Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Krakowa – Łagiewnik – 20. V. 2023 r.

Dnia 20 maja 2023 roku dzieci klasy III naszej parafii, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły do swojego serca Pana Jezusa wraz ks. proboszczem Robertem Filipowiczem oraz swoimi rodzicami uczestniczyły w pielgrzymce do Łagiewnik do Sanktuarium św. Jana Pawła II i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Nasza pielgrzymka miała następujący przebieg:

a) Msza Święta w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II Wielkiego na Białych Morzach.
Jest to wyjątkowe miejsce, w którym pielgrzymi z całego świata znajdują wyciszenie, spokój, modlą się w duchu nauczania Świętego, zainspirowani świadectwem Jego życia. Świątynia ta została erygowana 11 czerwca 2011 roku oraz konsekrowana 16 października 2016 roku w obecności Episkopatu Polski przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Sanktuarium tworzą: Kościół Dolny oddany do użytku wiernych w czerwcu 2011 roku oraz Kościół Górny pobłogosławiony przez księdza kardynała 23 czerwca 2013 roku. W centrum Kościoła Dolnego znajduje się Kaplica Relikwii, pośrodku której, w ołtarzu zamknięte są w szklanej ampułce relikwie krwi św. Jana Pawła II. Kaplicę Relikwii otaczają dwa pierścienie kaplic: związanych z kultem maryjnym Jana Pawła II, dedykowanych Świętym, Kaplica Kapłańska z relikwiarzem krwi Papieża-Polaka umieszczonym na płycie z grobu Ojca Świętego z Grot Watykańskich Bazyliki św. Piotra w Rzymie, Kaplica Serca Pana Jezusa – adoracji Najświętszego Sakramentu, Kaplica Pojednania oraz krypta grobowa, gdzie w sarkofagach spoczywają świętej pamięci kardynałowie: A.M. Deskur i St. Nagy. Kościół Górny zachwyca bogactwem treści teologicznych, wpisanych w sztukę sakralną, którą w pełni reprezentują mozaiki wykonane przez „Centro Aletti” w Rzymie. Wierni mają również możliwość obejrzenia sutanny Jana Pawła II, naznaczonej krwią Świętego z zamachu na Jego życie 13 maja 1981 roku.

b) zwiedzanie pobliskiego muzeum Świętego Jana Pawła II Wielkiego.
Działa ono od 1 marca 2020 roku działa pod kuratelą Centrum. Jego misją jest, m.in. zachowanie, upamiętnianie i propagowanie wiedzy o życiu Karola Wojtyły, o Jego pontyfikacie, intelektualnej spuściźnie, która wpisuje się w dorobek kulturowy Polski i całego świata. Nowoczesne w formie ekspozycje Muzeum, prezentujące wyjątkowe eksponaty, w tym dzieła sztuki, głównie tzw. „dary papieskie” są unikatowym, artystycznym świadectwem wiary, wdzięczności oraz twórczej inspiracji Osoby św. Jana Pawła II Wielkiego.

c) modlitwa w Kaplicy św. Józefa z obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny
Stanowi część neogotyckiego zespołu klasztornego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, który został wzniesiony w latach 1889-1891. Kaplicę pw. św. Józefa poświęcił kard. Albin Dunajewski 20 sierpnia 1891 roku.
Skarbem tej świątyni jest łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany według wizji św. Siostry Faustyny Kowalskiej przez artystę malarza Adolfa Hyłę. 16 kwietnia 1944 roku poświęcił go o. J. Andrasz SJ, jej krakowski spowiednik.
W 1966 roku do świątyni przeniesiono ciało wówczas Sługi Bożej Siostry Faustyny. W 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał Łagiewniki „stolicą kultu Miłosierdzia Bożego”, gdyż w tym miejscu wraz ze śmiercią Siostry Faustyny został złożony dar orędzia Miłosierdzia, który zapisała w swym „Dzienniczku”. Od czasu beatyfikacji Siostry Faustyny (1993) jej doczesne szczątki jako relikwie spoczywają na bocznym ołtarzu pod łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego. W balustradzie przed prezbiterium od 1994 roku jest marmurowy klęcznik z cząstką jej relikwii dla ich uczczenia przez pielgrzymów, którzy przybywają do tego miejsca z całego świata.

d) nawiedzenie i wspólna modlitwa w Bazylice Miłosierdzia Bożego
Wybudowana w latach 1999-2002. Może pomieścić 5000 osób (około 1800 miejsc siedzących). Nad budynkiem góruje 77-metrowa wieża widokowa.
W dolnym poziomie kościoła znajduje się pięć kaplic:
kaplica centralna, pw. św. siostry Faustyny (dar kościoła włoskiego), i cztery kaplice boczne. Obok górnej części bazyliki mieści się wolnostojąca kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Konsekracji kościoła dokonał 17 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II, podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski. Od 6 marca 2003 przysługuje jej tytuł bazyliki mniejszej. 27 maja 2006 roku, podczas pierwszej pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski, odsłonięto pomnik papieża Jana Pawła II.
Niech ta pielgrzymka będzie dla naszych dzieci umocnieniem ich wiary i ukochaniem Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

 

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Janie Pawle II nasz święty orędowniku,

Wspomożycielu w trudnych sprawach

Ty, który swoim życiem świadczyłeś

wielką miłość do Boga i ludzi

Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi

w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.

Przez miłość i wielkie cierpienie

ofiarowane za bliźnich,

co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragniemy prosić Cię o wstawiennictwo.

Wierząc, że przez Twoją wiarę,

modlitwę i miłość pomożesz zanieść

je do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże

i moc Twej papieskiej modlitwy.

Pragniemy przez Jezusa i Maryję

Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.