Konkurs na „Najpiękniejszy Różaniec” – 10.XI.2023 r.

Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Sięgają po niego ludzie prości i wykształceni, duchowni i świeccy. Jako forma modlitwy znana jest także w innych religiach.

Do odmawiania różańca wielokrotnie zachęcała Matka Boża w objawieniach: w Lourdes, w La Salette i w Fatimie. Wzywali i wzywają do niej nieustannie pasterze Kościoła. Święty naszych czasów papież Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae napisał:

Różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju z racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu Chrystusa, który jest Księciem Pokoju i « naszym pokojem » (Ef 2, 14) (…) Różaniec, kierując nasze spojrzenie ku Chrystusowi, czyni nas również budowniczymi pokoju w świecie. Mając charakter nieustającego, wspólnego błagania, zgodnie z Chrystusowym wezwaniem, by modlić się « zawsze i nie ustawać » (por. Łk 18, 1), pozwala on mieć nadzieję, że ta „walka” o pokój będzie zwycięska. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania”.

I my w sposób szczególny w miesiącu październiku, gromadziliśmy się w naszej parafialnej świątyni, aby razem z całym Kościołem uwielbiać Maryję, dziękować Jej za wszelkie otrzymane łaski i prosić Ją o nieustannie wstawiennictwo u Swojego Syna.  Również przeprowadzony w naszej parafii wśród dzieci Szkoły Podstawowej konkurs na „Najpiękniejszy Różaniec” miał na celu przybliżenie im tej modlitwy oraz jej odmawianie i umiłowanie w życiu.

Wyniki tego konkursu były następujące:

 

W kategorii kl. I – III

1 miejsce –  Emma Mucha – klasa III

2 miejsce –  Krzysztof Kilian – klasa II

3 miejsce –  Gabriel Sysło – klasa I

 

W kategorii kl. IV – VIII

1 miejsce – Weronika Świątek – klasa V „B”

2 miejsce – Kevin Zając – klasa VII „B”

3 miejsce – Weronika Cygan – klasa V „B”.

Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy. Zwycięzcy zostali obdarowali specjalnymi nagrodami ufundowanymi przez ks. proboszcza Roberta w kościele po uroczystej Mszy Świętej z okazji 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.