Obchody 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej parafii – 11.XI.2023 r.

W dniu 11 listopada 2023 roku w całej naszej Ojczyźnie obchodziliśmy 105 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Polska po 123 latach niewoli odzyskała swoją suwerenność.

W naszej parafii obchody tej rocznicy miały następujący przebieg:

    • 935 – przemarsz dzieci naszej szkoły za sztandarem pod pomnik, tam uroczyste wciągnięcie flagi państwowej i odśpiewanie hymnu narodowego,
    • 945 – przemarsz wszystkich do kościoła parafialnego,
    • 1000 – Uroczysta Msza Święta dziękczynna w intencji naszej Ojczyzny. Była ona celebrowana przez naszych kapłanów: proboszcza ks. Roberta, ks. Janusza i ks. Bartosza – katechetę w naszej szkole.

Wcześniej dnia 24 października dzieci klas starszych w ramach patriotycznej edukacji udały się na wycieczkę do Sulejówka, gdzie znajduję się nowoczesne Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz naszej stolicy – Warszawy.

Polecajmy naszą ukochaną Ojczyznę dalszej opiece Bożej Opatrzności:

Boże wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców i nieprzyjaciół. W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twą miłość, oświeć zaćmione umysły wszystkich naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie wolności i wartości.
Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów na-szych praojców. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia lud Twój. Daj nam, o Panie, abyśmy o przyjęciu w pokorze bierzmowania dziejów udzielonego przez Ojca Świętego, Jana Pawła II – Ciebie nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali wierni Chrystusowi i Ojczyźnie.

Amen.