Kalendarium z życia naszej parafii w 2023 roku – 31.XII.2023 r.

Kończący się rok 2023 przyniósł kolejne niepokojące wydarzenia na całym świecie. Oprócz trwającej już wojny w pobliskiej Ukrainie, która pochłonęła setki tysięcy ofiar, nie tylko żołnierzy, ale i osób cywilnych, w tym także niewinnych dzieci, rozpoczął się konflikt wojenny w Ziemi Świętej w Strefie Gazy. Wielu ludzi ratując swoje życie musiało uciekać ze swojej ziemi ojczystej, wielu znalazło schronienie także i w Polsce, zwłaszcza Ukraińców, dzięki ofiarności i pomocy naszych rodaków. Mimo niepewnej sytuacji nie tylko na świecie, ale i w Polsce w naszej parafii udało się przeprowadzić kilka dzieł zarówno duszpasterskich jak i budowlanych, o czym świadczy poniższe zestawienie:

 

DZIEŁA DUSZPASTERSKIE W PARAFII

 1. ODEJŚCIE DO DOMU OJCA NASZEGO RODAKA KS. TADEUSZA LUBELSKIEGO – 3.I.2023 r.
 2. OBCHODY UROCZYSTOŚCI OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 6.I.2023 r.
 3. UDZIAŁ DZIECI WRAZ Z OPIEKUNAMI W XXIII SPOTKANIU KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH W JODŁOWEJ  – 14.I.2023 r.
 4. PARAFIALNY DZIEŃ BABCI I DZIADKA (zorganizowany wraz ze Szkołą Podstawową) – 19.I.2023 r.
 5. WYSTĘP ZESPOŁU „KLIKOWIANIE” – 22.I.2023 r.
 6. WYSTĘPY DZIECI Z GMINNEGO PRZEDSZKOLA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA – 27.I.2023 r.
 7. KOLĘDOWANIE ORKIESTRY DĘTEJ Z  WOLI RZĘDZIŃSKIEJ – 29.I.2023 r.
 8. OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO W PARAFII – 11.II.2023 r.
 9. WSPARCIE MODLITEWNO – MATERIALNE DLA OFIAR TRZĘSIENIA ZIEMI W TURCJI I SYRII – 19.II.2023 r.
 10. DROGA KRZYŻOWA PROWADZONA PRZEZ MŁODZIEŻ KLASY VIII – 24. II.2023 r.
 11. DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I MODLITWY W INTENCJI UKRAINY W 1 ROCZNICĘ NAPAŚCI ROSYJSKIEJ – 26.II.2023 r.
 12. DROGA KRZYŻOWA PROWADZONA PRZEZ MŁODZIEŻ KLASY VII – 3.III.2023 r.
 13. DROGA KRZYŻOWA PROWADZONA PRZEZ DZIECI KLAS VI – 10.III.2023 r.
 14. DROGA KRZYŻOWA PROWADZONA PRZEZ POC – 17.III.2023 r.
 15. REKOLEKCJE PARAFIALNE – 19.III. – 22.III.2023 r. (prowadził je ks. Tomasz Ważny ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, pracujący na Ukrainie).
 16. DROGA KRZYŻOWA PROWADZONA PRZEZ SKC – 24.IV.2023 r.
 17. DROGA KRZYŻOWA PROWADZONA PRZEZ DZIECI KLAS IV – 30.III.2023 r.
 18. PRZEPROWADZENIE KONKURSU PALM (wspólnie ze Szkołą Podstawową) – 2.IV.2023 r.
 19. ZORGANIZOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „KORONA I SUKIENKA MATKI BOŻEJ I JEJ SYNA” – 23.IV.2023 r. (wspólnie ze Szkołą Podstawową z okazji 300 – lecia koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej).
 20. I KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI KLASY III – 7.V.2023 r.
 21. ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ DZIECI KLASY IV – 14.V.2023 r.
 22. PIELGRZYMKA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH DO KRAKOWA – ŁAGIEWNIK (Sanktuarium św. Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia) – 20.V.2023 r.
 23. OBCHODY DNIA MATKI W NASZEJ PARAFII – 26.V.2023 r.
 24. UDZIAŁ NASZYCH DZIECI W XV ZJEŹDZIE SKC W ZABAWIE – 6.VI.20223 r.
 25. ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE PT. „BŁ. KAROLINA INSPIRACJĄ I NATCHNIENIEM DLA DZIAŁALNOŚCI SKC” ZORGANIZOWANYM PRZEZ CARITAS DIECEZJALNA PODCZAS XV ZJAZDU SKC W ZABAWIE – 6.VI.2023 r.
 26. SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM PT. „SUKIENKA MATKI BOŻEJ I JEJ SYNA” ZORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO „PROMYCZEK DOBRA” I SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KODEŃSKIEJ – 15.VI.2023 r. (nagrody specjalne – Warchałowski Jakub – kl. V, Łuszcz Kacper – kl. IV „B”; wyróżnienie – Skicki Franciszek – kl. II).
