Uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele - ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.

W Uroczystość Wszystkich Świętych w naszej parafii kazania na Mszach Świętych dopołudniowych wygłosił ks. proboszcz Robert Filipowicz, natomiast na Eucharystii o godzinie 1400 wikariusz ks. Kazimierz Kruczyński Wśród celebransów, oprócz naszych duszpasterzy, byli obecni także ks. kan. Jan Pytka oraz o. Filip Buczyński, franciszkanin, dr psychologii, założyciel i dyrektor Lubelskiego Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia.

Po ostatniej Mszy Świętej udaliśmy się na parafialny cmentarz, aby modlić się za naszych zmarłych.

.Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych, prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników, hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Dzień Zaduszny i pozostałe dni oktawy Wszystkich Świętych

Dnia 2 listopada, Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już  z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu.

W ten dzień i w pierwszym tygodniu listopada można zyskać odpusty zupełne, aby w ten sposób pomóc duszom czyśćcowym.

W oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych w naszej parafii za naszych bliskich zmarłych modliliśmy się przez:

  • codzienne odmawianie przed Mszą Świętą koronki do Bożego Miłosierdzia,
  • Msze Święte o godzinie 1700, szczególnie w intencji zmarłych członków i członkiń róż Różańcowych,
  • odmawianie po Mszy Świętej różańca świętego połączonego w czytaniem wypominek listopadowych,
  • nawiedzanie grobów najbliższych na naszym parafialnym cmentarzu i prywatnej modlitwie.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dnia 9 listopada 2018 został także rozstrzygnięty przeprowadzony wśród dzieci przedszkolnych i szkolnych konkurs „Mój ulubiony święty”. Wyniki tego konkursu są następujące:

PRZEDSZKOLE

Grupa I

I miejsce - Krzysztof Kilian

II miejsce – Kacper Żmuda

III miejsce – Franciszek  Skicki, Filip Banaś, Emma Mucha, Kinga Szeliga, Aleksandra Ciochoń.

Grupa II

I miejsce – Zuzia Bezkosty, Adam Kozik

II miejsce – Amelia Sysło, Antoni Wodzisz

III – Piotr Szeliga, Ewelina Wójcik, Ania Gasiciel, Zuzia  Gasiciel, Nadia Pinas.

Udział: Kornelia Gojko, Wojtek Marek

Grupa III

I miejsce – Jakub Kasprzyk

II miejsce – Adam Chłopek

III miejsce – Magda Jarowska, Antonina Ul, Michał Ul, Gabriela Żmuda

Udział: Iza Saładyga, Kacper Łuszcz; Iga Szostak, Miłosz Gieracki, Martyna Marszałek.

SZKOŁA PODSTAWOWA

klasa I
I miejsce - Zuzia Sałek

II miejsce - Jolanta Kozik

III miejsce - Nikodem Stono, Patrycja Nowak.

klasa II „A”
 
I miejsce - Karolina Kozik, Filip Łuszcz, Zuzia Wróbel

 II miejsce - Agnieszka Bezkosty, Liliana Mucha.

klasa  II „B”

I miejsce - Bartek Ciochoń, Bartek Ciochoń, Kevin Zając,

II miejsce – Oliwia Kużdżał, Milena Kużdżał. Emilia Marek.

klasa III

I miejsce- Hubert Lewandowski -Mechla, Martyna Kapustka.

klasa IV

I miejsce - Aleksander Boruta, Piotr Sobol

II miejsce - Eryk Giża

III miejsce - Oliwia Grela, Martyna Książek.

klasa V „A”
I miejsce - Jagoda Wróbel

II miejsce - Oskar Humienny, Wiktor Łuszcz

III miejsce - Agnieszka Kwapniewska.

klasa V „B”
I miejsce - Kacper Flis, Wiktoria Kużdżał

II miejsce - Emilia Lewandowska-Mechla,  Dariusz Cichoń, Aleksandra Żołądź. 

klasa VI
I miejsce - Natalia Pacher

II miejsce - Klaudiusz Nytko

III miejsce - Adrianna  Szostak, Aleksandra  Wardzała. 

klasa VII

I miejsce – brak

II miejsce – brak
III miejsce – Julia Giża, Wiktoria Giża,  Marlena Madej i Magdalena  Łakoma.

Wszyscy wyróżnieni zostali obdarowani pięknymi nagrodami, ufundowanymi przez księży naszej parafii.  Zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom gratulujemy.

Za zorganizowanie tego konkursu dziękujemy głównemu organizatorowi ks. katechecie Kazimierzowi oraz wolontariatowi szkoły.

