletniej Karoliny Kózkównej zamordowanej 18 listopada 1914 r." Poniżej umieszczono następujący wiersz:

„Kiedy najeźdźcy, jak wzburzona fala,
Jej wieś zalali, w las uprowadzona
Zginęła z ręki dzikiego Moskala
Po krwawej walce śmiertelnie raniona.
Droższą niż życie była dla niej cnota,
Gdy w jej obronie stoczyła bój z wrogiem.
Milszą śmierć sroga niż grzechu sromota,
Więc męczennicą stanęła przed Bogiem".


Dnia 10 czerwca 1987 roku podczas Mszy św. na tarnowskich Błoniach, święty Jan Paweł II ogłosił Karolinę Kózkówną - błogosławioną. W czasie Mszy beatyfikacyjnej powiedział: „Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia - to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie".

Nasze parafialne obchody ku czci  bł. Karoliny miały następujący przebieg:

  1. różaniec z bł. Karoliną prowadzony przez panie ze Parafialnego Oddziału Caritas.
  2. Msza Święta pod przewodnictwem ks. proboszcza Roberta Filipowicza. W wygłoszonej homilii ukazał on nam postać bł. Karoliny i przekonywał, że i w dzisiejszych czasach może być dla każdego chrześcijanina świetlanym przykładem umiłowania modlitwy, czystości i pracy oraz nieustanną pośredniczką u Boga w najtrudniejszych, nawet patrząc po ludzku, beznadziejnych problemach życiowych.
  3. odmówienie litanii do bł. Karoliny i ucałowanie Jej  relikwii.

Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami

Duchu święty Boże zmiłuj się nad nami

Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo - módl się za nami

Błogosławiona Karolino – módl się za nami

Męczennico w obronie czystości

Apostołko Krzyża Chrystusowego

Czcicielko Różańca świętego

Świadku Ewangelii

Wzorze żywej wiary

Kwiecie polskiej ziemi

Troskliwa opiekunko świątyni

Nauczycielko prawdziwej pobożności

Niestrudzona w posłudze bliźnim

Przykładzie poszanowania rodziców

Gorliwa nauczycielko dzieci

Strażniczko kościoła domowego

Przykładzie pracowitości

Przykładzie uczciwości

Apostole dobroci

Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych

Światło dla zagubionych

Wzorze szczerej przyjaźni

Patronko ciężkiej pracy rolników

Patronko młodzieży

Przewodniczko w drodze do świętości

Przez zasługi Błogosławionej Karoliny – prosimy Cię Panie

O wytrwanie w wierze

O posłuszeństwo słowu Bożemu

O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji

O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów

O umiejętność dostrzegania dobra

O pokrzepienie w trudnych chwilach życia

O pocieszenie w smutkach i udrękach

O siłę ducha w chwilach zwątpień

O męstwo w znoszeniu cierpienia

O wrażliwość sumienia

O wierność Bogu, bliźnim i sobie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Módlmy się.

Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Joomla templates by a4joomla