Księża rodacy

ks. prałat Kazimierz Starzec

Urodzony dnia 10.IV 1942 roku. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 4.VI.1967 roku z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza. Mszę Świętą Prymicyjną odprawił 18.VI. 1967 roku w Lisiej Górze.
Jako wikariusz pracował w następujących parafiach:
1967 – 1972 – Trzetrzewina
1972 – 1978 – Gorlice, par. Narodzenia NMP
1978 – 1983 – Tarnów – Katedra, par. Narodzenia NMP
Od połowy czerwca 1983 roku jest proboszczem w Wielogłowach, gdzie wybudował piękny kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego.
Za swoją działalność duszpasterską przez Radę Powiatu Nowosądeckiego został wyróżniony najwyższym odznaczeniem “Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
Od sierpnia 2012 roku przeszedł na emeryturę i został rezydentem w tejże parafii.

 

 


Artur Stelmach TChr

Urodzony dnia 13.V. 1977 roku. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Zaczarniu i szkoły średniej zakończonej zdaniem matury wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Święcenia kapłańskie otrzymał 17.V.2005 roku w archikatedrze w Poznaniu z rąk ks. abpa Stanisława Gądeckiego. Podjął pracę w następujących placówkach:
2005 – 2007 – Płoty, parafia pw. Przemienienia Pańskiego, diecezja szczecińsko – kamieńska,
2007 – 2011 – duszpasterz pomocniczy w Polskiej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Manchester (Anglia)

2011 – 2017 – proboszcz Polskiej parafii w Luton/ Dunstable (Anglia)

2017 – 2021 – najpierw wikariusz, a obecnie proboszcz Polskiej parafii w Glasgow (Szkocja).

2021 – do chwili obecnej – proboszcz Polskiej parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Crewe (Anglia)

 

Ponadto z miejscowości Zaczarnie, należącej do parafii Lisia Góra pochodzili następujący kapłani:

ks. Tadeusz Lubelski CM ( święcenia kapłańskie otrzymał w 1966 r.)
O. Marian Lubelski (otrzymał święcenia kapłańskie w 1961 r.)
ks. Józef Ryza (święcenia kapłańskie otrzymał w 1899 roku),
ks. Antoni Partyka (święcenia kapłańskie otrzymał w 1911 roku ),
ks. Wojciech Kornaus (święcenia kapłańskie otrzymał w 1913 roku),
ks. Adam Habel (święcenia kapłańskie otrzymał w 1935 roku),
ks. Jan Stelmach (święcenia kapłańskie otrzymał w 1937 roku)