Parafialne obchody liturgicznego wspomnienia Matki Bożej Bolesnej – 15.IX.2023 r.

Dnia 15 września obchodzimy w kościele liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, naszej świętej patronki. Przeżycie odpustu „wewnętrznego” w naszej parafii miało następujący przebieg:

  • odmówienie koronki do 7 boleści NMP w intencji całej naszej parafii (prowadzona ona była przez kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania z klas VII „A” i „B” oraz VIII).
  • Msza Święta. Głównym celebransem był ks. Tadeusz Wszołek – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata w Pawęzowie. Kazanie wygłosił  ks. Wiesław Babiarz. – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie. W pięknym słowie Bożym ks. Wiesław ukazał nam Maryję stojącą pod krzyżem jako wzór naszego codziennego postępowania i Tę, której powinniśmy zawierzyć całe nasze życie. Jako przykład do naśladowania przedstawił nam sługę Bożą Stefanię Łącką – kandydatkę na ołtarze (jej grób znajduje się na cmentarzu w Gręboszowie). Wśród koncelebransów byli także ks. proboszcz Robert Filipowicz i ks. Bartosz Miziński – katecheta w klasach starszych naszej szkoły, szczególnie wśród młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
  • kiermasz odpustowy prowadzony przez panie z Parafialnego Oddziału Caritas i dzieci ze Szkolnego Koła Caritas, w na nim m.in. książka: „ Poznaj ją” – o życiu i śmierci sługi Bożej Stefanii Łąckiej, koronka   do 7 boleści NMP, różańce Fatimskie, różańce misyjne, cenne książki o najwybitniejszych Polakach w historii narodu, wielkich polskich świętych oraz inne niespodzianki odpustowe.

Matczynej przemożnej opiece polecajmy całą naszą parafię wołając ze szczerą i z dziecięcą ufnością do Niej:

„Matko Bolesna stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać mężnie przy cierpiących i współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii. Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać cierpiącym tę łaskę, by nie marnowali cierpienia, lecz by zjednoczeni z Twym umęczonym Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego. Matko ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi, oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia – jak ofiarowałaś mękę Twego Syna i swój ból matczyny. Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata”.