Pielgrzymka parafialna ludzi starszych, chorych i cierpiących do Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie – 13.IX.2022 r.

W dniach od 7 do 15 września 2022 roku w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie trwał  Wielki Odpust pod hasłem: „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Nasza parafialna pielgrzymka (29 osób) udała się do Odporyszowa dnia 13 września 2022 roku. Została  ona zorganizowana przez parafialną Caritas. Po przybyciu do Sanktuarium nasi pielgrzymi modlili się przed cudownym obrazem Matki Bożej, a następnie uczestniczyli we Mszy Świętej połączonej z udzielaniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Wśród koncelebrantów był także nasz proboszcz ks. Robert Filipowicz, który ofiarował Najświętszą Eucharystię w intencji całej naszej parafii,  w szczególności wszystkich pielgrzymów: członków róż różańcowych oraz ludzi starszych, chorych i cierpiących.

Po homilii został udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych. Na zakończenie wspólnej modlitwy wobec Chrystusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie wszyscy odmówili Litanię do Matki Bożej Uzdrowicielki Chorych, powierzając się Jej szczególnej opiece  i wstawiennictwu. 

Najukochańsza w Cudownym Obrazie Matko Boża Odporyszowska * Ty od wieków jesteś naszą największą pomocą i radością. * Ocaleni kiedyś w cudowny sposób od narodowego wyniszczenia, * zwracamy się do Ciebie z tym większą ufnością * jako dzieci do najlepszej Matki. * Broń  jak wówczas Kościoła i Ojczyzny naszej. * Ochraniaj przed złem dzieci, młodzież i każdą rodziną naszą. *  Tych, którzy zbłądzili * przyprowadź na ścieżki prawdy i wewnętrznego pokoju. * Każdy z nas *  stojąc przed Tobą, * niesie w sercu pragnienie otrzymania jakiejś łaski. * Wysłuchaj nas Matko Boża Odporyszowska w naszych potrzebach, *  abyśmy w całym życiu mogli Ci dziękować, *  wielbić * i wysławić.