Obszar parafii

Powierzchnia wsi: 11,06 km kw.
Ludność: 2014 osób – stan na 30.06.2021 r.

Wieś Zaczarnie wchodzi w skład Gminy Lisia Góra, należy do powiatu tarnowskiego. Sąsiadują z nią: od strony północnej – Lisia Góra, północno – wschodniej – Stare Żukowice, wschodniej Jodłówka – Wałki, południowej – Wola Rzędzińska, a zachodniej – Brzozówka. Miejscowość położona jest na Płaskowyżu Tarnowskim, który utrzymuje się na wysokości 250 – 260 m. n.p.m., a różnice wysokości względnych wahają się od 20 – 40 m. Południowo zachodnia część miejscowości Zaczarniu leży na wysokości około 250 m. n.p.m. Teren obniża się w kierunku rzeki Czarnej tj. północno – wschodnim, by osiągnąć w Partułach Żukowskich około 220 m. n.p.m. Najwyżej położonym miejscem w Zaczarniu jest rejon Okręglika, gdzie wysokość wynosi 256 m. n.p.m. Pod względem klimatycznym Zaczarniu należy do dzielnicy podgórskiej nizin i kotlin. Z charakterystyki klimatu Płaskowyżu Tarnowskiego wynika, że nad tym obszarem najczęściej zalegają masy powietrza polarno – morskiego, a najrzadziej masy powietrza arktycznego. Okolice Tarnowa, w tym Zaczarniu, należy do najcieplejszych obszarów w Polsce. Średnie temperatury są tu wyższe niż na terenach sąsiednich. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią temperaturą 19,1 ºC, a najchłodniejszym – styczeń z temperaturą -1,8 ºC. Teren na którym położona jest wieś Zaczarniu, charakteryzuje się przewagą wiatrów zachodnich, północno – zachodnich i południowo – wschodnich. Szata przyrodnicza charakteryzuje się występowaniem niewielkiej ilości lasów i zagajników, szczególnie w rejonie Partuł Zaczarnieńskich, Podgórza, Okręglika, oraz we wschodniej części wsi. Wspaniała puszcza, która istniała na tym obszarze jeszcze w czasach historycznych, uległa całkowitemu wyniszczeniu przez człowieka. Obecnie niemal cały obszar sołectwa to tereny uprawne ( pola orne i łąki ). Występują tu również pewne gatunki zwierząt , szczególnie takie jak : bociany, jastrzębie, bażanty, kuropatwy, łasice, norniki, zające, krety i jeże.