 27. PIELGRZYMKA DZIECI ZE SKC DO WADOWIC I INWAŁDU – 16.VI.2023 r. (dofinansowała przez Caritas Diecezji Tarnowskiej za zwycięstwo w diecezjalnym konkursie pt. „Bł. Karolina inspiracją i natchnieniem dla działalności SKC”).
 28. PIELGRZYMKA OSP, LUDZI CHORYCH I STARSZYCH ORAZ PIESZA PIELGRZYMKA RAZEM Z WIERNYMI PARAFII NOWA JASTRZĄBKA DO TUCHOWA W RAMACH WIELKIEGO ODPUSTU TUCHOWSKIEGO – 1.VII.  – 9. VII.2023 r.
 29. PIELGRZYMKA PARAFIALNA DO WAŁ – RUDY I SANKTUARIUM W ZABAWIE – 18.VII.2023 r.
 30. DOŻYNKI PARAFIALNE – 27.VIII.2023 r.
 31. ODPUST PARAFIALNY KU CZCI MATKI BOŻEJ BOLESNEJ – 3.IX.2023 r. (kaznodzieja – ks. Janusz Potok)
 32. BEATYFIKACJA RODZINY UJMÓW W MARKOWEJ – 10.IX.2023 r. (ks. Janusz + 6 parafian w ramach pielgrzymki z Dąbrowy Tarnowskiej).
 33. PIELGRZYMKA AUTOKAROWA LUDZI STARSZYCH, CHORYCH, SAMOTNYCH DO ODPORYSZOWA W RAMACH ODPUSTU – 13.IX.2023 r.
 34. PARAFIALNE OBCHODY UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ KU CZCI MATKI BOŻEJ BOLESNEJ – 15.IX.2023 r. (główny celebrans – ks. Tadeusz Wszołek, kaznodzieja – ks. Wiesław Babiarz)
 35. DZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NASZEGO NARODU. PIELGRZYMKA O CHARAKTERZE TRZEŹWOŚCIOWYM DO SAKTUARIUM ŚW. STANISŁAWA DO SZCZEPANOWA – 24.IX.2023 r.
 36. ORGANIZACJA XXIII DNIA PAPIESKIEGO POD HASŁEM „JAN PAWEŁ II – CYWILIZACJA ŻYCIA” – 15.X.2023 r.
 37. UDZIAŁ DZIECI NASZEJ SZKOŁY W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „KOLEGA KOLEDZE” – 27.X.2023 r.
 38. RÓŻANIEC MISYJNY W NASZEJ PARAFII – 27.X.2023 r.
 39. POMOC MISJONARZOM W BUDOWIE KOLEJNYCH STUDNI GŁĘBINOWYCH – 24.IX. – 27.X.2023 r.
 40. PIELGRZYMKA PARAFIALNA NA NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. RITY DO SANKTUARIUM W NOWYM SĄCZU – 9.XI.2023 r.
 41. MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI 105 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI (wspólnie ze Szkołą Podstawową) – 10.XI.2023 r.
 42. KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC” – 10.XI.2023 r.
 43. PRZEŻYCIE VII ŚWIATOWEGO DNIA UBOGIEGO – 19.XI. – 26.XI.2023 r. (akcja charytatywna „Chlebek Miłosierdzia” – 100 sztuk + „Torba Miłosierdzia” – wypełnienie jej wskazanymi artykułami spożywczymi).
 44. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWYM LEKTORÓW W SAKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W TARNOWIE – 9.XII. 2023 r. (3 lektorzy – Dominik Papuga, Filip Łuszcz i Dariusz Kiełbasa)
 45. DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE – 10.XII.2023 r.
 46. ADWENTOWE PARAFIALNE OCZEKIWANIE NA PRZYJŚCIE ZBAWICIELA – 3.XII – 24.XII.2023 r.
 47. ZORGANIZOWANIE RODZINNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIWĄ – 21.XII.2023 r.
 48. KOLĘDNICY MISYJNI – 26.XII.2023 r.
 49. Ponadto inne parafialne wydarzenia:
  1. w całym roku 2023 zostało ochrzczonych 25 dzieci, w tym 13 dziewczynek i 12 chłopców.
  2. dnia 7 maja do I Komunii Świętej przystąpiło także 25 dzieci klasy III.
  3. na drogę zjednoczenia z Chrystusem poprzez sakrament małżeństwa w życie pełne wyrzeczeń i ofiary weszło 13 par małżeńskich (w tym 4 pary spoza naszej parafii).
  4. w całym roku do wieczności odeszło 14 naszych parafian: Adam Potępa, Adam Kuta, Kazimierz Karczyński, Halina Czosnyka, Cecylia Sak, Edward Kocoł, Krystyna Trela, Stanisława Nytko, Stanisława Okarma, Bronisława Nowak, Janina Krzysztofek, Paweł Kilian, Leszek Rychel i Maria Jarosz. Do tego grona, którzy przeszli do Domu Ojca w minionym roku zaliczamy także naszego księdza Rodaka Tadeusza Lubelskiego ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy (zmarł wprawdzie 27.XII.2022 roku, w 82 roku życia i w 56 roku kapłaństwa w Sopocie i tam został pochowany, ale Msza Święta pogrzebowa za spokój jego duszy została odprawiona w naszej parafii już w tym roku – 3 stycznia).

