Dnia 3 czerwca 2021 roku w kościele przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało). Jest to szczególny dzień wdzięczności Chrystusowi, za największy Jego dar – Sakrament Eucharystii. Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament podczas Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: "To jest Ciało moje ... To jest krew moja" (Mk 14,22.24).
Niestety w dalszym ciągu trwająca na świecie, także w naszej Ojczyźnie jak i również w naszej diecezji pandemia koronawirusa i związane z tym ograniczenia w organizowaniu wydarzeń religijnych przyczyniły się do nieco skromniejszych obchodów tej uroczystości. W naszej parafii po Mszy Świętej o godzinie 1000 odbyła się procesja do 4 ołtarzy, ale tylko wokół kościoła, jednak już z udziałem niosących obrazy, feretrony, sztandary, także dziewczynek sypiących kwiaty i chłopców dzwoniących.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wyznaczonym rodzinom, które przygotowały piękne ołtarze:

  • I ołtarz - mieszkańcy - po stronie południowej Zaczarnia – od rodziny Lucjana Gondka do rodziny Korusów;
  • II ołtarz – Podlesie od początku, od rodziny Kamykowskich do rodziny Lidii Taraszka;
  • III ołtarz – Podlesie c.d. od rodziny Szczurków do rodziny Bogdana Wardzały;
  • IV ołtarz – Podlesie c.d. od rodziny Madejów do rodziny Pytel – Kańka.

Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi,
I jak się Jego dzieciom powodzi.
Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana.
Przed twoim Bogiem zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem
On twoim Ojcem, On Przyjacielem!
Nie dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu co dzień go czeka:
Sam ludu Swego odwiedza ściana.
Bo nawykł bawić między ziemiany.
Uścielajcie Mu kwiatami drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi.
Okrzyknijcie to na wszystkie strony:
„W środku nas idzie Błogosławiony!”

 Joomla templates by a4joomla