Ogromne wyróżnienie dla naszego SKC oraz wspaniały sukces szkolnego Wolontariatu w wojewódzkiej edycji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” – 4.VI.2024 r.

Po Mszy świętej na zakończenie XVI Zjazdu SKC w Starym Sączu, który odbył się dnia 4 czerwca 2024 roku z rąk bp Leszka Leszkiewicza członkowie wyróżniających się Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej odebrali specjalne statuetki – wyróżnienia „Fructus Caritatis – Owoc Miłości”, będące wyrazem wdzięczności za pracę i ogromnego zaangażowania. Wśród 5 wyróżnionych znaleźli się także członkowie naszego Szkolnego Caritas (oprócz nich również Przedszkolne Koło Caritas z Tymowej, SKC ze Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach, Szkoła Podstawowa w Mystkowie, Szkoła Podstawowa w Mszalnicy). Jest to największe wyróżnienie diecezjalne i  ogromny sukces pokazujący działalność dzieci z naszego SKC wraz z opiekunką panią mgr Elżbietą Kuta na rzecz potrzebujących.

Co więcej także w tegorocznym konkursie pt. „Pragnienie świętości – świadectwo życia wolontariuszy SKC” nasi uczniowie osiągnęli kolejny sukces w postaci wyróżnienia. Wykonali prace w kształcie drzewa, a na nim w charakterze owoców wisiały karty z dobrymi uczynkami, informacje o akcjach, działaniach, celach, których realizacji się poświęcili w ostatnim czasie (cały konkurs wygrali członkowie SKC ze Szkoły Podstawowej w Tymowej).

Do tych ogromnych, tegorocznych osiągnięć trzeba także doliczyć sukces nieco wcześniejszy szkolnego Wolontariatu w XVII edycji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Spośród 21 szkół województwa małopolskiego, które przeszły do II etapu tego konkursu znalazła się również i nasza szkoła. Co więcej w finale, który miał miejsce dnia 7 maja  w Krakowie, na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w budynku Fides nasi wolontariusze zajęli 3 miejsce w całym województwie i wzięli udział w uroczystej gali.

Co podkreślają sami wolontariusze: „Prowadzimy szereg działań na rzecz niepełnosprawnych, seniorów, ale także poszkodowanych. Pomaganie jest fajne, bo daje radość. dobro dawane zawsze wraca, choćby w uśmiechu tych, którym pomagamy. Serce się cieszy!”, a pani opiekunka Elżbieta dodaje: „Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, ale jednocześnie motywacja do dalszych działań w czynie, słowie  i w modlitwie”.

Niech wymienione sukcesy będzie dobrą okazją do wyrażenia wdzięczności naszym opiekunom: ks. proboszczowi Robertowi i pani Elżbiecie oraz wszystkim wolontariuszom za ich wszechstronne działania charytatywne oraz inspiracją do dalszej wspólnej działalności.

Wszystkim jeszcze raz składamy gratulacje.