Obchody Oktawy Uroczystości Bożego Ciała – 23.VI.2022 r.

Boże Ciało jest Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W Kościele katolickim jest uroczystością liturgiczną ku czci Najświętszego Sakramentu. W Polsce Boże Ciało obchodzone jest w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, wypadające zawsze 60. dni po Wielkanocy. W dniu Bożego Ciała wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Uroczystość Bożego Ciała posiada charakter dziękczynny i radosny.

W Polsce pierwsze uroczystości Bożego Ciała odbyły się w 1320 roku w diecezji krakowskiej z inicjatywy biskupa Nankiera. W 1420 roku na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym okresie średniowiecza i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała.

Główne obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach danej parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. Dniem Święta jest czwartek, ponieważ upamiętnia wydarzenie Ostatniej Wieczerzy.

Po samej Uroczystości Bożego Ciała następuje jej Oktawa. To słowo pochodzi z j. łacińskiego i oznacza okres ośmiu dni. W tym roku czas oktawy trwał od czwartku 16 czerwca do czwartku tydzień później (23.VI). W liturgii rzymskiej Oktawa Bożego Ciała istniała do 1955 r. Została zniesiona dekretem papieża Piusa XII. Niemniej na prośbę Episkopatu Polski został zachowany zwyczaj obchodów oktawy, choć nie ma już to charakteru liturgicznego. W 1987 r. została wydana Instrukcja Episkopatu Polski o kulcie i Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą Świętą, gdzie podano: „Należy również zachować procesje odprawiane przez 8 dni po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz procesję w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa tam, gdzie jest taki zwyczaj”.

W naszej parafii na zakończenie oktawy Bożego Ciała (23.VI. 2022 r.) wierni wraz z naszymi kapłanami prosili Boga, aby otaczał swoją opieką łąki, pola, lasy i pozwolił im wydać obfite zbiory. Zostały poświęcone przyniesione wianki sporządzone z kwiatów i ziół leczniczych, które są symbolem ludzkiej pracy, a także utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Odbyło się również błogosławieństwo dzieci, które wytrwale gromadziły się w czasie Oktawy Bożego Ciała na procesji sypiąc kwiaty, a po jej zakończeniu zostały przez księdza proboszcza obdarowane słodyczami.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w Oktawie Bożego Ciała:  strażakom za asystę podczas procesji, niosącym obrazy, feretrony, dziewczynkom sypiącym kwiatki i małym chłopcom dzwoniącym, dzieciom pierwszokomunijnym, panu organiście, panu kościelnemu oraz liturgicznej Służbie Ołtarza.