Kalendarium z życia naszej parafii – 31.XII.2021 r.

Niestety trwająca od połowy marca 2020 roku  pandemia koronawirusa także i w bieżącym roku uniemożliwiła przeprowadzenie wielu działań duszpasterskich. Narzucane ograniczenia w liczbie wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach, zamykane szkoły i przedszkola, zdalne nauczanie czy inne obostrzenia sanitarne bardzo utrudniały wszelką działalność religijną. Niemniej jednak kilka z dzieł zarówno duszpasterskich jak i budowlanych w parafii  udało się przeprowadzić, o czym świadczy poniższe zestawienie:

DZIEŁA DUSZPASTERSKIE W PARAFII

 1. OBCHODY UROCZYSTOŚCI OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 6.I.2021 r.
 2. PARAFIALNY DZIEŃ BABCI I DZIADKA – 21.I.2021 r.
 3. PARAFIALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ŻYCIA KONSEKROWANEGO – 2.II.2021 r.
 4. OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO W PARAFII – 11.II.2021 r.
 5. DROGA KRZYŻOWA PROWADZONA PRZEZ MŁODZIEŻ KLASY VIII – 26. II.2021 r.
 6. DROGA KRZYŻOWA PROWADZONA PRZEZ MŁODZIEŻ KLASY VII – 5.III.2021 r.
 7. DROGA KRZYŻOWA PROWADZONA PRZEZ DZIECI KLASY III I KLAS II – 12.III. 2021 r.
 8. DROGA KRZYŻOWA PROWADZONA PRZEZ DZIECI ZE SKC – 19.III.2021 r.
 9. DROGA KRZYŻOWA PROWADZONA PRZEZ PANIE ZE POC – 26.III.2021 r.
 10. PRZEPROWADZENIE KONKURSU PALM – 28.III. 2021 r.
 11. AKCJA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS „WORECZEK RYŻU” NA WIELKI POST – 17.II. – 3.IV.2021 r.
 12. UDZIELENIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA MŁODZIEŻY KLASY VIII – 16.IV.2021 r. (Tarnów – par. Dobrego Pasterza)
 13. OBCHODY DNIA MATKI W NASZEJ PARAFII – 26.V.2021 r.
 14. POŚWIĘCENIE NOWEGO KRZYŻA NA PARTUŁACH ŻUKOWSKICH – 30.V.2021 r
 15. OBCHODY UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA (procesja do 4 ołtarzy wykonanych wokół kościoła) – 3.VI.2021 r.
 16. I KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI KLASY III – 6.VI.2021 r.
 17. ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ DZIECI KLAS IV – 13.VI.2021 r.
 18. PIELGRZYMKA DZIECI KOMUNIJNYCH DO WADOWIC – 19.VI.2021 r.
 19. JUBILEUSZ 50 – LECIA KAPŁAŃSTWA KS. KANONIKA JANA PYTKI – 20.VI.2021 r.
 20. PIELGRZYMKA OSP, LUDZI CHORYCH I STARSZYCH ORAZ PIESZA PIELGRZYMKA RAZEM Z WIERNYMI PARAFII NOWA JASTRZĄBKA DO TUCHOWA W RAMACH WIELKIEGO ODPUSTU TUCHOWSKIEGO – 1.VII. – 9.VII.2019 r.
 21. WYSTAWA ZDJĘĆ CAŁUNU TURYŃSKIEGO W KOŚCIELE – 4.VII. – 18.VII.2021 r.
 22. POMOC MATERIALNO – DUCHOWA DLA MISJONARZA KS. GRZEGORZA JELEŃ PRACUJĄCEGO W ODESSIE I NA KRYMIE – 18.VII.2021 r.
 23. ORGANIZACJA ODPUSTU PARAFIALNEGO KU CZCI MATKI BOŻEJ BOLESNEJ – 5.IX.2021 r. (kaznodzieja – ks. kanonik Jan Pytka – „złoty” Jubilat).
 24. PIELGRZYMKA AUTOKAROWA LUDZI STARSZYCH, CHORYCH, SAMOTNYCH DO ODPORYSZOWA W RAMACH ODPUSTU – 13.IX.2021 r.
 25. DZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NASZEGO NARODU. PIELGRZYMKA O CHARAKTERZE TRZEŹWOŚCIOWYM DO SAKTUARIUM ŚW. STANISŁAWA DO SZCZEPANOWA – 26.IX.2021 r.
 26. ORGANIZACJA XX DNIA PAPIESKIEGO POD HASŁEM „NIE LĘKAJCIE SIĘ” – 10.X. 2021 r.
 27. ZBIÓRKA PRZED KOŚCIOLEM NA POMOC W LECZENIU ALEKSANDRA LECHWARA (prowadzona przez Wolontariat i SKC) – 17.X.2021 r.
 28. MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI 103 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI (wspólnie ze Szkołą Podstawową, po Mszy Św. – program patriotyczny przygotowany dzieci w kościele) – 10.XI.2021 r.
 29. PRZEŻYCIE ŚWIATOWEGO DNIA UBOGICH ORAZ XIII DNIA SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM – 14.XI.2021 r.
 30. PIELGRZYMKA UCZNIÓW KLAS VIII DO CZĘSTOCHOWY I OŚWIĘCIMIA – 19.XI.2021 r.
 31. DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE – 5.XII.2021 r.
 32. DZIEŃ MODLITWY W INTENCJI POKOJU I ŁADU SPOŁECZNEGO W POLSCE – 7.XII.2021 r.
 33. PRZEŻYCIE CZASU ADWENTU POŁĄCZONE Z ROZWAŻANIAMI NA TEMAT: „BUDOWANIE ŻYWEGO KOŚCIOŁA” – 28.XI. – 24.XII.2021 r.

