Pielgrzymka naszych parafian na odpust ku czci świętej Rity do Sanktuarium w Nowym Sączu – 19.V.2024 r.

Dnia 19 maja 2024 roku w Sanktuarium św. Rity w Nowym Sączu ( jedynym w naszej diecezji) odbył się odpust ku Jej czci. Warto bliżej poznać tę świętą i Jej sanktuarium – miejsce naszej pielgrzymki i modlitwy.

Kim była święta Rita ?

Św. Rita urodziła się niedaleko Asyżu we Włoszech w małej górskiej miejscowości Rocca-Porena w roku 1381. Imię otrzymane na chrzcie jest zdrobnieniem od Margarita /perła/. Już w dzieciństwie pokochała Jezusa, jej marzeniem było poświęcenie się życiu zakonnemu. Rodzice zadecydowali jednak inaczej. Sami byli już posunięci w latach chcieli więc zapewnić córce bezpieczną przyszłość przez wydanie jej za mąż. Poddając się ich woli poślubiła Pawła de Ferdynand człowieka podobno przystojnego, ale o bardzo trudnym charakterze. Jej życie małżeńskie było bardzo trudne. Mimo tego w tradycji miejscowej zapisuje się jako kobieta, żona i matka o nienagannym charakterze i niezwykłych przymiotach duszy. Ciężko rannemu w wyniku konfliktów z przeciwnikami politycznymi mężowi wyprasza pojednanie z Bogiem przed śmiercią. Będąc wdową sama wychowuje dwu synów bliźniaków, a gdy ci zamierzają pomścić śmierć ojca, prosi Boga, aby Ten uchronił młodzieńców od popełnienia zbrodni. Bóg wysłuchuje próśb matki i obaj synowie umierają podczas zarazy. Było to kolejne tragiczne doświadczenie w życiu Świętej. Wolna od zobowiązań wobec świata może teraz Rita spełnić swoje dziecięce pragnienie. Wstępuje do klasztoru Sióstr Augustianek w pobliskiej miejscowości Cascia. W klasztorze tym spędza resztę swojego życia, będąc wzorem świętości życia dla współsióstr. Służy Bogu zamknięta w klasztornych murach, ale jednocześnie wciąż pozostaje otwarta na sprawy, problemy i dramaty współczesnego jej świata i Kościoła. Już za życia wyprasza wiele łask potrzebującym modlitewnego wsparcia. W zaciszu swej celi zakonnej modli się, pości i podejmuje różne umartwienia. Ofiaruje je za chorych, cierpiących, za małżeństwa przeżywające sytuacje kryzysowe, za zwaśnione rodziny. Pan wysłuchuje Jej próśb potwierdzając wciąż szczególną łaskę wybrania, jaką obdarował Ritę. Szczególnym darem Pana Jezusa dla Rity był dar cierpienia. Pan Jezus z krzyża, przed którym Święta się modliła, posłał Jej cierń ze swej cierniowej korony. Cierń ten przez 15 lat bardzo boleśnie ranił Jej czoło. W życiu wspólnoty zakonnej także dane Jej było wiele wycierpieć głównie z powodu niezrozumienia. Jedno z opowiadań o Jej życiu wspomina o tym, że przełożona nakazała Ricie codziennie podlewać suchy patyk wbity w ziemię w ogrodzie. Rita w duchu posłuszeństwa przez wiele dni spełniała to polecenie, nie zważając na żarty i złośliwe komentarze sióstr. Jakież było zdumienie wszystkich, gdy pewnego ranka wysuszony patyk zaowocował pięknym winnym gronem. Rita umarła Rita 22 maja 1457 roku w opinii świętości. Tuż po Jej śmierci i potem przy grobie miały miejsce nadzwyczajne zdarzenia. Sława tych zdarzeń a także sława świętości zaczęła ściągać do Jej grobu wielu pielgrzymów. Do dnia dzisiejszego ściągają tam tłumy. Ciało św. Rity mimo upływu czasu pozostało nienaruszone. Zostało zresztą cudownie uchronione przed zniszczeniem także w inny sposób. Złożono je w cyprysowej trumnie, po kilku latach kościół, w którym ciało spoczywało, spłonął doszczętnie podczas gwałtownego pożaru. Trumna jednak i ciało pozostały nietknięte. Papież Urban VIII zatwierdził istniejący żywy kult św. Rity w 1628.roku. Uroczystej kanonizacji dokonał papież Leon XIII w 1900 roku. Nazwał wtedy św. Ritę „drogocenną perłą Umbrii”.

