Obchody Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w naszej parafii – 6.IV. – 9.IV.2023 r.

 

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – PAMIĄTKA USTANOWIENIA SAKRAMENTU

EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA

Msza Święta „Wieczerzy Pańskiej” jest sprawowana na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i sakramentu święceń. Wspomina Ostatnią Wieczerzę, w czasie której Pan Jezus ofiarował Bogu Ojcu swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina, i dał Apostołom, aby je spo­żywali, a następnie polecił im oraz ich następcom w kapłaństwie składać tę ofiarę na wieczną pamiątkę aż do skończenia świata. W czasie śpiewania hymnu „Chwała na wysokości” biją dzwony, a po jego skończeniu milkną aż do Wigilii Paschal­nej. Podobnie i organy przestają grać.

Głównym celebransem tej uroczystej Eucharystii był ks. proboszcz Robert w asyście księdza Janusza. Na jej początku przedstawiciele parafii złożyli naszym kapłanom życzenia z okazji ustanowienia przez Chrystusa Sakramentu Kapłaństwa.  W ostatniej części wielkoczwartkowej liturgii w uroczystej procesji Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy przechowania, nazywanej Ciemnicą, pięknie przygotowanej przez wyznaczonych mieszkańców naszej parafii. Od tego momentu rozpoczęła się adoracja. Równocześnie na zakończenie obrzędów Wielkiego Czwartku został obnażony ołtarz. Czynność ta symbolizuje obnażenie z szat Jezusa.

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ – DZIEŃ ŚMIERCI PANA JEZUSA

W Wielki Piątek, w dniu, w którym Pan nasz Jezus Chrystus wziął na swe ramiona krzyż i poniósł na nim śmierć dla naszego zbawienia od najdawniejszych czasów Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Eucharystycznej. Przez cały dzień od godziny 800 trwała adoracja prowadzona przez zelatorów poszczególnych róż różańcowych. Przepiękne i pełne wymowy obrzędy Wielkiego Piątku rozpoczęły się o godzinie 1700Nowenną przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Potem nastąpiła Droga Krzyżowa prowadzona przez pana organistę. O godzinie 1800 rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku, składająca się z następujących części: liturgia Słowa Bożego, adoracja krzyża, obrzęd Komunii Świętej oraz przeniesienie Pana Jezusa do grobu. Pełnej wymowy liturgii wielkopiątkowej przewodniczył ks. proboszcz Robert, a homilię wygłosił ks. Janusz, ukazując śmierć Chrystusa jako znak chrześcijańskiego zwycięstwa. Na zakończenie liturgii nastąpiło  procesyjne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, a następnie obnażenie głównego ołtarza oraz dalsza adoracja Pana Jezusa w Grobie poprzez śpiew Gorzkich Żali i odmówienie koronki do 7 boleści NMP. Kościół pozostał dziś z Panem podejmującym mękę za zbawienie świata. Jest z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym, prze­żywa z Nim pojmanie i sąd, idzie ze Zbawicielem krzyżową drogą, pozostaje przy Nim na Kalwarii i przeżywa milczenie grobu.

 

WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

W Wielką Sobotę Kościół błogosławi pokarmy na stół wiel­kanocny. Błogosławimy: chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym Chrystus nakarmił tłumy na pustkowiu; błogosławimy mięso, wędliny i wszelkie pokarmy na pamiątkę baranka paschalnego i potraw spożywanych przez Chrystusa z apostołami w czasie Ostatniej Wieczerzy; błogo­sławimy jajka, znak nowego życia, jakie otrzymaliśmy w Chrystusie.

W naszej parafii błogosławieństwo pokarmów miało miejsce o godzinie 9:00, 10:00, 11:00 i 12:00.

Obrzędy liturgii Wielkiej Soboty, Wigilii Paschalnej  rozpoczęły się w naszej parafii o godzinie 1800.  Zgodnie z bardzo dawną tradycją, ta noc wigilii paschalnej jest czuwaniem na cześć Pana. Liturgia, którą się odprawia tej nocy wspominając świętą i wielką noc Zmartwychwstania Chrystusa, jest uważana za „matkę wszystkich świętych Wigilii”. W czasie tej nocy Kościół czuwając oczekuje Zmartwychwstania Chrystusa i celebruje to zmartwychwstanie przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Treścią obchodu wigilii wielkanocnej jest całe misterium paschalne, to jest przejście z cierpienia i śmierci do życia i chwały Zmartwychwstania. Dlatego liturgia nocy paschalnej pełna jest symboli życia: światło – słowo – woda – uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych elementów wigilii paschalnej: liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej oraz liturgii Eucharystycznej.

Obrzędom wigilii paschalnej przewodniczył ks. proboszcz Robert w asyście ks. Janusza.

 

WIELKA NIEDZIELA – DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA

Rozpoczęła się ona o godzinie 600 przy biciu dzwonów kościelnych procesją rezurekcyjną wokół naszej parafialnej świątyni. Następnie podczas uroczystych Mszy Świętych w naszej parafialnej wspólnocie uwielbialiśmy chwalebne zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, zwycięzcę śmierci, piekła i szatana.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim parafianom prowadzącym nabożeństwa Drogi Krzyżowej w czasie zakończonego Wielkiego Postu, jak również, tym którzy włączyli się aktywnie w godne przeżycie Triduum Paschalnego i dzisiejszej Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego: wyznaczonym mieszkańcom za przygotowanie pięknej ciemnicy i Grobu Pańskiego, wszystkim rodzinom sprzątającym kościół i wokół niego,  strażakom za służbę przy grobie Pańskim i za pomoc w czasie procesji rezurekcyjnej, wśród nich także po raz pierwszy w historii parafii Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym zarówno chłopięcej, jak i dziewczęcej, wszystkim różom różańcowym za prowadzenie adoracji w ciągu dnia w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, niosącym obrazy i feretrony, paniom prowadzącym adorację po nabożeństwach zarówno w Wielki Czwartek, jaki i w Wielki Piątek, panu organiście, panu kościelnemu, LSO, paniom dbającym o bieliznę kościelną, wszystkim  łączącym się duchowo z nami poprzez transmisję naszych, parafialnych Mszy św. W sposób szczególny dziękuję ks. Januszowi za duchowe prowadzenie nas poprzez głoszone Słowo Boże w czasie Triduum Paschalnego i dzisiejszej Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Jeszcze raz wszystkim składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

  1. Wesel się ludu strapiony

Bo dziś został pocieszony

Zmartwychwstał Zbawca Nasz Pan

Syn Boży z nieba nam dan.

 

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

 

  1. Co tak srodze cierpiał za nas

Co na krzyżu umarł dla nas

Dziś zmartwychwstał uroczyście

Aby nam rządził wieczyście.

 

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

 

  1. I Ty Matko coś płakała,

Coś pod krzyżem Syna stała

Dziś wesel się razem z nami

Śpiewając wraz z Aniołami

 

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

 

  1. I wy trwożliwi Uczniowie

Zbliżcie się ku świętej Głowie

Weselcie się razem z nami

Śpiewając wraz z Aniołami

 

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!