Odpust Parafialny ku czci Matki Bożej Bolesnej – 3.IX.2023 r.

W niedzielę 3 września 2023 roku nasza parafia przeżywała Uroczystość odpustową ku czci świętej patronki – Matki Bożej Bolesnej. Kaznodzieją odpustowym był  ks. prałat Janusz Potok. Przez ostatnie 5 lat był proboszczem parafii pw. MBNP w Kamionce Wielkiej (dekanat Nowy Sącz – Wschód – rodzinna parafia ks. proboszcza). Kilka dni po naszym odpuście rozpocznie pracę na misjach świętych w dalekim Kirgistanie (wcześniej także pracował przez 18 lat na misjach na Ukrainie i w Kazachstanie).

W pięknej homilii odpustowej ukazał nam wzór Maryi, wiernie trwającej pod krzyżem Swojego Syna Jezusa Chrystusa, której powinniśmy każdego dnia  powierzać swoje życie i przez godne dziecka Bożego postępowanie dążyć do świętości.

Po sumie w obecności 20 kapłanów naszego dekanatu Tarnów – Północ, przy licznym udziale zgromadzonych parafian odbyła się uroczysta procesja Eucharystyczna. Podczas niej oddawaliśmy cześć Chrystusowi, który pozostał z nami pod postacią chleba.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się najpierw do przygotowania uroczystości odpustowej:  wszystkim sprzątającym w środku i wokół kościoła (mieszkańcom Okręglika) oraz wszystkim biorącym aktywny udział w samej uroczystości odpustowej: strażakom z OSP, wszystkim niosącym obrazy, małym dziewczynkom sypiącym kwiaty i chłopcom dzwoniącym, dzieciom komunijnym z klasy IV, panu organiście, panu kościelnemu, ministrantom i lektorom. Wszystkim zaangażowanym jeszcze raz składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Matczynej, przemożnej opiece polecajmy całą naszą parafię wołając ze szczerą i z dziecięcą ufnością do Niej:

„Matko Bolesna stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać mężnie przy cierpiących i współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii. Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać cierpiącym tę łaskę, by nie marnowali cierpienia, lecz by zjednoczeni z Twym umęczonym Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego. Matko ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi, oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia – jak ofiarowałaś mękę Twego Syna i swój ból matczyny. Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata.  Matko Bolesna pomóż nam i wszystkim ludziom udręczonym odkrywać w cierpieniu głęboki sens. Spraw, aby wielkie nasze cierpienia zalewające świat, nie zostały zaprzepaszczone w buncie i rozpaczy, lecz były uświęcone i ofiarowane Ojcu w zjednoczeniu z Chrystusem. Uproś, aby cierpienia chrześcijan stały się wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata i przyczyniały się do jego zbawienia. Królowo Męczenników, wybłagaj nam moc i odwagę, abyśmy zawsze umieli powtarzać za Jezusem „Ojcze mój, jeżeli nie może ominąć Mnie ten kielich, niech się stanie wola Twoja”. Amen.