Małżeństwo


“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”
(KPK, kan. 1055, § 1).

 1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
 2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. “Licencja”), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.
 3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą, następujące dokumenty:
  • Dowód osobisty
  • Aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy)
  • Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
  • Zaświadczenie z udziału w konferencjach przedmałżeńskich
  • W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
  • Świadectwo religii z ostatniej klasy
 4. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
  • Dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu zamiaru małżeństwa oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem
  • Trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej
  • Udział w dniach skupienia
 5. Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:
  • Licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią

Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis wcześniej zawartego ślubu cywilnego