Parafialne obchody liturgicznego wspomnienia Matki Bożej Bolesnej – 15.IX.2022 r.

Dnia 15 września obchodzimy w kościele liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, naszej świętej patronki. Przeżycie odpustu „wewnętrznego” w naszej parafii miało następujący przebieg:

    • odmówienie koronki do 7 boleści NMP w intencji całej naszej parafii (prowadzona przez panie z Parafialnego Oddziału Caritas).
    • Msza Święta. Głównym celebransem i kaznodzieją był ks. Janusz Drożdż Współkoncelebransami byli: ks. proboszcz Robert Filipowicz oraz ks. kan. Jan Pytka, W pięknym słowie Bożym ks. Janusz ukazał nam Maryję stojącą pod krzyżem jako wzór naszego codziennego postępowania i Tę, której powinniśmy zawierzyć całe nasze życie.
    • kiermasz odpustowy prowadzony przez panie z Parafialnego Oddziału Caritas i dzieci ze Szkolnego Koła Caritas, w a nim m.in. koronka do 7 boleści NMP, różańce Fatimskie, różańce misyjne, figurki Matki Bożej, cenne książki o najwybitniejszych Polakach w historii narodu, wielkich polskich świętych oraz inne niespodzianki odpustowe.

Matczynej przemożnej opiece polecajmy całą naszą parafię wołając ze szczerą i z dziecięcą ufnością do Niej:
„Matko Bolesna stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać mężnie przy cierpiących i współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii. Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać cierpiącym tę łaskę, by nie marnowali cierpienia, lecz by zjednoczeni z Twym umęczonym Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego. Matko ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi, oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia – jak ofiarowałaś mękę Twego Syna i swój ból matczyny. Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata”.