Księża rodacy

Tadeusz Lubelski CM

Urodzony dnia 4.VIII 1940 roku. Absolwent I LO w Tarnowie, w 1959 roku podjął studia w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, które ukończył w 1966 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 4.VI tegoż roku.

Pracował kolejno:
1966 – 1968 – Parafia św. Wojciecha we Wrocławiu,
1968 – 1974 – Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie (wychowawca i jednocześnie studia specjalistyczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie)
1977-1984 – Wyższe Seminarium Diecezji Gorzowskiej w Paradyżu,
1984-1988 – Belgia, na rzecz misji w Zairze wraz z trzymiesięcznym pobytem w tym kraju,
1988-1991 – Parafia św. Krzyża w Warszawie, zajęcia związane z misjami w Zairze, Madagaskarze i na Wschodzie, służba duszpasterska na Litwie, Białorusi, a także wyjazd na Madagaskar i do USA),
1991-1997 – Seminarium Księży Misjonarzy na Słowacji w Bijacovcach na Spiszu,
1997-2000 – moderator w aspiracie (formacji najmłodszych kandydatów do zakonu) Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Słowacji w Bańskiej Bystrzycy.
2000-2006 – Chełmno nad Wiasłą – dyrektor Sióstr Miłosierdzia Prowincji chełmińsko-poznańskiej,
2006- 2011 – Zakopane – Olcza (Sanktuarium Matki Bożej objawiającej Cudowny Medalik) – dyrektor Krajowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika
2011 – do chwili obecnej – Sopot – parafia Zesłania Ducha Świętego.

 

ks. prałat Kazimierz Starzec

Urodzony dnia 10.IV 1942 roku. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 4.VI.1967 roku z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza. Mszę Świętą Prymicyjną odprawił 18.VI. 1967 roku w Lisiej Górze.
Jako wikariusz pracował w następujących parafiach:
1967 – 1972 – Trzetrzewina
1972 – 1978 – Gorlice, par. Narodzenia NMP
1978 – 1983 – Tarnów – Katedra, par. Narodzenia NMP
Od połowy czerwca 1983 roku jest proboszczem w Wielogłowach, gdzie wybudował piękny kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego.
Za swoją działalność duszpasterską przez Radę Powiatu Nowosądeckiego został wyróżniony najwyższym odznaczeniem “Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
Od sierpnia 2012 roku przeszedł na emeryturę i został rezydentem w tejże parafii.

 

 


Artur Stelmach TChr

Urodzony dnia 13.V. 1977 roku. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Zaczarniu i szkoły średniej zakończonej zdaniem matury wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Święcenia kapłańskie otrzymał 17.V.2005 roku w archikatedrze w Poznaniu z rąk ks. abpa Stanisława Gądeckiego. Podjął pracę w następujących placówkach:
2005 – 2007 – Płoty, parafia pw. Przemienienia Pańskiego, diecezja szczecińsko – kamieńska,
2007 – 2011 – duszpasterz pomocniczy w Polskiej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Manchester (Anglia)

2011 – 2017 – proboszcz Polskiej parafii w Luton/ Dunstable (Anglia)

2017 – do chwili obecnej – najpierw wikariusz, a obecnie proboszcz Polskiej parafii w Glasgow (Szkocja).

 

Ponadto z miejscowości Zaczarnie, należącej do parafii Lisia Góra pochodzili następujący kapłani:

O. Marian Lubelski (otrzymał święcenia kapłańskie w 1961 r.)
ks. Józef Ryza (święcenia kapłańskie otrzymał w 1899 roku),
ks. Antoni Partyka (święcenia kapłańskie otrzymał w 1911 roku ),
ks. Wojciech Kornaus (święcenia kapłańskie otrzymał w 1913 roku),
ks. Adam Habel (święcenia kapłańskie otrzymał w 1935 roku),
ks. Jan Stelmach (święcenia kapłańskie otrzymał w 1937 roku)