Ponadto:

 1. w całym roku 2021 zostało ochrzczonych 27 dzieci, w tym 12 dziewczynek i 15 chłopców.
 2. dnia 6 czerwca do I Komunii Świętej przystąpiło 13 dzieci klasy III.
 3. dnia 16 kwietnia Sakrament Bierzmowania otrzymało 20 uczniów klasy VIII.
 4. na drogę zjednoczenia z Chrystusem poprzez sakrament małżeństwa w życie pełne wyrzeczeń i ofiary weszło 10 par małżeńskich.
 5. w całym roku do wieczności odeszło 24 wiernych naszej parafii: Jan Skicki, Genowefa Kuzak, Kazimierz Łukasik, Józefa Szostak, Waldemar Oleksiak, Genowefa Potempa, Józef Jarosz, Marta Biskup, Kazimiera Mazur, Leszek Kozioł, Czesława Szatko, Zofia Pinas, Stanisław Kocoł, Eugeniusz Taraszka, Stanisława Sobczyk, Mieczysław Nytko, Stanisław Chochorowski, Antoni Starzec, Maria Zaucha, Józefa Stelmach, Janina Kaziród, Maria Pytel, Tadeusz Szostak i Cecylia Wapiennik oraz 6 pochodzących z naszej parafii: Edward Szostak, Renata Okarma, Ryszard Kobierski, Józef Sak, Krystyna Pieczonka i Stanisław Małochleb (łącznie aż 30 osób).

 

DZIEŁA BUDOWLANE W PARAFII

 1. NAPRAWA DRZWI WAHADŁOWYCH W KOŚCIELE – 2.I.2021r.
 2. OZDOBIENIE BALDACHIMU PROCESYJNEGO – 9.II.2021 r.
 3. ODNOWIENIE SCHODÓW PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU DO KOŚCIOŁA – 20.IV. – 28.IV.2021 r.
 4. WYKONANIE NOWEJ TABLICY OGŁOSZEŃ – 4.V.2021 r.
 5. OBCINKA DRZEWEK I KRZEWOW WOKÓŁ KOŚCIOŁA – 24.VII.2021 r.
 6. WYKONANIE NAKŁADEK NA ŁAWKI i KOFESJONAŁY W KOŚCIELE – 22.X.2021 r.

 Złóżmy całą naszą nadzieję w Chrystusie, bo nic nie dzieje się bez Jego woli i On nas nigdy nie zawiedzie, nie opuści, życzymy wam wszystkim modlącym się w tej świątyni, waszym rodzinom oraz bliskim, w kraju i za granicą, wszystkim łączącym się z nami poprzez transmisję internetową, aby czas nowego roku był czasem obfitym w Boże błogosławieństwo, czasem przemożnej, nieustannej opieki naszej Świętej Patronki i wszystkich Świętych. Idźmy w Nowy Rok z zapewnieniem Bożym, jakie nam w Księdze proroka Izajasza zostawił: „Wezwałem cię po imieniu, tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą i gdy przez rzeki, nie zatopię ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień nie spalisz się. Nie lękaj się, bo jestem z tobą”.