Jubileusze kapłańskie naszych duszpasterzy – 9.VI.2024 r.

Dnia 9 czerwca 2024 roku, w X Niedzielę Zwykłą roku kościelnego przeżywaliśmy jubileusze kapłańskie naszych duszpasterzy. W tym roku przypada 35 rocznica święceń kapłańskich księdza proboszcza Roberta (został wyświęcony na placu katedralnym w Tarnowie dnia 4 czerwca 1989 roku przez ks. bpa Jerzego Ablewicza) oraz 40 rocznica święceń księdza Janusza ( został kapłanem dnia 27 maja 1984 roku, także przez posługę ks. bpa Jerzego Ablewicza).

Uroczystej Mszy Świętej o godzinie 1100 przewodził ks. Bartosz Miziński (wikariusz parafii Dobrego Pasterza w Tarnowie, katecheta dzieci i młodzieży w naszej szkole podstawowej).  Podziękował on naszym kapłanom za trud i poświęcenie oraz życzył wielu łask Bożym w dalszym wypełnianiu Chrystusowego powołania.

 

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, 
aby ich uczynić łowcami dusz, 
Ty, który pociągnąłeś ku Sobie  naszych parafialnych duszpasterzy, 
uczyń ich  swoimi naśladowcami i sługami. 
Spraw, aby dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, 
dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. 
Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, 
otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegali cały świat spragniony światła prawdy
 i miłości, by byli solą ziemi i światłością świata. 
Umacniaj ich Twoją mocą i błogosław im. 
Święci patronowie –  szczególnej opiece ich dzisiaj polecamy
Sprawcie, aby dochowali Bogu wierności i pracowali owocnie dla Jego większej chwały. 
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy strzeż ich przed wszelkim złem.