Obchody XXIV Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie – 10. XII.2023 r.

W II Niedzielę Adwentu, 10 grudnia 2023 r. zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, obchodziliśmy w Kościele w Polsce XXIV Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. w tym roku odbywać się on będzie pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie został zainicjowany w 2000 roku, aby wesprzeć duchowo i materialnie wspólnoty Kościoła katolickiego za naszą wschodnią granicą, przede wszystkim na terenie dawnego ZSRR, na Białorusi i Ukrainie, w państwach bałtyckich, gdzie żyją największe skupiska katolików, w większości zresztą pochodzenia polskiego, ale też krajów Kaukazu i Azji Środkowo-Wschodniej czyli Litwa, Łotwa i Estonia, a także Mołdawia, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Rosja, Tadżykistan, Kirgizja i Uzbekistan. Całość działań w tym zakresie koordynuje powołany w 1989 Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

Kościołowi za wschodnią granicą służy 782 duchownych, 213 sióstr zakonnych i 37 braci zakonnych z Polski oraz wolontariusze świeccy. We współpracy z różnymi instytucjami, wspólnotami i dzięki ofiarodawcom indywidualnym udało się i nadal udaje zorganizować wiele transportów z pomocą humanitarną, a także pomagać tym, którzy zdecydowali się schronić w Polsce. Dotychczas na pomoc samej tylko Ukrainie z funduszy Zespołu zostało wydanych 1 mln 616 tys. 237 zł. Z tych pieniędzy zostały zakupione: żywność, artykuły medyczne, środki czystości, a także generatory prądotwórcze i zakup piecyków do ogrzewania. W 2023 roku zostały do tej pory zrealizowane 194 prośby na kwotę 3 mln 11 tys. 757 zł.

Nasza parafia również czynnie i ofiarnie włączyła się w to dzieło pomocy Kościołowi na Wschodzie. Wyraziła się ona poprzez zbiórkę ofiar do puszek i modlitwę za naszych braci i siostry za wschodnią granicą.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim parafianom za złożone ofiary na rzecz Kościoła na Wschodzie oraz za bezinteresowną pomoc potrzebującym.