Kult św. Rity w Nowym Sączu.

Kult św. Rity z Cascia w parafii Matki Bożej Niepokalanej został zapoczątkowany przez akt poświęcenia obrazu świętej. Dokonał tego Ks. Bp Piotr Bednarczyk 22. maja 1993 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Rity. Obraz namalowany przez miejscowego artystę Bernarda Wójcika, a będący wierną kopią obrazu Świętej znajdującego się w miejscowości Cascia we Włoszech, ufundowała urodzona w Nowym Sączu, potem mieszkająca we Francji, a pod koniec życia znowu mieszkanka Nowego Sącza, Janina Habel-Juin jako wotum wdzięczności za łaski otrzymane od Boga przez wstawiennictwo św. Rity, szczególnie łaskę pełnej wolności dla Polski, o którą prosiła w dniach stanu wojennego w ojczyźnie. Od tej pory parafianie pokochali św. Ritę , doświadczają Jej opieki i pomocy zwłaszcza w sprawach najtrudniejszych, a nawet, po ludzku sądząc, beznadziejnych. O kulcie św. Rity świadczą wciąż stojące przed Jej wizerunkiem świeże róże – kwiaty Świętej – przynoszone przez wiernych, wciąż palące się świece także zapalane przez nich. W nowennie odprawianej w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 18.00 bierze aktualnie udział ok. 1500 osób – liczba tych wiernych wciąż wzrasta. Są to zarówno miejscowi parafianie, parafianie parafii sądeckich, jak też wierni przybywający na nowennę spoza Nowego Sącza.

Są już 2 tomy specjalnie prowadzonej księgi: „Kronika ku czci Św. Rity”, w której zapisane są prośby i podziękowania czcicieli. W gazetce parafialnej systematycznie zamieszczane są krótkie „notki” z tej Kroniki. W Święto Podwyższenia Krzyża 14 września 2007 r. została założona specjalna „Księga Łask i Pielgrzymek”.

W niedzielę, 21 maja 2017, podczas mszy świętej o godz. 10.30. w parafii p.w. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu odbyło się otwarcie ogrodu różanego poświęconego św. Ricie. Dnia 19 maja 2019 roku Kościół Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu został ogłoszony Sanktuarium Świętej Rity – patronki od spraw trudnych i beznadziejnych. Zostało ono erygowane w związku z rozwijającym się kultem.

Pod przewodnictwem naszego księdza Janusza  na odpust ku czci św. Rity do Jej Sanktuarium udała się ponad  50 – osobowa grupa pielgrzymów z naszej parafii (także pielgrzymi z parafii św. Krzyża i MBNP z Tarnowa), aby przed Jej cudownym obrazem modlić się w różnych intencjach i prosić o Jej wstawiennictwo. Uroczystej Mszy Świętej odpustowej transmitowanej przez TVP POLONIA przewodniczył Arcybiskup Lwowa ks. Mieczysław Mokrzycki.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Boża Niepokalana,módl się za nami
Święty Józefie,
Święta Rito,
Orędowniczko w sprawach najtrudniejszych,
Patronko potrzebujących,
Opiekunko rodzin,
Wsparcie ubogich,
Pociecho zasmuconych,
Nadziejo załamanych,
Otucho osamotnionych,
Zdrowie chorych,
Cierpliwości opiekujących się chorymi,
Przykładzie pogodnego dźwigania krzyża,
Wzorze poddania się Woli Bożej,
W chwilach smutku,
W cierpieniu i chorobie,
W czasie niepewności,
W opuszczeniu i zdradzie,
W pokusach do złego,
W zniechęceniu,
W poczuciu beznadziei,
W codziennych trudach i kłopotach,
W trudnościach po ludzku beznadziejnych,
Gdy krzyż wydaje się zbyt ciężki,
Gdy sił nam brakuje,
Gdy upadamy,
Gdy podejmujemy prace nad sobą,
Gdy przyjdzie chwila ostatnia.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

 

  1. Módl się za nami św. Rito.
    R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:
Boże, Ty w swoim nieskończonym miłosierdziu pozwalasz św. Ricie skutecznie wstawiać się za nami, wysłuchaj naszych błagań, które zanosimy do Ciebie przez Jej pośrednictwo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.