 

W sobotę 3 listopada 2018 roku zostały wykonane następujące prace porządkowe:

  1. Na cmentarzu parafialnym - wycięcie starych, chorych, spróchniałych drzew niszczących groby. Dziękujemy tak licznie przybyłym parafianom zaangażowanym w tę pracę, za poświęcony swój czas i ofiarną pomoc.
  2. Wokół kościoła – posadzenie nowych krzewów ( magnolie, hortensje, różaneczniki i azalie). Dziękujemy rodzinie państwa Łuszczów za ich ofiarowanie i zasadzenie.

Wszystkim ofiarodawcom i pracującym składamy z serca płynące „Bóg zapłać”.

 

Dnia 26 października 2018 roku, w piątek w dzień śmierci Pana Jezusa, na Podlesiu (część naszej miejscowości) został poświęcony nowy krzyż. Poświęcenia tego dokonał ks. proboszcz Robert Filipowicz. Obecny krzyż został wykonany przez pana Józefa Rokocza i umieszczony w miejsce poprzedniego, ufundowanego przez Franciszka Pinasa, a pochodzącego  z 1943 roku (z niego został zachowany wizerunek Pana Jezusa). Akt poświęcenia poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym w intencji wszystkich mieszkańców Podlesia oraz nabożeństwo różańcowe (ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie udała się zaplanowana procesja różańcowa do samego krzyża).

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy przyczynili się do przeżycia tej doniosłej uroczystości.

 

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Gdzie Bóg, Król świata całego

dokonał życia swojego.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Ta sama Krew Cię skropiła,

która nas z grzechów obmyła.

 Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Z Ciebie moc płynie i męstwo,

w Tobie jest nasze zwycięstwo!

 

Nasza parafia organizowała dnia 31 października po raz pierwszy korowód Wszystkich Świętych. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Miała na celu rozbudzenie świadomości chrześcijańskiej i powszechnego powołania do świętości.

Dzieci zostały przygotowane do tej akcji odpowiednio wcześniej, dlatego z wielkim entuzjazmem podeszły do przygotowania strojów swoich ulubionych świętych. Pomysłowość uczniów była bardzo wielka i wsparta zaangażowaniem samych rodziców w to wydarzenie.

W Korowodzie uczestniczyły dzieci z przedszkola, z klas szkoły podstawowej I – IV oraz V-VII. Pochód świętych rozpoczął się w budynku szkoły skąd przy radosnym śpiewie, zgromadzone dzieci wraz ze swoimi opiekunami udały się do kościoła, aby pokłonić się Panu Jezusowi i zaprezentować postać wybranego przez siebie świętego. Niezwykle wzruszająca była chwila wejścia do świątyni, gdzie „młodzi święci” w asyście aniołów wstąpili do „nieba”. Następnie do wspólnej modlitwie wszyscy udali się budynku szkoły, a tutaj uczestniczyli w zabawie ze świętymi, tańcząc i chwaląc dobroć Boga, który wszystkich zaprasza do świętości.

Parafia również przeprowadziła konkurs pod tytułem „Mój ulubiony święty”. Jury podjęło się trudnej oceny strojów dzieci, które uczestniczyły w korowodzie, ponieważ wszyscy przebrani uczniowie bardzo pięknie się zaprezentowały. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 7 listopada  2018 tj. w środę, wtedy też wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej parafii.

 

W piątek 26 października 2018 roku wszystkie dzieci naszej parafii, począwszy od przedszkolaków aż do klasy III Gimnazjum wraz ze swoimi wychowawcami wzięły udział w misterium o życiu świętego Jana Pawła II. W trwającym roku,przeżywanej przez Polskę setnej rocznicy odzyskania niepodległości przypadają także 60 rocznica otrzymania przez Karola Wojtyłę sakry biskupiej ( 4. VII. 1958 r. zostając najmłodszym biskupem w Konferencji Episkopatu Polski) oraz 40 rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową (16.X. 1978 r.). Te wszystkie rocznice przyczyniły się do uczczenia jego osoby poprzez przygotowane przez naszego księdza katechetę Kazimierza, misterium. Składało się onoz następujących części:

  1. wspólna modlitwa powitalna,
  2. śpiew pieśni „Biały pasterz” wykonanej przez scholę „Armia Matki Bożej” kierowaną przez panie Barbarę Kużdżał i Kingę Szostak,
  1. obejrzenie i wysłuchanie na telebimie najważniejszych wydarzeń z życia św. Jana Pawła II oraz jego przemówień dotyczących miłości Ojczyzny, przeplatane śpiewem ulubionych przez niego pieśni,
  2. wspólny śpiew pieśni „Barka” oraz modlitwa za wstawiennictwemświętego naszych czasów o świętość naszego życia.

Święty Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragniemy prosić Cię o wstawiennictwo w naszych sprawach.
Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść je do Boga.
Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy,
pragniemy przez Jezusa i Maryję
za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

 Joomla templates by a4joomla