Odejście do domu Ojca naszego Rodaka ks. Tadeusza Lubelskiego – 3.I.2023 r.

Dnia 27 grudnia 2022 r. w wieku 82  lat, w 56. roku kapłaństwa zmarł nasz rodak  ks. Tadeusz Lubelski  ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo (CM). Ks. Tadeusz, syn Jana i Marii z domu Bryndza, urodził się 4 sierpnia 1940 roku w Zaczarniu.  Ochrzczony został tydzień później,  11 sierpnia 1940 roku  w kościele parafialnym w Lisiej Górze  przez księdza Stefana Kwiecińskiego. Chrzestnymi byli: Jan Kocoł i Ewa Irena Lubelska. Po latach dzieciństwa spędzonych w gronie swoich kolegów i koleżanek,  rozpoczął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. Na tę drogę został  umocniony darami Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania, który przyjął  21.V. 1952 roku, obierając sobie za patrona św. Józefa, Oblubieńca NMP. Słysząc w głębi swojego serca głos Bożego powołania: „Pójdź za Mną!” – postanowił zostać kapłanem – szafarzem Bożych tajemnic. Realizując to swoje powołanie w 1959 roku wstąpił do Zgromadzenia Misji, aby po złożeniu świętych ślubów dnia 8 grudnia 1964 roku i ukończeniu  Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie przyjąć święcenia kapłańskie dnia 4 czerwca 1966 roku, z rąk ks. bp. Juliana Groblickiego. Od tej pory z wielkim entuzjazmem i  zapałem realizował to swoje powołanie w wyznaczonych placówkach, na różnych odcinkach działalności duszpasterskiej w Polsce, a także w wielu krajach świata. Począwszy od pierwszej pracy duszpasterskiej w parafii św. Wojciecha we Wrocławiu, następnie jako wychowawca młodzieży w Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie, przy równocześnie kontynuowanych studiach specjalistycznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Następnie  znowu posługa wychowawcza wśród powołanych do służby Bożej w Wyższym Seminarium Diecezji Gorzowskiej w Paradyżu. Potem czteroletnia posługa misyjna w Belgii, połączona z pracą na rzecz misji w Zairze wraz z trzymiesięcznym pobytem w tym kraju. Po powrocie do kraju kolejna praca duszpasterska w Parafii św. Krzyża w Warszawie oraz zajęcia związane z misjami w Zairze, Madagaskarze i na Wschodzie, następnie służba duszpasterska na Litwie, Białorusi, a także wyjazd na Madagaskar i do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie znowu  9 letnia praca duszpasterska na Słowacji, najpierw w Seminarium Księży Misjonarzy w Bijacovcach na Spiszu, a następnie jako moderator w formacji najmłodszych kandydatów do Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Bańskiej Bystrzycy. Od roku 2000 kolejna praca w Polsce; najpierw w parafii Chełmno, jako dyrektor Sióstr Miłosierdzia Prowincji chełmińsko-poznańskiej, a następnie w Zakopanem – Olczy,  w Sanktuarium Matki Bożej – jako dyrektor Krajowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Będąc bliskim współpracownikiem założyciela współczesnego Apostolatu Maryjnego ks. Teofila Herrmanna CM jeszcze za jego życia został wskazany na kolejnego Dyrektora Krajowego Stowarzyszenia. Pełen duszpasterskiego dynamizmu podczas swych wizytacji wspólnot AMM na terenie całej Polski powoływał nowe grupy parafialne, odnawiał podupadające. Ożywił wydawnictwo potrzebne do formacji duchowej członków Stowarzyszenia i zadbał o całą spuściznę Apostolatu Maryjnego. Wciągnął do działalności w AMM wielu kapłanów nie tylko ze Zgromadzenia Misji. W 2011 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę i został przeniesiony do pomocy w parafii Zesłania Ducha Świętego w Sopocie. Nadal jednak zatrzymał tytuł Dyrektora Seniora Stowarzyszenia Cudownego Medalika. W Sopocie przebywał aż do swojej śmierci 27 grudnia 2022 r.

Zmarły ks. Tadeusz nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach, o rodzinnym Zaczarniu. Z wielkim sentymentem odwiedzał groby swoich zmarłym rodziców i siostry Ireny spoczywających na naszym parafialnym cmentarzu. Wraz ze swoim bratem o. Marianem (zmarły 28.01. 2016 r.) ufundował tabernakulum znajdujące się w kościele parafialnym i ofiarował relikwie św. o. Pio.

Msza Święta pogrzebowa śp. ks. Tadeusza została odprawiona we wtorek 3 stycznia 2023 roku o godzinie 1100 w parafii Zesłania Ducha Świętego w Sopocie (w miejscu jego ostatniego posługiwania), a po niej jego ciało spoczęło w grobowcu misjonarskim na miejscowym, katolickim cmentarzu.

Natomiast w Zaczarniu w rodzinnej parafii ks. Tadeusza w tym samym czasie, co uroczystości pogrzebowe w Sopocie, odprawiliśmy Mszę Świętą za spokój jego duszy. Wobec licznie zgromadzonych parafian Eucharystii przewodził ks. dr Ryszard Banach kapelan J. Św. wieloletni profesor i wykładowca historii Kościoła w WSD w Tarnowie, obecnie emeryt w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej, w asyście innych kapłanów: ks. prałata Józefa Mroza, emeryta z Borowej k. Mielca i ks. prałata Kazimierz Starca naszego Rodaka, emeryta w parafii Wielogłowy i naszych duszpasterzy ks. Roberta i ks. Janusza oraz Dawida alumna V roku ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

Dobry Jezu, a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie. Requiescat in pace!