 

DZIEŁA BUDOWLANE W PARAFII

 1. ZAINSTALOWANIE NOWYCH NAŚWIETLACZY OŚWIECAJĄCYCH KOŚCIOŁ – 10.II.2023 r.
 2. ODNOWIENIE KSIĄG PARAFIALNYCH – 7.II – 13.II.2023 r. (Spółdzielnia Inwalidów „Tarnospin” w Tarnowie).
 3. ZORGANIZOWANIE PACZEK NA UKRAINĘ – 25.II.2023 r. (5 paczek po 15 kg)
 4. ODNOWIENIE TABERNAKULUM I GONGA – 27.IV. – 28.IV.2023 r.
 5. OBCINKA DRZEWEK I KRZEWÓW NA CMENTARZU I WOKÓŁ PARKINGU.
 6. CZYSZCZENIE SCHODÓW GŁÓWNYCH DO KOŚCIOŁA I SPRZĄTANIE NA PLACU KOŚCIELNYM ( przez członków OSP, także drużyn młodzieżowych).
 7. RENOWACJA 2 KIELICHÓW I DUŻEJ PUSZKI (wykonanie – Hurtownia „Sanderus” Stanisława Sondeja w Tarnowie) – 17.IV. – 21. VI.2023 r.
 8. ODNOWIENIE TABERNAKUM Z UDZIELENIEM GWARANCJI NA 25 LAT (pracownia kowalstwa artystycznego i metaloplastyki – Helmut Trocha – Katowice)

 

Złóżmy całą naszą nadzieję   w Chrystusie i Jego Matce”. Życzymy, aby okres nowego roku 2024 był dla waszym rodzinom, waszym bliskim, w kraju i za granicą, czasem obfitym w Boże błogosławieństwo, czasem przemożnej opieki Bogurodzicy, naszej Świętej Patronki. Idźmy w Nowy Rok z zapewnieniem Bożym, jakie nam zostawił w Księdze proroka Izajasza: „Wezwałem cię po imieniu, tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą i gdy przez rzeki, nie zatopię ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień nie spalisz się. Nie lękaj się, bo jestem z tobą”.